Tilbage til liste

I fremtiden skal alle ledere have en stærkere HR-profil

På Hærens Sergentskole uddannes alle Forsvarets sergenter. De ved om nogen, hvor afgørende det er at få folk til at følge sig! Uddannelseschef, major Mads Timm fortæller i denne artikel om uddannelsen, og hvad der i fremtiden bliver vigtige fokusområder.

I fremtiden bliver nogle af nøgleordene for HR og ledelse lederskab, oprigtighed og ægthed. Desuden skal HR have fokus på, at alle ledere får en stærkere HR-profil. Det mener major Mads Timm, som er chef for videreuddannelsen for mellemledere på Hærens Sergentskole, som består af trin 1 for oversergenter og trin 2 for seniorsergenter, der er mellemledere på højeste niveau.

Nyt ledelsesgrundlag

Militærets uddannelser er gamle, men har altid haft ledelsesudvikling i en eller anden form. I 2006/07 ændrede Forsvaret sit ledelsesgrundlag ret markant, fordi man fra Forsvarets side på det tidspunkt endegyldigt sagde, at nu var de en ekspeditionsstyrke. Derfor var der brug for en helt anden form for mental fleksibilitet. Det nyttede ikke at insistere på planer, som ikke matchede det nuværende verdensbillede, så derfor måtte man genopfinde den operative fleksibilitet.

”Tidligere havde Forsvaret stort fokus på at være resultatsøgende i sin ledelsesforståelse, men i den nye virkelighed manglede der fokus på personellet, også i kraft af at der blev en markant større andel af fast personale. Man begyndte derfor at have fokus på resultater gennem relationer, og her fik HR en stor rolle. Missionerne blev dog mere og mere udfordrende, og vi manglede simpelthen noget innovation og nogle, som kunne forudse kommende situationer. Presset af det drejede man ledelsesfokus en sidste gang, så det blev fuldstændigt afbalanceret med Adizes fire udfaldsgrupper. Det medførte, at der skulle laves helt nye uddannelser,” fortæller Mads Timm.

Mads Timm blev chef for videreuddannelsen for mellemledere i 2008, så på det tidspunkt begyndte han at søge efter en ny løsning på uddannelsen.

Uddannelsen for mellemlederne har tre grene: Der er førerrollen, som er den operative tjeneste, hvor de faktiske soldatermæssige opgaver løses. Så er der lederrollen, som handler om at få udviklet medarbejderne, skabe en god hverdag og få koordineret opgaverne. Tredje gren er vejlederrollen, hvor lederne fungerer som undervisere. Så alle militære ledere har tre ben at stå på, og alle har direkte personaleansvar i en eller anden form.

”Det føringsmæssige og undervisningsdelen er meget vores faglighed, men i forhold til det ledelsesmæssige benytter vi Garuda. Vi skulle i 2008 finde noget, der passede til Adizes ledelsessyn, så vi kiggede på forskellige muligheder og endte med at vælge Garuda, fordi deres fokusprofil passer rigtig godt med Adizes fire udfaldsgrupper,” siger Mads Timm.

Refleksion er kernen

”Det gode ved Garudas fokusprofil er, at vores sergenter er vant til at blive bedømt, men de har aldrig haft dialogen om eller forståelsen af, hvad de forskellige kompetencer betyder. Så vi fandt hurtigt ud af, at når de besvarer spørgeskemaet om sig selv, så starter der en helt ny refleksion. Den refleksion bygger vi så videre på som hovedelementet i lederudviklingen,” fortæller Mads Timm.

Som første led i uddannelsen skal sergenterne gennemføre nogle øvelser for at starte refleksionen. Gennem disse øvelser finder de ud af, hvad det betyder at være resultatorienteret og udviklingsorienteret. De får sat ord og handlinger på, så det giver mere mening. De arbejder blandt andet med deres profiler, hvor alle profiler med samme farve arbejder sammen, og senere skal de arbejde sammen med andre farveprofiler, og så finder de ud af, at der sker forskellige ting.

”Nu kommer tallet til at falde, men for bare få år siden havde 95 pct. af dem skarp erfaring fra Afghanistan eller Irak, dvs. at de havde stået i en føringsmæssig situation i et missionsområde. De havde stået i et problem, hvor de ikke kunne forstå, hvorfor de havnede der ledelsesmæssigt. Lige pludselig kan de jo godt se, at de kunne have forudset situationen – refleksionen over deres erfaringer er kernen i vores virke her,” pointerer Mads Timm.

Ledelse er mere end at befale

Ifølge Mads Timm viser uddannelsen sergenterne, at ledelse er andet og mere end at befale. For ultimativt er det sergenternes opgave at få soldaterne til at følge sig, selvom alle ved, at de principielt kan blive slået ihjel, når de går ud af porten.

”Det er en unik situation, vi har, og der er man nødt til på en eller anden måde at vise folk, at du tager dem alvorligt, at du er der for dem alle sammen, og du er også nødt til at vide, hvad din rolle som leder er,” slår  Mads Timm fast og fortsætter:

”Vi tror på, at moderne ledelse kan få folk med. Hvis en mand bliver bange, kan du ikke befale ham til noget, for så fungerer han ikke, og så er han en risiko for alle. I den situation skal lederen finde sit professionelle hjerte og lede sig ud af det. Hvis vi ikke får folk til at reflektere over det her, så kommer vi til at straffe sådan en mand, men det dur ikke. Der er nok en årsag til, at han er, hvor han er. Det er den refleksion, som vi har fået ind, og den gennemsyrer hele lederudviklingen.”

Lederskab, oprigtighed og ægthed

Når snakken falder på fremtiden, så mener Mads Timm, at lederskab, oprigtighed og ægthed bliver nogle af de ting, der bliver mere vigtige i fremtiden, fordi der er så mange muligheder og job at vælge imellem.

”I gamle dage stod folk ved samlebåndet og passede sit. I dag vil unge gerne have et projekt. Jeg tror, at alle skal ses som unikke, og alle skal føle, at de bidrager. Hvis jeg skal rekruttere, så beskriver jeg ikke, hvad jeg synes, den præcise stilling og kandidat skal indeholde, Nej, jeg beskriver, hvad det er, vi gør, og så skal folk sige, ’det vil jeg også være en del af’,” siger Mads Timm og fortsætter:

”I fremtiden kommer det i høj grad til at dreje sig om at blive en attraktiv virksomhed. Flere undersøgelser viser, at det, der betyder noget for, om folk bliver på arbejdet, er ledelse. Ineffektive eller kontrollerende ledere afskrækker folk fra at blive der. Det skal være fedt at gå på arbejde hver dag. Det skal være, ligesom hvis man var selvstændig med stor entusiasme og viljen til at ville selv. Jeg ser i hvert fald på mine medarbejdere, som om de er her, fordi de hver har deres projekt, som de synes er fedt. De får rammen til at udfolde sig i, og så bliver vi enige om et eller andet fælles projekt. Jeg er sikker på, at det vil få os længere, end hvis jeg skulle piske dem til en eller anden bestemt ting. Så skal jeg nok facilitere og shape omgivelserne. Det kræver også en del mod og tolerance, for hvis folk farer af sted ud ad en eller anden tangent, man ikke havde set komme, så skal man gribe i sit eget kontrolgen.”

Alle ledere skal være personalechefer

I fremtiden skal alle chefer og ledere have et større HR-blik, mener Mads Timm. I stedet for at HR er en sektion på sidelinjen, der kommer og støtter lederne, så skal alle i fremtiden være personalechefer.

”Hver chef er først og fremmest mandskabsleder. Uden soldaterne har de ingenting at lave. Chefens fornemmeste opgave er jo at få sine mænd til at løse opgaven. Hvis lederen har fokus på det faktiske faglige indhold og ikke på at tage vare på personellet, så bliver det også derefter. Jeg tror i hvert fald, vi bliver nødt til at have endnu større fokus på, at alle lederne har en stærkere HR-profil, at de simpelthen bedre forstår at være mandskabsledere. De kan ikke bare tage en faglig og objektiv beslutning og så håbe på, at mændene følger med, nej, de er nødt til at få mændene med først,” siger Mads Timm og slutter:

”I HR vil jeg stadig have til opgave at rekruttere, udvikle og fastholde medarbejderne, men min rolle vil i fremtiden blive mindre styrende og i stedet handle mere om at inspirere, idet HR-ansvaret rykker mere og mere ud til de enkelte ledere. Jeg skal så skabe plads og rum til, at lederne og medarbejderne fortsat kan udvikle sig.”

Mads Timm – blå bog

47 år
Gift og har en søn på 14 år

Uddannelse:

2015: Forsvarsakademiet, master-modul, Styring i forsvaret

2009: Forsvarsakademiet, master-niveau, Værnfællesefteruddannelse

2005-2006: Forsvarsakademiet, master-niveau, Pædagogisk efteruddannelse for officerer

1998-2000: Hærens Officersskole, Videreuddannelse 1 for ledere

1988-1991: Hærens Officersskole, Officersgrunduddannelse

Karriere:

2009: Major

2000: Kaptain

1991: Premierløjtnant

1988: Sergent

1987: Startet i forsvaret

Udsendelser:

2014: Afghanistan, uddannelsesofficer/ansvarlig for bataljonen

2006: Afghanistan, battle captain/leder af vagtrummet, det danske element i UK brigade HQ

2002: Kosovo, eskadronchef for 150 mand i opklaringsenhed

1994: Kroatien, delingsfører for fire befalingsmænd og 30 mand

 

Bloggere på Børsen Karrierelink
Anne Essenbæk Toftbjerg
HR Seniorkonsulent. Den røde tråd i Annes karriere er de menneskelige ressourcer i organisationen.

Charlotte Alexandra Pedersen
Tidligere adm. direktør i DKSH Market Intelligence, nordisk direktør i Danone International Brands.

Lene Sheila Gjørup
Ejer og stifter af  CopenPsyk, hvor hun hjælper virksomheder med at forøge deres sociale kapital og forene god trivsel med virksomhedens performancekrav.

Rikke Berg
Rikke Berg er indehaver af firmaet SoSimple. SoSimples niche er autentisk mentaltræning, der effektivt kombinerer personlig empowerment med resultater på bundlinjen.

Tina Gaarn Christensen
Ejer Leadinspire og arbejder med leder-, team- og medarbejderudvikling og kulturforandringer.

Tine Bendix og Nina Nørgaard Jacobsen
Stiftere af In-spite, hvor vi kobler forretningsudvikling med content-strategier og produktion af videoindhold til internt/eksternt brug for virksomheder og organisationer.


Ulrik Damgaard
Head of business administration i Siemens og external advisor på Executive MBA på CBS.House of Prince (BAT)
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
Microsoft