Tilbage til liste

God trivsel og mental sundhed betaler sig!

Af Lene Sheila Gjørup, ejer af CopenPsyk. cand. pæd. i psykologi og merkonom i HR og ledelse

Vi ved, at de fleste, der styrer projekter og har ledende funktioner, er både passionerede og motiverede for at ville sine kolleger og teams det bedste. Men ofte trumfes den gode vilje af andre punkter i en travl hverdag. Blandt andet reklame- og mediebranchen og medicinalbranchen har indset, at det er på tide at tage fat om roden så at sige – for bagsiden af medaljen er alvorlig stress efterfulgt af lange sygemeldinger, såfremt der ikke tages hånd om forebyggelsesindsatsen.

I hovedstaden døjer 173.000 mennesker med mental stress, og WHO antager, at vi i 2020 vil se ca. 52 pct. stå af arbejdsmarkedet grundet stressrelaterede problemstillinger [1]. Den nyeste forskning på området peger på, at stress nu også er relations betinget[2], dvs. at stress smitter, og det er endnu en rigtig god grund til at ledelsen skal gå forrest. Det nytter ikke noget at tie stressen ihjel. Det er nemlig min erfaring som erhvervspsykologisk konsulent, at det herved smitter negativt og fører til negativ snak i krogene om virksomheden og ledelsen, både indenfor- og udenfor organisationen. Det skaber en dårlig spiral, og udfaldet kan være dårlig omdømme for virksomheden, hvilket på den lange bane går ud over rekrutteringsprocessen, da de færreste ønsker at arbejde i en projektkultur, der er ramt af dårligt arbejdsmiljø og manglende trivsel – og uden dygtige og kompetente projektmedarbejdere ingen forretning.

 

Det kan ses på bundlinjen

Det kan på alle måder betale sig at dyrke sundhed, forebyggelse og trivsel på arbejdspladsen, viser undersøgelser. For hver krone, din virksomhed investerer i mental sundhed og trivselsfremme, kan I opnå en besparelse på bundlinjen på op mod 12 kr.[3]

I hovedstaden døjer 173.000 mennesker med den mentalt stressede tilstand. Det koster rundt regnet samfundet 55 mia. kr., når psyken knækker.

Forskning viser, at vi mennesker har omkring 50-100 projekter og aktiviteter kørende ad gangen, arbejdsmæssigt og privat. Det kræver meget af den enkelte projektleder- og medarbejder. Der er ikke noget at sige til at vi føler os stressede. Det beretter Mona, som er projektleder, på denne måde for mig:

Jeg manglede tid og ressourcer. Inden jeg kom i et kognitivt terapiforløb hos dig, havde jeg tankemylder og uro konstant - min krop var hele tiden i alarmberedskab, og jeg sov dårligt om natten. Det betød også manglende tro på mine egne evner”.  Vores work-life-balance er truet, og op mod hver fjerde mellemleder har symptomer på stress[4]. Vores deadlines som ledere, projektledere- og koordinatorer er skærpet. Vi skal så at sige være på 24-7. Vi tjekker sjældent ud og får koblet af.          

Mona beskriver sin situation således:

Jeg havde brug for nogle redskaber til at få styr på mine tanker og følelser. Jeg havde brug for at komme ud af hamsterhjulet og lære nogle nye konstruktive handlingsmønstre til at håndtere mit arbejde og mit liv på. Man skal ikke være bange for at sige, at man har tabt overblikket. Det, der for mig skabte mere mentalt overskud, var, at én i mit netværk anbefalede et kognitivt sparringsforløb. Det betyder, at jeg i dag har større overblik som projektleder, er mere effektiv i min projektplanlægning og ikke mindst, at jeg kan yde hjælp til selvhjælp og passe bedre på mig selv.”

Vi kan ikke komme uden om, at trivsel og mental sundhed skal på dagsordenen - Jo før jo bedre. Stress rammer op imod hver fjerde dansker, og ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er op mod 60 pct. arbejdsrelateret stress. Stress opstår typisk, når vi står overfor større udfordringer i arbejdslivet eller er under et særligt hårdt arbejdspres, hvilket projektkoordinatorer og ledere ofte er.

En undersøgelse viste, at hver femte af de 8.177 adspurgte ledere; havde følt sig stresset de seneste to uger. 95 pct. af lederne svarede, at det er lederens opgave at håndtere medarbejdernes stress, og kun 44 pct. følte sig i høj eller meget høj grad klædt på til denne opgave[5].

Så det er aldeles nødvendig at CEO og bestyrelser derude er med til at bakke denne indsats op, da virksomheden er dybt afhængig af ledernes og projektarbejderes mentale tilstand og psykiske sundhed samt den sociale kapital i virksomheden.

Her nedenfor har jeg ud fra min erhvervspsykologiske erfaring udformet en 3-fase-model til inspiration om hvordan projektledere og projektorienterede virksomheder kan komme nærmere en mindre stressfyldt hverdag og skabe bedre mentalt overskud og trivsel.

 

1. Bliv bedre til at spotte stress og sæt ind i tide

Langvarig stress øger risikoen for depression og angst og det er derfor afgørende at forbygge, da det i gennemsnit kan koste op imod en halv million kroner pr. medarbejder, på sygefraværskontoen [6].

HR, ledere og projektledelsen skal derfor klædes på til at spotte signaler ved stress, hvordan det opstår og hvad man kan gøre - så vi på den måde forbygges og sætte ind i tide – flere virksomheder har her stor gavn af at være koblet op på HR-Ambulancen, som er en billig skræddersyet løsning til at øger trivslen – en god og fleksibel ordning, til virksomheder der er i vækst og vor vilkåret er forandringsledelse og selvledelse.

 

2. Skab ambassadører for god trivsel

Helt konkret er mit budskab - nedsæt en arbejdsmiljø-komité, der kan være ambassadører for den gode trivsel og som kan samarbejde tæt samme med ledelsen. Når komitéen skal dannes skal I være på udkig efter særlig 3 egenskaber:

  • En ildsjæl med handlingspotentiale
  • Menneskelig indlevelse
  • Reflekterende og rummelig

Disse ambassadører skal brænde for at løfte trivslen, de skal være sparringspartnere for ledelsen og ikke mindst være ude i marken og lytte på vandrørene om, hvad der er behov for. Det er selvfølgelig ikke nogen ønskebrønd, med et sted hvor nye initiativer kan vokse og hvor trivsels-tiltag skal argumenteres sagligt ind, der kan gavne virksomhedens bundlinje

 

3. Styrk planlægning og forventningsafstemning

For I ikke havner under kategorien af, at hver tredje dansker i arbejde har tabt overblikket relatere af stress, så er her et par konkret råd til hvordan I kan sætte ind:

  • Værktøjer og træning i metallisering og personlig fokus
  • Sørg for en åben løbende dialog om prioritering af arbejdsopgaver – det løfter effektiviteten og trivsel på én gang 
  • Hjælp medarbejderne med at afskærme sig fra forstyrrelser

Jeg har i mere end 7 år nu rådgivet virksomheder og organisationer i håndtering af krydspres og stress samt hvordan sund trivsel kan gå hånd i hånd med et højt intensitetsniveau. Jeg ser desværre ofte trivsel blive nedprioriteret og ser rigtig mange steder vor at work-life-balance er under hårdt pres…lige fra top til bund i virksomhederne.

 

Hvad fortæller dit hjerte dig?

Jeg har i min psykologiske praksis bogstaveligt talt set store stærke mænd og kvinder gå helt i opløsning. Ofte er karaktertrækkene hos disse mennesker at de er yderst ambitiøse, perfektionistiske og meget pligtopfyldende.  Derfor er mit vigtigste råd at mærke efter  – være ærlig overfor dig selv og lad være med at spille superhelt. Lyt til dine symptomer og HUSK, at kroppen lyver aldrig!

 

Styr jeres arbejdsopgaver og projekter sikkert i havn

Hvis vi vender tilbage til den fine beretning om Mona, så er hun ikke enestående, på den måde at forstå, at hun er den eneste der går rundt og har det sådan. Mona er en modig og meget ambitiøs kvinde, som på flere måder er opmærksom på sig selv og hendes signaler. Jeg ved at Mona deler sine erfaringer her på grund af at hun gerne vil være med til at nedbryde tabuer. Hun vil gerne dele sin historie så hun på den måde kan hjælpe andre projektledere og projektansatte til at se sig slev i spejlet. Og så ønsker hun at projekt-branchen får øje op for vor vigtig det er, at et projektteam kan samarbejde og kommunikere godt sammen. Og noget af det der skrider først i svinget når stress sniger sig ind på én, er netop evne til at lytte og samarbejde. En anden bagsiden af medaljen ved stress er, at vores evne til at have flere bolde i luften og holde fokus reduceres drastisk - og det går voldsomt udover trivslen. Og vores mentale trivsel er altafgørende når vi skal have effektivt performance-team og styre vores projekter sikkert i havn!

Stress er noget vi skal se på med alvor og derfor appellere jeg på det kraftigste til projektfolk, ledere og bestyrelserne at tage action på det område. Mit håb er også på et samfundsmæssigt plan at komme med et kærligt opråb om, at forebyggelse betaler sig og det koster rigtig dyrt at lade være!

Rigtig god arbejdslyst, og skriv meget gerne en kommentar til mig, hvis I har spørgsmål til artiklens indhold eller gerne vil dele jeres erfaringer.

TIL FAKTABOKS

______________________________________________________________________

Lene Sheila Gjørup har hjulpet ledere, teams og ansatte i 10 år med at skabe bedre overblik, højne kommunikationen, løfte det mentale overskud samt reducere stress gennem hjælp til selvhjælp løsninger. Lene er specialist i psykisk arbejdsmiljø, Social Kapital og trivsel. Hun ejer virksomheden CopenPsyk og har parksis i både København og Hornbæk. Lene har udviklet konceptet Mental Wellness-Erhverv, som hun har i KURBADET by Ilse Jacobsen.

Lene Sheila Gjørup er problemknuser og har en Cand. pæd. i psykologi, med en Merkonom HR & Ledelse samt efteruddannelse i, bl.a. præstationspsykologi og konflikthåndtering. Lene arbejder som Erhvervspsykologisk Konsulent, Supervisor og Terapeut, samt har en fortid som jazzmusiker.


[1] http://www.stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress

[2] Hyber Stress

[3]https://www.kolding.dk/erhverv.

[4] Yougov analyseinstituttet 2015

[5] En undersøgelse foretaget af Lederne, 2015

[6] Statens Institut for folkesundhed

 

 

Bloggere på Børsen Karrierelink
Anne Essenbæk Toftbjerg
HR Seniorkonsulent. Den røde tråd i Annes karriere er de menneskelige ressourcer i organisationen.

Charlotte Alexandra Pedersen
Tidligere adm. direktør i DKSH Market Intelligence, nordisk direktør i Danone International Brands.

Lene Sheila Gjørup
Ejer og stifter af  CopenPsyk, hvor hun hjælper virksomheder med at forøge deres sociale kapital og forene god trivsel med virksomhedens performancekrav.

Rikke Berg
Rikke Berg er indehaver af firmaet SoSimple. SoSimples niche er autentisk mentaltræning, der effektivt kombinerer personlig empowerment med resultater på bundlinjen.

Tina Gaarn Christensen
Ejer Leadinspire og arbejder med leder-, team- og medarbejderudvikling og kulturforandringer.

Tine Bendix og Nina Nørgaard Jacobsen
Stiftere af In-spite, hvor vi kobler forretningsudvikling med content-strategier og produktion af videoindhold til internt/eksternt brug for virksomheder og organisationer.


Ulrik Damgaard
Head of business administration i Siemens og external advisor på Executive MBA på CBS.Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef