Tilbage til liste

En kur mod sygefravær?

Et højt sygefravær belaster ikke kun en virksomheds økonomi. Det kan også gå ud over kvaliteten i kerneopgaven og medarbejdernes trivsel. Derfor har mange virksomheder sat indsatsen for et lavt sygefravær højt på dagsordenen.

Egentlig burde sygefravær jo være ukompliceret: Når medarbejderne er syge, bliver de hjemme, indtil de er raske og kan møde på arbejde igen. Men så enkelt er det ikke. En række bud på hemmeligheden bag et lavt eller faldende sygefravær præsenteres i denne undersøgelse, der stiller skarpt på indsatsen i fire kommuner med særligt gode resultater. Det vil sige kommuner, hvor fraværet enten er meget lavt, eller som over en femårsperiode har formået at reducere det markant.

I denne undersøgelse fremlægges resultaterne af en interviewundersøgelse i fire udvalgte kommuner, der har formået at nedbringe deres sygefravær markant over en femårsperiode. KL og KTO indgik i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2008 "Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne". Aftalen omhandler bl.a. trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefravær samt indsats mod vold, mobning og chikane. Et af dens tre formål er at skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet. Formålet med denne inspirationsartikel er at give kommunernes topledelse, hovedudvalg og HR-afdeling aktuel ekspertviden om og kommunale erfaringer med en helhedsorienteret og effektiv indsats for at nedbringe sygefraværet i kommunen.

Målet er at give et nøgternt billede af, hvad de fire udvalgte kommuner gør for at opnå et lavt sygefravær. Hvordan er arbejdet tilrettelagt? Hvem er involveret? Hvori består de konkrete indsatser? Hvad kræver det af ledelse og samarbejde? Hvad virker godt? Hvilke vanskeligheder og dilemmaer støder man typisk på undervejs?

God fraværsstatistik
Undersøgelsen har vist, at når sygefraværet er højere end måltallet, kontakter direktør og sektorchef den enkelte leder om årsager til fraværet og planer for at få fraværet ned. Siden beslutningen om måltallene er sygefraværet faldet markant.

Flere kommuner understreger, at selv den bedste statistik kun virker, hvis den bliver fulgt ordentligt op, eksempelvis som anledning til at identificere og handle på årsagerne til et for højt sygefravær. Erfaringen er, at det skal være nok til at fastholde fokus, men ikke så meget, at det fører til talforstoppelse.

Tydelige og klare værdier
"En af ledelsens vigtigste opgaver er at skabe en sund kultur omkring sygefravær, som hele organisationen forstår og deler. Det er vigtigt, at organisationen taler grundigt igennem, hvad der er god adfærd i forhold til sygdom, og hvad der forventes af hvem," siger Skive Kommunes kommunaldirektør, Per Mathiasen. Langt hen ad vejen er det de klassiske lederdyder, der

kræves for at stå i spidsen for en sygefraværsindsats. Men hertil kommer en række mere konkrete færdigheder, bl.a. i at gennemføre gode sygefraværssamtaler. Derfor tilbyder de fire kommuner deres ledere forskellige former for uddannelse, hvori håndtering af sygefravær indgår.

Fælles indsats
Et aktivt og involveret MED-system styrker og kvalificerer sygefraværsindsatsen og fører dermed til lavere fravær, lyder erfaringen i de fire undersøgte kommuner. I Aarhus Kommune spiller MED-systemet således en vigtig rolle i sygefraværsindsatsen både lokalt og i kommunens øverste MED-organ, fastslår HR- og projektchef Per Jensen:

"Det har været med til at flytte sygefraværet fra kampplads til samarbejdsarena, og betydningen af det kan ikke overvurderes. Det har uden tvivl skabt meget mere ro decentralt om nye sygefraværsstrategier."

Profil

Dansk HR er en interesse- og netværksorganisation for HR-chefer og andre HR-ansvarlige. HR-afdelingen skal sikre kompetente medarbejdere og skabe grobund for økonomisk og personalemæssig udvikling. Dansk HR er HR-afdelingernes videnscenter, som gennem viden, rådgivning og netværk understøtter medlemmerne med at forbedre konkurrenceevnen i deres virksomheder.


Bloggere på Børsen Karrierelink
Anne Essenbæk Toftbjerg
HR Seniorkonsulent. Den røde tråd i Annes karriere er de menneskelige ressourcer i organisationen.

Charlotte Alexandra Pedersen
Tidligere adm. direktør i DKSH Market Intelligence, nordisk direktør i Danone International Brands.

Lene Sheila Gjørup
Ejer og stifter af  CopenPsyk, hvor hun hjælper virksomheder med at forøge deres sociale kapital og forene god trivsel med virksomhedens performancekrav.

Rikke Berg
Rikke Berg er indehaver af firmaet SoSimple. SoSimples niche er autentisk mentaltræning, der effektivt kombinerer personlig empowerment med resultater på bundlinjen.

Tina Gaarn Christensen
Ejer Leadinspire og arbejder med leder-, team- og medarbejderudvikling og kulturforandringer.

Tine Bendix og Nina Nørgaard Jacobsen
Stiftere af In-spite, hvor vi kobler forretningsudvikling med content-strategier og produktion af videoindhold til internt/eksternt brug for virksomheder og organisationer.


Ulrik Damgaard
Head of business administration i Siemens og external advisor på Executive MBA på CBS.Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef