Tilbage til liste

Læs om Roche historie, koncernstruktur og afdelinger.

Virksomhedsprofil

Om Roche
Roche er én af verdens førende forskningsbaserede virksomheder inden for lægemidler og diagnostisk udstyr. I mere end 100 år har vi arbejdet aktivt med at udvikle, fremstille og markedsføre nye produkter og ydelser til gavn for millioner af mennesker verden over.

Som verdens største biotekfirma bidrager Roche til at forbedre menneskers sundhed og livskvalitet på mange forskellige områder. Vi udvikler produkter og ydelser inden for alle sygdomsfaser – lige fra tidlig opsporing og forebyggelse til diagnosticering og behandling.

Den bedste forebyggelse mod sygdom er aldrig at blive syg. Derfor er sundhed, forebyggelse og diagnosticering nogle af vores kerneområder. Jo tidligere en sygdom opdages, jo bedre og mere skånsomt kan den behandles.

Roche er i dag førende på verdensplan inden for in-vitro diagnosticering og virologi og medicin til kræft og transplantation. Roche er også aktiv inden for andre væsentlige terapiområder som autoimmune sygdomme, inflammatoriske sygdomme, metaboliske sygdomme og sygdomme i centralnervesystemet.

 

 

Historien
Roche blev grundlagt i 1896 af Fritz Hoffmann-La Roche.
Han var en banebrydende iværksætter og en af de første til at se, at industriel fremstilling af standardiseret medicin kunne blive en stor fordel i kampen mod sygdomme.

Kort efter grundlæggelsen af virksomheden i Basel i Schweiz, åbnede Roche søsterselskaber i Tyskland, Italien, Frankrig, USA, Storbritannien og Rusland.

Siden da er Roche vokset til en af verdens førende forskningsbaserede virksomheder indenfor lægemidler og diagnostisk udstyr.

Historien om Roche er også historien om nogle af medicinalhistoriens milepæle. Historien er opdelt i følgende perioder:

1896 – 1920: Grundlæggelsen
Roche blev grundlagt på en tid, hvor den industrielle revolution ændrede Europa. En tid, der var rig på opfindelser, social fremgang, fremskridt inden for lægevidenskaben og ønsket om at skabe øget sundhed verden over.

Det var på denne baggrund, Fritz Hoffmann-La Roche realiserede sine revolutionerende tanker om at fremstille lægemidler med ensartet styrke og kvalitet.

1920 – 1952: Vitaminer til hele verden
I 1921 begyndte Roche at producere syntetisk vitamin C, og i 1938 var Roche blandt de førende vitaminproducenter i verden.

Virksomheden voksede i Europa, Nord- og Sydamerika og i Fjernøsten og skabte et endnu større handels- og produktionsnetværk.

1953 - 1965: Benzodiazepiner, en milepæl i medicinalhistorien
Fra 1950’erne og op til midten af 1960’erne var forskningen hos Roche udvidet til at omfatte så forskellige områder som antidepressive og antimikrobielle midler, produkter til behandling af cancer, betændelsestilstande samt hjertekarsygdomme. Områder, der stadig i dag er blandt de vigtigste for Roche.

Men i 1954 kom det helt store gennembrud, da forskerne hos Roche stødte på det sensationelle beroligende middel benzodiazepin. Midlet skabte en revolution inden for bl.a. psykiatrien og dannede basis for mange af de lægemidler, der blev markedsført i de kommende år.

Sideløbende udvidede Roche virksomheden og bevægede sig ind på nye forretningsområder som smagsstoffer og dufte.

1965 – 1978: Roches kerneområder blomstrer op
Drevet af den fantastiske succes med benzodiazepiner gik Roche ind på markeder, der dækkede hele sundhedsspektret.

Bioelektroniske afdelinger udviklede nye elektroniske lægeinstrumenter. Bl.a. var fysikerne hos Roche med til at udvikle de flydende krystaldisplays, som nu findes i utallige former for elektronisk udstyr.

Roches interesse i agrokemi var også stigende, og virksomheden investerede store summer i plantebeskyttelse.

Både i Schweiz og USA blev der nedsat teams til at udvikle diagnosetest og analytiske systemer. Områder, som i dag udgør kernen i Roche.

Det var også i denne periode, Roche begyndte sin grundlæggende biomedicinske forskning, og Roche Institute of Molecular Biology og Basel Institute for Immunology blev etableret.

1978 – 2001: Udvidelse og udvikling
Fra slutningen af 1970’erne og op til starten af det nye årtusinde var forskning og udvikling i højsædet. En lang række lægemiddelprodukter blev introduceret i de kommende år, og nogle af dem repræsenterede ægte medicinske gennembrud.

Gennem omfattende omstruktureringer og moderniseringer samt indgåelse af strategiske alliancer med bl.a. Genentech (USA) og Chugai (Japan) samt køb af andre virksomheder som Genentech, Syntex Corporation, Nicholas og Boehringer Mannheim, kunne Roche desuden styrke sin markedsposition inden for forskning, biomedicin, genetik, ikke-receptpligtig medicin, diagnostik og meget mere.

I dag er Roche førende inden for udvikling af innovative og nyskabende lægemidler til hele verden.

2001 – i dag: Sygdomsbekæmpelse langt ind i fremtiden
Med starten af det nye årtusinde har Roche fortsat sin fokuserede strategi på at skabe udvikling og vækst.

Alliancen med Chugai i Japan har muliggjort etableringen af en førende forskningsdrevet medicinalvirksomhed på det, der i dag udgør det næststørste sundhedsmarked i verden.

Roche Diagnostics køb af Amira og udskillelsen af vitaminforretningen afspejler samtidig vores fokus på de vigtigste lægemidler og diagnostik.

Og det stopper ikke her. Vi har til hensigt at forsætte udviklingen af innovative og lønsomme løsninger inden for forebyggelse, diagnose og lægemiddelbehandling til gavn for patienterne. Langt ind i fremtiden.

 

Mission og vision

Vores mission/vision
Vores vision er at finde effektive behandlinger for mange af de sygdomme, som ikke kan kureres i dag, optimere medicinens virkning og sikkerhed og udvikle effektive strategier til at forebygge sygdomme.

Opnåelsen af vores mission har stadig lange udsigter, men vi har taget hul på fremtiden ved at udvikle en lang række produkter og services til at: 

  • Identificere biologiske og genetiske dispositioner for en række sygdomme
  • Forsinke eller helt undgå, at sygdommene bryder ud
  • Diagnosticere og behandle talrige sygdomme og kroniske sygdomstilstande
  • Overvåge behandlingens virkning

Roches pionertilgang gør os i stand til at skabe nye resultater, der kommer både patienterne, det sundhedsfaglige personale og sundhedsvæsenet til gode. Tidlig diagnose og bedre behandlingsmetoder vil reducere behovet for operationer og lange hospitalsophold, hvilket gavner både folkesundheden og samfundsøkonomien.

Vi er i dag nummer et på det globale diagnostikmarked, førende leverandør af lægemidler til behandling af kræft, virologi og transplantation. Roche er ligeledes aktiv inden for andre væsentlige terapiområder som autoimmune sygdomme, inflammatoriske sygdomme, metaboliske sygdomme og sygdomme i centralnervesystemet.

Vores ca. 80.000 medarbejdere i mere end 150 lande arbejder hver dag på at udvikle og markedsføre nye banebrydende produkter og services til forebyggelse, diagnose og behandling af sygdomme, så vi kan leve op til vores målsætning om at forbedre sundheden og livskvaliteten verden over.

Og med strategiske alliancer og forsknings- og udviklingsaftaler med talrige partnere, herunder aktiemajoriteten i medicinalvirksomhederne Genentech (USA) og Chugai (Japan), er vi godt rustet til at gøre en forskel.

 

Socialt ansvar
Vi tror på, at socialt engagement er en af nøglerne til vores succes. Roche opererer i en række forskellige lande verden over, og alle steder gør vi vores yderste for at respektere lokale værdier og identitet og engagere os i innovative og bæredygtige sociale projekter og partnerskaber.

Læs mere om vores humanitære indsats nationalt og internationalt.

Sikkerhed, Sundhed og Miljø
Sikkerhed, sundhed og miljø står højt på Roches dagsorden. Vi arbejder konstant på at udvikle nye metoder til at sikre et højt sikkerhedsniveau for vores produktion og vores medarbejdere. Samtidig har vi vedvarende fokus på at skabe de bedste rammer for vores medarbejderes arbejdsmiljø og sundhed i dagligdagen. Endelig søger vi hele tiden at tilrettelægge vores arbejde, så vi kan fremme miljø og bæredygtig udvikling.

Læs mere om vores initiativer nationalt og internationalt.

Produkter

Produkter
Roche er én af verdens førende forskningsbaserede virksomheder inden for lægemidler og diagnostisk udstyr. I mere end 100 år har vi arbejdet aktivt med at udvikle, fremstille og markedsføre nye produkter og ydelser til gavn for millioner af mennesker verden over.

Læs mere på vores hjemmeside.

Karriere

Karriere
Søger du nye udfordringer? Roche vil altid gerne i kontakt med potentielle ansøgere - med ambitioner, mod på nye opgaver og lysten til at gå nye veje.

Roche arbejder med udvikling, markedsføring og salg af koncernens produkter i Danmark og på Island. Vores vision er at være en af verdens førende medicinalvirksomheder inden for udvikling, produktion og markedsføring af innovative løsninger, der kan imødekomme patienters vigtigste uopfyldte medicinske behov.

Med et job hos Roche kan du være med til at føre denne vision ud i livet.

Søg uopfordret
Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning, som vi naturligvis behandler seriøst og fortroligt. Skulle der komme en ledig stilling i Roche a/s, der matcher din profil, kontakter vi dig for at få din accept af, at din ansøgning tages i betragtning.

Du kan sende din ansøgning til Roche a/s. Husk at skrive ”Uopfordret ansøgning” i emnefeltet.

Vi opbevarer uopfordrede ansøgninger i seks måneder, hvorefter vi makulerer dem.

 

 

Rekrutteringsprocessen
Roche a/s succes afhænger af vores talentfulde medarbejderes fortsatte udvikling og evne til at opfylde vores kunders behov.

Vi lægger derfor stor vægt på at få et indgående kendskab til vores ansøgere, inden vi tilbyder jobbet til den rette kandidat. Det giver en større sikkerhed for, at kandidaten og vi får et godt samarbejde.

Når ansøgningsfristen er afsluttet, foretager vi en grundig gennemgang af alle ansøgninger. Herefter holder vi typisk tre samtaler med et antal ansøgere.

Først inviterer vi et antal ansøgere til en indledende samtale. Her deltager vores personalechef samt den relevante linjechef. Under samtalen fortæller vi om den ledige stilling, og kandidaten får lejlighed til at uddybe sin ansøgning og stille spørgsmål.

Derefter udvælger vi et antal kandidater, som inviteres til næste samtale, som er et dybdeinterview, der afholdes af den relevante liniechef samt en direktør.

Det tredje interview afholdes af vores personalechef, den relevante linjechef samt en ekstern konsulent. Inden samtalen skal kandidaten gennemføre en personlighedstest. Denne gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, som giver feedback på testen under samtalen. Efter denne samtale kan kandidaten afslutningsvis møde en medarbejder fra det relevante team.

Når samtalerne er afsluttet, laver vi en samlet vurdering af kandidaterne og udvælger den kandidat, vi tilbyder det ledige job. De kandidater, der ikke får tilbudt jobbet, får skriftlig besked herom.

 

At arbejde i Roche
Engagerede og dygtige medarbejdere er én af grundstenene for, at vores virksomhed fortsat kan udvikle og markedsføre innovative produkter af høj kvalitet.

Som medarbejder hos Roche skal du derfor have en relevant uddannelse og erhvervserfaring. Der udover skal du være glad for, og god til at arbejde i teams. Du skal være fleksibel, have respekt for andre mennesker, og du skal være indstillet på en aktiv arbejdsdag i et uhøjtideligt og uformelt miljø. Roche søger medarbejdere med en positiv indstilling, masser af gå-på mod og som ser muligheder frem for begrænsninger.

Til gengæld tilbyder Roche en attraktiv lønpakke med bonusordning, pensionsordning og sundhedsforsikring, kurser og videreuddannelse – og mulighed for en karriere i et internationalt miljø.

Vi tilbyder også en særlig sundhedspakke til vores medarbejdere med blandt andet sund kantine, diætistvejledning, fysioterapi, aerobics og yoga.

 

Roche a/s 4. Bedste Arbejdsplads i Europa 2010
Roche a/s er den 4. Bedste Arbejdsplads i Europa. Det fastslår det europæiske Great Place To Work® Institute i en ny omfattende undersøgelse af mere end 1300 europæiske arbejdspladser. Roche a/s er samtidig den bedste arbejdsplads inden for medicinalbranchen i Europa.

"Vi er utroligt glade og beærede over den flotte placering. Det er et resultat af en mangeårig målrettet indsats for at udvikle og vedligeholde en arbejdspladskultur, der er forankret i vores tre kerneværdier: Mod, Integritet og Passion. Værdier som vi - vel at mærke - holder konstant fokus på i hverdagen, så de bliver konkrete og nærværende for alle medarbejdere i udførelsen af deres arbejdsopgaver", udtaler administrerende direktør Robin Turner, Roche a/s.

"Det handler også om at være åben overfor forandring, tage chancer og afprøve nye metoder. Som medicinalfirma er Roche a/s i en branche, der er præget af stor konkurrence, og det stiller krav til innovation og fornyelse. Vi opmuntrer derfor hele tiden vores medarbejdere til at tænke ud af boksen og komme med forslag til, hvordan arbejdsopgaverne kan løses på en ny og anderledes måde. Det giver øget engagement og arbejdsglæde for medarbejderne", tilføjer Robin Turner.

Siden 2006 har Roche a/s medvirket i undersøgelsen Great Place To Work®. Roche a/s har hver gang opnået fornemme placeringer. Senest i 2009 blev Roche a/s kåret som 2. Bedste Arbejdsplads i Danmark. Nu kan Roche a/s føje titlen som den 4. Bedste Arbejdsplads i Europa på sin liste.

"Jeg er meget stolt over dette resultat, fordi vi med vores placering som den 4. Bedste Arbejdsplads i Europa har rykket hele NI pladser op ad rangstigen i forhold til 2009, hvor vi blev kåret som den 13. Bedste Arbejdsplads i Europa. Det er et kæmpespring, navnlig i betragtning af at Roche a/s nu er kommet helt op i toppen af eliten af europæiske arbejdspladser - og desuden det bedst placerede medicinalfirma i Europa. Udfordringen bliver nu at fastholde vores position - og naturligvis gerne også forbedre den, så vi kan komme helt til tops", siger Robin Turner.


Danmarks Bedste Arbejdsplads 2009
I 2009 blev Roche a/s kåret som nummer 2. i undersøgelsen Danmarks Bedste Arbejdsplads, som Great Place To Work® Institute står bag. For fjerde år i træk er Roche a/s samtidig den bedst placerede arbejdsplads indenfor kategorien "medicinalfirma og bioteknologi" i undersøgelsen af Danmarks Bedste Arbejdsplads. De flotte resultater er vi meget stolte af, men det er også resultater, som forpligter. Derfor arbejder vi hver dag på at videreudvikle vores arbejdsplads til gavn for vores medarbejdere - og vores virksomhed.

Birte Agular

Medicinsk chef
Som medicinsk chef er jeg sparringspartner for mine kolleger i salg og marketing. Jeg står blandt andet for at finde relevant litteratur og referencer og gøre dem anvendelige i marketing. Derudover har jeg det overordnede ansvar for de kliniske studier inden for det område, hvor jeg arbejder. Særligt ved de kliniske studier er det vigtigt at optræde ansvarligt og respektfuldt, da man har med patienter at gøre. Netop ansvarlighed og respekt er kerneværdier for Roche. Jeg oplever Roche som en god arbejdsplads med et godt arbejdsklima og spændende arbejdsopgaver. Der stilles selvfølgelig krav til den enkelte, men på en god måde. Og forventningerne gør det sjovere at gå på arbejde.

Controller
Jeg arbejder i finansafdelingen, hvor vi varetager økonomiske anliggender for alle Roche-filialer i Norden. Ud over det daglige økonomiske arbejde med skat, moms og rapporteringer, står jeg også for at servicere mine kolleger internt. Jeg kom til Roche i foråret 2008, og jeg oplever virkelig, at det er en virksomhed med en god ånd. Folk er flinke, og sammenholdet er godt. Det er også en virksomhed, hvor alle ansatte respekteres, og hvor der bliver lyttet til én. Vi har en høj grad af frihed under ansvar, hvilket betyder, at alle udviser stor ansvarlighed i deres arbejde. Ansvarligheden gælder også udadtil, for vores præparater vedrører mange mennesker – men vigtigst af alt gør de en forskel for patienterne.

Projektleder
Mit job er at tale med læger og sygeplejersker på sygehuse og udbrede kendskabet til Roches præparater og den rette anvendelse af dem. Det er utrolig spændende. Vi har selvfølgelig alle sammen nogle mål, vi skal nå, men der er en filosofi om, at det også skal være sjovt. Og den prøver man virkelig at leve op til. De mål, der bliver sat, er realistiske, og vi arbejder sammen om at nå dem. Den interne kommunikation er åben og ærlig, vi kan tale om tingene, og vi hjælper hinanden. Endelig husker man at fejre succeserne. Det har jeg ikke oplevet tidligere. Det er dejligt at få anerkendelse, når det går godt.

FIND VIRKSOMHED

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment