Tilbage til liste

Ledelse er meget mere end faglighed

Den vestlige verden består i overvejende grad af højtuddannet arbejdskraft, samfund med frie valg, rettigheder for medarbejdere og demokratiske retningslinjer. Samtidig bevæger en stor del af den vestlige verden sig fra et produktionssamfund til et videnssamfund. Disse to væsentlige faktorer har bevirket, at de ”nye vidensmedarbejdere” stiller andre krav til deres leder og til virksomheden end medarbejdere traditionelt set har gjort. De søger mere rummelighed, individualitet, indflydelse og respekt. De ”gode gamle dage”, hvor lederen var den, der ubetinget bestemte via en rationel og kontrollerende ledelsesstil, har ingen positiv virkning på denne ”nye” type af medarbejdere – tværtimod.

En leder er eksponeret i kraft af sin position. Man opnår i dag ikke respekt udelukkende pga. sin position. I dag er det i højere grad den enkelte leders stil og menneskesyn, som er afgørende for den enkeltes valg af arbejdsplads. Det vil sige: Det er afgørende for, i hvilken grad du tiltrækker den rigtige arbejdskraft til din virksomhed.

Mange undersøgelser om medarbejdermotivation viser, at medarbejdere ansættes af virksomheder, men arbejder for ledere. Og at medarbejderne også forlader ledere. Det siger meget om, hvor væsentligt det er at have viden om medarbejdernes behov og krav, så det kan udtrykkes i ledelsesstilen for at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Med udfordringerne, kravene fra medarbejderne og forskningen in mente må kodeordet for god ledelse også være personlig selverkendelse. Start med at se på egne værdier, holdninger, styrker og svagheder. Og kig dybt. Find ind til din personlige kerne. Hvordan skal man kunne forstå andre mennesker – og hvad der skal til for at motivere og udvikle dem – hvis man ikke forstår sig selv?

  • Holdning til at være leder: Start med at finde frem til din egen grundholdning – dit udgangspunkt – for at ønske et lederjob eller for at være leder i dag. Tror du på, at menneskene bag processerne er din væsentligste ressource til at nå målene? Hvordan vil du efterleve dette i din ledelsesstil? Det er væsentligt, at du har et ønske om at ville lede et team, at du har en holdning om, at du ikke er på toppen af dit team, men en del af dit team. Tænk over, hvilke signaler du sender ud i virksomheden omkring din grundholdning til ledelse. Overvej, om de er i overensstemmelse med, hvad medarbejderne virkelig ønsker af ledelsen i den virksomhed, du arbejder i.
  • Selverkendelse: En god leder kender sig selv på godt og ondt. Det er en personlig proces, som er afgørende for, om man kan forstå sine omgivelser. Kan man ikke forstå sig selv, og kender man ikke sine egne begrænsninger og blokeringer, så kan man ikke lede andre mennesker. For at kunne gøre en forskel for sine medarbejdere skal lederen kende sig selv bedre end nogen anden. I dag har en stor del af toplederne – måske størstedelen – en coach, en mentor, en terapeut. Metoden er i sig selv ikke afgørende; det, der tæller, er, at den enkelte person finder den metode og kommunikationsform, som på bedste vis fører frem til en personlig selverkendelse. At kende sig selv er den bedste mulighed for at forstå og lede andre.
  • At tage sine værdier alvorligt: Gør dig klart, hvilke værdier du repræsenterer som menneske. Derefter skal du tænke nøje over, om dine grundlæggende værdier er i overensstemmelse med de værdier, som virksomheden har. Man kan ikke direkte modarbejde sine personlige værdier på sit arbejde. Der skal være et match på de grundlæggende værdier – eller de skal gå i nogenlunde samme retning. Gør de ikke det, vil du ubevidst eller bevidst opleve, at du skal vride armen om på dig selv for at levere i den virksomhed, du arbejder. Det giver stress og personlig utilfredshed på den lange bane. Når der derimod er overensstemmelse, så giver det troværdighed i din ledelsesstil – for så er det lettere og mere motiverende at udføre din rolle i virksomheden. Når man tager udgangspunkt i sine værdier, så opnår man en anden indgang til sit arbejde og sit ansvar. Det gør en forskel. Man går ikke bare på arbejde og dyrker sin karriere som en del af imaget og for at få tilfredsstillet nogle personlige ambitioner. Man går på arbejde med en form for større harmoni med sig selv og det job, man skal udføre.
  • Sløjfen: Sidst, men ikke mindst, skal man være i stand til at binde en sløjfe omkring alt det, der foregår i en organisation. Man skal inspirere og være i front – man skal kunne træde tilbage og lade andre komme til. Man skal skabe korpsånd og fælles værdier og ud fra disse udarbejde en vej mod målet – men man skal samtidig give plads til, at den enkelte medarbejder selv finder sine ressourcer til at finde vejen mod målet. Man skal samle op, når nogen falder af vejen, og nogle gange skal man lade dem tage nogle afveje for derigennem at finde den bedste rute. Det er en balance – men det er lederen, der, uden at nogen bemærker det, sætter en sløjfe på det hele og får omgivelserne til at føle, at de selv fandt vejen, og at lederen i virkeligheden var ganske overflødig.

 

Charlotte Alexandra Pedersen, 51 år, tidligere bl.a. adm. direktør i DKSH Market Intelligence, nordisk direktør i Danone International Brands og medejer af en konsulentvirksomhed, hvor meritgivende lederuddannelser og kulturanalyser var en del af ydelserne. Den røde tråd i Charlottes karriere har altid været forandringsledelse – både inden for turnaround- og vækststrategier. Charlotte ved af erfaring, at én af nøglerne til økonomisk succes for en virksomhed er forståelse for og udvikling af de personalemæssige ressourcer, organisationen indeholder.

 

Bloggere på Børsen Karrierelink
Anne Essenbæk Toftbjerg
HR Seniorkonsulent. Den røde tråd i Annes karriere er de menneskelige ressourcer i organisationen.

Charlotte Alexandra Pedersen
Tidligere adm. direktør i DKSH Market Intelligence, nordisk direktør i Danone International Brands.

Lene Sheila Gjørup
Ejer og stifter af  CopenPsyk, hvor hun hjælper virksomheder med at forøge deres sociale kapital og forene god trivsel med virksomhedens performancekrav.

Rikke Berg
Rikke Berg er indehaver af firmaet SoSimple. SoSimples niche er autentisk mentaltræning, der effektivt kombinerer personlig empowerment med resultater på bundlinjen.

Tina Gaarn Christensen
Ejer Leadinspire og arbejder med leder-, team- og medarbejderudvikling og kulturforandringer.

Tine Bendix og Nina Nørgaard Jacobsen
Stiftere af In-spite, hvor vi kobler forretningsudvikling med content-strategier og produktion af videoindhold til internt/eksternt brug for virksomheder og organisationer.


Ulrik Damgaard
Head of business administration i Siemens og external advisor på Executive MBA på CBS.Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef