Tilbage til liste

Sådan leder du dine team – virtuelt og dynamisk

Flere og flere virksomheder inden for alle brancher arbejder i virtuelle og dynamiske team på tværs af lande­grænser. Det stiller nye krav til ledernes evner. Krav, der er velkendte i it-branchen, som tidligt tog forskud på den digitale udvik­ling. Derfor har vi spurgt Marianne Lindhard Moe, der er adm. direktør i it-konsulent­virksomheden Avanade Denmark, hvad der skal til for at få succes med teamledelse i dag.

Tidligere kunne de fleste ledere let få overblik over deres team. De skulle bare gå en lille runde på kontoret. Teamet var typisk det samme som afdelingen. Alle medarbejderne i afdelingen sad under samme tag, og der blev de som regel siddende.

Men det var dengang.

I dag består et team i mange virksomheder ikke kun af personer fra samme kontor – eller samme land eller kontinent. Det er sammensat efter behov af specialister fra f.eks. Danmark, Indien og USA, som måske aldrig mødes fysisk, men kommunikerer via telefon, mail og andre digitale medier. Teamet kan være knyttet til et konkret projekt, og når projektet er afsluttet, går medarbejderne hver til sit for så at indgå i nye team.

Det giver en række nye udfordringer for den leder, der skal lede sådan et team – og ofte flere på samme tid. Udfordringer, som især it-branchen er bekendt med, fordi den har været en frontløber hele vejen. Fra fysiske og statiske team til virtuelle og dynamiske.

Hvordan man som leder håndterer de udfordringer, ved Marianne Lindhard Moe. Hun er adm. direktør i it-konsulentvirksomheden Avanade Denmark, og hun har arbejdet i it-branchen i over 30 år, både som leder i en række virksomheder og som konsulent og projektleder i endnu flere. Hun har oplevet forandringerne fra første parket og har også været med til at dirigere udviklingen i de team, hun selv har været en del af.

”Den måde, man i dag strukturerer organisationer på, ændrer sig meget hyppigere end tidligere. Og udviklingen sker ikke kun for it-virksomheder. Den rammer alle brancher nu,” siger Marianne Lindhard Moe.

Ifølge hende er der derfor nogle nye ledelsesdiscipliner, som alle ledere bør beherske i dag, selv om alt ikke er forandret, og de gamle dyder stadig gælder.

Gamle dyder og nye discipliner

Marianne Lindhard Moe mener nemlig ikke, at teamledelse i sig selv er et nyt ledelsesfelt, selv om begrebets datomærkning måske siger noget andet. Ledere har altid skullet lede team, uanset om man har kaldt dem team, afdelinger eller noget helt tredje. Derfor må man som leder ikke tabe de traditionelle ledelses­discipliner af syne – som evnen til at kommunikere klart og motivere medarbejderne.

”Projektledelse er jo også teamledelse, så det er de samme discipliner, det drejer sig om,” siger hun.

Dog er alt heller ikke som før, siger Marianne Lindhard Moe:

”De gamle discipliner er der jo stadigvæk. Men i og med at man nu bruger de digitale medier på tværs af landegrænser, så er der jo en række ekstra discipliner, som man også skal beherske som leder.”

Udviklingen mod mere virtuelle og dynamiske team betyder ifølge Marianne Lindhard Moe, at der især er fire områder, man som leder bør holde sig for øje i dag. Det drejer sig om:

 • at udnytte de muligheder, som ny teknologi giver
 • at tage hensyn til både yngre og ældre medarbejdere – såkaldte digitale indfødte og indvandrere
 • at være opmærksom på kulturforskelle i teamet
 • at sikre sig, at man fortsat får truffet de nødvendige beslutninger.

Hold trit med teknologien

En grundlæggende forudsætning for at lede team i dag er, at man har indblik i de nye teknologiske værktøjer, der understøtter samarbejdet på tværs af grænser – og at man bruger dem. Kendetegnet for den digitale arbejdsplads er ifølge Avanade, at medarbejderne har adgang til de informationer og ressourcer, de skal bruge for at udføre deres job effektivt, uanset hvor og hvornår. Men når man er fri af de fysiske be­grænsninger, kræver det også mere af lederne.

”En gammel dyd som f.eks. at man skal være en synlig leder, fungerer jo fint nok, når man kan gå rundt på kontoret. Men i dag sidder de fleste team ikke sammen fysisk. Der er man nødt til at bruge nye digitale værk­tøjer og sikre, at man er tilgængelig for dialog online,” siger Marianne Lindhard Moe.

Derfor er det vigtigt, at man som leder hele tiden holder trit med udviklingen og ikke sakker bagud i forhold til de teknologiske fremskridt. Man skal snarere agere rollemodel ved at tage de tilgængelige digitale værktøjer i brug.

”Mail er ved at blive en lille smule gammeldags, hvorimod hele dialogen på de digitale medier er kraftigt stigende. Medier som f.eks. Facebook, Skype for Business og Yammer giver mulighed for en hurtig synlighed over for medar­bejderne. Der er det vigtigt, at man som leder er til stede. Og at folk kan se, at man er grøn på displayet,” siger Marianne Lindhard Moe.

Integrer indfødte og indvandrere

Tidligere på året gennemførte Avanade en global undersøgelse om den digitale arbejdsplads (foretaget af Wakefield Research). Her svarer hele 91 pct. af de adspurgte virksomheder, at de regner med, at nutidens teenagere kommer til at arbejde i job, der slet ikke findes i dag. Og 72 pct. vurderer, at det traditionelle kontor er forældet om fire år.

Med andre ord står vi midt i en overgangsperiode. Mange team vil bestå af både helt unge digitale indfødte og medarbejdere, der ikke er vokset op med digitale teknologier – de såkaldte digitale indvandrere. De to grupper har ikke de samme forventninger til deres ledere og brugen af ny teknologi, og det er en udfordring, man som leder skal forberede sig på, siger Marianne Lindhard Moe:

”Man er nødt til at bruge flere medier i sin kommunikation, for man skal bruge alle de nye værktøjer for at få de unge med. Og så skal man samtidig lave en transformation for at få alle de andre med.”

Derudover er det vigtigt, at man er i stand til at tilpasse sin ledelse til hvert enkelt team:

”Hvis man f.eks. har et team med en masse unge, innovative personer, så er der et større krav om, at det hele skal gå lidt tjept,” siger Marianne Lindhard Moe.

Korriger for kulturforskellene

Men det er ikke kun i forhold til alder, at mange team er blevet mere mangfoldige. Fordi de digitale kommu­nikations­veje let løber over lange afstande, bliver medarbejdere fra flere lande og kontinenter tit bragt sam­men, og så er der basis for kulturelle misforståelser og – hvis det går galt – sammenstød.

”Man skal gøre sig klart, at kulturer er meget forskellige. Folk diskuterer forskelligt, og folk udtrykker sig forskelligt. F.eks. bliver vi danskere meget ofte beskyldt for at være ret direkte eller ligefrem uhøflige,” siger Marianne Lindhard Moe.

Så er det lederens opgave at tænde for den kulturelle radar og sørge for at få korrigeret misforståelserne, før medarbejderne tørner sammen.

”Som leder skal man være meget bevidst om det, så man får stoppet det, før nogen bliver fornærmet eller sur,” siger Marianne Lindhard Moe.

Få hele teamet til at ytre sig

Endelig skal man ikke undervurdere, hvad det betyder for samarbejdet i et team, at man ikke mødes ansigt til ansigt, men kun skærm til skærm.

”I virtuelle team synes jeg, at det nogle gange kan være svært at sikre, at man får truffet beslutninger – i hvert fald de rigtige beslutninger,” siger Marianne Lindhard Moe.

Det gælder især, hvis teamet ikke har arbejdet sammen så længe, og medarbejderne derfor ikke kender hinanden på forhånd.

”Jeg har siddet i mange møder, hvor alle folk er lidt høflige og tilbageholdende, for man ser jo ikke hinanden. Så går folk ikke hårdt nok til hinanden, hvor­imod det er noget nemmere at få truffet beslutninger, hvis man har et fast team, hvor folk kender hinanden,” siger Marianne Lindhard Moe.

Derfor har det stor betydning, at man som leder altid går struktureret til værks og sikrer sig, at alles tanker eller ind­vend­inger bliver hørt, før man beslutter noget.

Digital teamledelse er et krav

Hvis man som leder sørger for at mejsle disse fire bud ind på sin indre stentavle, er man godt forberedt på at lede virtuelle og dynamiske team. Men man må ikke tro, at man dermed er kommet forud for udviklingen og kan tillade sig at slappe af. Så risikerer man i hvert fald hurtigt at blive overhalet igen.

Den digitale arbejdsplads og den form for ledelse, der følger med, er nemlig ikke et frynsegode for medarbejderne. Den er allerede blevet et krav fra rigtig mange, siger Marianne Lindhard Moe:

”Min opfattelse er helt klart, at især de unge kræver det. Jeg tror simpelthen ikke, at de vil acceptere, at teknologien ikke er der. Vi får en helt ny generation af unge ud, der har en anden måde at arbejde på. De har en større forventning om en digital arbejdsplads og stiller store krav til lederne.”

Selv om det særligt gælder for den yngre generation, er det dog medarbejdere i alle aldre, som har vænnet sig til den nye teknologi, og som derfor forventer den frihed i deres arbejdsliv, som teknologien giver, tilføjer Marianne Lindhard Moe.

Digital gevinst til danske ledere

Hvis man som leder mestrer den virtuelle og dynamiske teamledelse på tværs af grænser, får man til gengæld mulighed for at udnytte teknologien til at øge effektiviteten og skræddersy team til de mål, man skal nå. Desuden kan udviklingen udløse en ekstra gevinst til danske ledere i internationale virksomheder.

”Hele den tværgående teamledelse, hvor man går på tværs af grænser, ser jeg som en kæmpe fordel for et land som Danmark. Vi kan komme med i team, der kører på tværs. Det ville vi ikke komme ellers. I større virksomheder sidder ledelsen jo et bestemt sted, og de, der er involveret i processer og projekter, sidder i nærheden. Sådan har det været,” siger Marianne Lindhard Moe.

Men altså ikke længere. Den digi­tale arbejdsplads med virtuelle og dynamiske team kommer til at lande i alle virksomheder. Snart. Man kan lige så godt klæde sig på til udfordringen og byde den velkommen.

Fakta: Avanade

 • Er en global it-konsulentvirksomhed med mere end 27.000 ansatte på tværs af 23 lande
 • Leverer innovative digitale ydelser og forretningsløsninger baseret på Microsoft®-teknologier
 • Blev grundlagt i 2000 af Accenture LLP og Microsoft Corporation

Fakta: Marianne Lindhard Moe

 • Adm. direktør for Avanade Denmark siden 1. september 2013
 • Har arbejdet i it-branchen i mere end 30 år hos bl.a. Microsoft, Lawson, Atea og HP
 • Har siden marts 2010 siddet med i Styregruppen for Kvindelige Ledere i IT-Branchen
 • Er uddannet civilingeniør fra DTU i 1984 og har en HD i organisation og ledelse fra Copenhagen Business School

Bloggere på Børsen Karrierelink
Anne Essenbæk Toftbjerg
HR Seniorkonsulent. Den røde tråd i Annes karriere er de menneskelige ressourcer i organisationen.

Charlotte Alexandra Pedersen
Tidligere adm. direktør i DKSH Market Intelligence, nordisk direktør i Danone International Brands.

Lene Sheila Gjørup
Ejer og stifter af  CopenPsyk, hvor hun hjælper virksomheder med at forøge deres sociale kapital og forene god trivsel med virksomhedens performancekrav.

Rikke Berg
Rikke Berg er indehaver af firmaet SoSimple. SoSimples niche er autentisk mentaltræning, der effektivt kombinerer personlig empowerment med resultater på bundlinjen.

Tina Gaarn Christensen
Ejer Leadinspire og arbejder med leder-, team- og medarbejderudvikling og kulturforandringer.

Tine Bendix og Nina Nørgaard Jacobsen
Stiftere af In-spite, hvor vi kobler forretningsudvikling med content-strategier og produktion af videoindhold til internt/eksternt brug for virksomheder og organisationer.


Ulrik Damgaard
Head of business administration i Siemens og external advisor på Executive MBA på CBS.House of Prince (BAT)
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
Microsoft