Tilbage til liste

Læs om Microsoft historie, koncernstruktur og afdelinger.

Virksomhedsprofil

Om Microsoft Danmark
Hos Microsoft i Danmark er vi mere end 1000 mennesker, der arbejder på at hjælpe dig og din virksomhed med at udnytte jeres fulde potentiale.

For fjerde år i træk er Microsofts medarbejdere blandt de mest tilfredse i Danmark. Microsoft er kåret som Danmarks bedste arbejdsplads i 2006 og som Danmarks bedste it-arbejdsplads i 2007, 2008 og 2009 af Great Place to Work Institute.

Hos Microsoft tror vi på dit potentiale og på, at den rigtige teknologi kan hjælpe dig med at nå dine mål. Derfor arbejder vi dagligt for at hjælpe mennesker og virksomheder med at udnytte deres potentiale fuldt ud.

Forskellige mennesker - større potentiale
Vores ansatte er mennesker, der arbejder målrettet på at finde nye muligheder og samtidig sætter pris på samarbejde. Her kan du læse om de mennesker, som står i spidsen for vores medarbejdere.

Microsofts medarbejdere beskæftiger sig med forskellige funktioner, lige fra salg og marketing over teknisk design og programmering til produktsupport og rådgivning. De gør det for at skabe noget af betydning – for dem selv og for millioner af mennesker over hele verden.

Hos Microsoft finder vi det inspirerende og udfordrende at være en del af en teknologisk branche, der har afgørende betydning for vores arbejds-, livs-, og kommunikationsmønstre. Vi vil gerne være med til at støtte branchen, partnere og udviklere samt skabe nye muligheder for vores kunder.

Mission og værdier

Mission og værdier
Microsoft forandrer verden! Vores mission er at gøre mennesker, virksomheder og organisationer verden over i stand til at udnytte deres fulde potentiale.

Microsoft udvikler verden med software. Vi har i mere end 30 år været med til at skabe nye arbejdsmønstre, nye kommunikationsformer og nyt livsindhold.

Vores mange tusinde medarbejdere arbejder efter værdier, som også deles af mange kunder og partnere.

Værdierne er:

 • Vis integritet og vær ærlig.
 • Vær engageret, når det gælder teknologi, kunder og forretningspartnere.
 • Lyt til andre, respekter andre, og hjælp dem til at blive bedre.
 • Tag store udfordringer op og følg dem til dørs.
 • Vær bedst. Stil hele tiden spørgsmål ved, om du kan gøre det endnu bedre.
 • Tag ansvar og skab resultater af høj kvalitet over for kunder, aktionærer, partnere og kolleger.

Samfundsmæssigt og socialt engagement
Microsoft er en global virksomhed med globale visioner og ambitioner. Vi er samtidig bevidste om, at vores ledende position på det verdensomspændende softwaremarked medfører et socialt ansvar og kræver et samfundsmæssigt engagement i de lokalsamfund, som vi er en del af.

Hos Microsoft ønsker vi at være til positiv gavn i det omgivende samfund. Vi ønsker også at forvalte vores lederskab på ansvarlig vis. Det betyder i praksis, at social ansvarlighed er en integreret del af vores forretningsstrategi.

Hertil kommer, at vi er engageret i en lang række socialt rettede initiativer, som ikke har en umiddelbar tilknytning til vores forretning. Det drejer sig om samarbejder og projekter, som alene har til formål at understøtte vores mission om at hjælpe mennesker verden over til at udnytte deres potentiale fuldt ud. Hos Microsoft kalder vi det Realizing Potential

Vores sociale ansvarlighed i Danmark kommer til udtryk på en lang række områder. Læs mere om disse overordnede emner på vores hjemmeside:

 • Ansvarligt lederskab
 • Samfundsmæssigt engagement
 • Etik og sikkerhed

Medarbejdernes engagement
Alle Microsofts medarbejdere fokuserer på social ansvarlighed. Og vi forventer det samme af vores forretningspartnere, når de samarbejder med eller repræsenterer Microsoft.

Vores medarbejdere arbejder efter en række regler – Standards of Business Conduct. Vi skal alle overholde dette regelsæt, så vi kan være med til at skabe en virksomhed, der udviser social ansvarlighed. Vi har desuden udarbejdet en såkaldt Vendor Code of Conduct, som stiller en række lignende krav til vores samarbejdspartnere, når de samarbejder med eller agerer som repræsentanter for Microsoft.

Hertil kommer, at alle vores medarbejdere har mulighed for og opfordres til at donere tre arbejdsdage om året til frivilligt arbejde på et samfundsprojekt. Ledelsen opfordrer desuden medarbejderne til at deltage og involvere sig i en række udvalgte projekter, som vurderes at have en positiv indflydelse på det danske samfund.

Forretningsområder

Forretningsområde
Microsoft er en integreret del af det danske samfund. Privatpersoner, virksomheder og organisationer bruger Microsofts produkter i et utal af sammenhænge. Cirka 27.000 mennesker er beskæftiget hos Microsofts partnere i Danmark, og knap 900 personer har Microsofts danske datterselskab i Hellerup eller MDCC, udviklingscenteret i Vedbæk, som deres daglige arbejdsplads.

Mange mennesker i Danmark har berøring med Microsoft. I it-branchen bygger flere tusinde mennesker løsninger med Microsoft-software. Andre benytter Word, Messenger, Internet Explorer, Outlook, Dynamics NAV, C5 eller andre produkter i deres job. Der står en pc i 88 procent af de danske hjem, 83 procent af befolkningen har adgang til internettet, og tallene er stadig stigende. De fleste af disse brugere benytter Microsofts produkter.

Microsoft er en vigtig drivkraft i it-branchen og erhvervslivet. Over 4000 it-virksomheder med i alt cirka 27.000 medarbejdere er partnere med Microsoft. De udvikler, sammensætter og forhandler produkter under Microsoft-navn og under eget navn. Partnerne sørger sammen med Microsoft for, at virksomheder, organisationer og private brugere udnytter deres potentiale bedst muligt.

Det forpligter at være en aktiv del af et samfund. Gennem Corporate Citizenship-programmet har Microsoft et nært samarbejde med blandt andet Red Barnet, Ældremobiliseringen, IT-Universitetet og Dansk Iværksætter Forening.

Microsoft Danmark blev etableret i 1990. Det ligger i Hellerup og beskæftiger omkring 400 medarbejdere. I Vedbæk nord for København ligger Microsofts største udviklingscenter i Europa; Microsoft Development Center Copenhagen . MDCC blev etableret i 2002 efter opkøbet af Navision. Centeret har mere end 850 medarbejdere fordelt på mere end 46 nationaliteter. De arbejder alle med at udvikle næste generations software for Microsoft.

Produkter
Microsofts produktsortiment dækker alt fra tekstbehandling over lønstyringssystemer til servere og .NET. For at sikre at produkterne har høj nytteværdi og færrest mulige fejl, har Microsoft på verdensplan ansat lige så mange testere som programmører.

Mange millioner mennesker benytter hver dag Microsofts produkter i et utal af sammenhænge. Ofte benytter man som privat bruger Word, Outlook, Internet Explorer, MSN, Power Point, Xbox etc. i løbet af samme dag. Virksomheder og organisationer anvender løsninger fra Microsoft Business Solutions, blandt andet under navnet Microsoft Dynamics. Alle disse it-løsninger medvirker til, at brugerne i sidste ende kan anvende deres kompetencer på optimal vis.

Microsoft udvikler, udvider og opdaterer uafbrudt sit sortiment. Alle produkter gennemgår mindst én testrunde hos kunderne – en såkaldt betatest – inden de bliver lanceret. Det giver sikkerhed for, at produkterne har et højt kvalitetsniveau.

For at afstemme produkterne med brugernes ønsker og behov tester Microsoft de fleste programmer i Microsoft Usability Lab. Her afprøver et stort antal brugere mange varianter af programmernes funktioner. Det giver brugerne mulighed for at udnytte deres eget potentiale fuldt ud.

De nyeste produkter omfatter blandt andet Windows 2010 og Office 2010.

Karriere

Personlig udvikling
Alle medarbejdere bliver indplaceret på det relevante sted i den karrieremodel, der passer til det arbejde, de udfører. Den enkelte kan således se, både hvad der skal til for at få succes på nuværende karrieretrin, men også se hvad der skal til for at gøre sig klar til et eventuelt næste job.

I tillæg hertil har alle ansatte en personlig udviklingsplan, der defineres i samarbejde med nærmeste leder. En gang om året afholdes en medarbejdersamtale, hvor chef og medarbejder sammen vurderer året, der er gået, og ligeledes afholdes en årlig udviklingssamtale, hvor medarbejderens fremtid diskuteres, og hvor chef og medarbejder sammen definerer relevante udviklingsaktiviteter for det kommende år. Yderligere holdes der månedlige 1:1 samtaler med alle medarbejdere, så vi er sikre på, at alle er på rette spor og har de forudsætninger, der skal til for at nå de opstillede målsætninger og for at have en god balance mellem arbejde og privatliv.

Trainee
Microsoft har sit eget traineeprogram, kaldet MACH – Microsoft Academy for College Hires. Vi søger hvert år et antal nyuddannede akademikere, som har lyst til en karriere inden for IT, enten som konsulenter eller som salg- og marketingmedarbejdere. Typisk starter vores MACH's i efteråret, så hold øje med annonceringen på vores hjemmeside omkring maj eller juni, hvis du er interesseret i dette program. Du er også velkommen til at sende os en mail på msdkjobs@microsoft.com i løbet af resten af året og indikere, at du er interesseret i det kommende traineeprogram.

Studenterjobs
Vi har i øjeblikket omkring 15 studentermedhjælpere, som arbejder for os typisk 15 timer om ugen, imens de færdiggør deres akademiske uddannelser. Det er en fantastisk mulighed for at få et indblik i, hvordan en arbejdsplads som Microsoft fungerer, mens der udføres meningsfyldte og lærerige opgaver. Samtidig er det en mulighed for Microsoft for at få vigtige input fra en målgruppe, som har en naturlig tilgang til IT og til hvad IT kan anvendes til samt at give de studerende en praktisk vinkel på den teori, de lærer i forbindelse med deres uddannelser.

Jobmuligheder
Der er mange veje til et spændende job i Microsoft. Vi lever i en dynamisk verden og er en del af et større IT-økosystem, hvor der er masser af karrieremuligheder.

Kultur
Vores medarbejdere har en passion for software og services og for at hjælpe vores kunder og partnere med at få det optimale ud af det, vi leverer. En af vores primære motivationskilder er at hjælpe mennesker og virksomheder til at realisere deres visioner og udnytte deres potentiale fuldt ud. Samtidig får vore ansatte mulighed for at bruge deres evner samt hele tiden at udvikle sig både fagligt og personligt.

Mangfoldighed
Microsofts teknologier og services sætter hele tiden nye globale standarder og gør det muligt for mennesker og organisationer over hele verden at realisere deres potentiale og nå de mål, de har i livet.

Internt har vi som ambition, at vores ansatte kan udnytte deres fulde potentiale, fordi de er dem, der designer, udvikler, markedsfører, sælger, vedligeholder og giver råd om vores produkter.

Microsoft ønsker at være en attraktiv arbejdsgiver uafhængig af kulturel baggrund, køn, religion, seksuel orientering, alder, livsfaser og andre mangfoldighedkriterier. Vi ansætter mennesker på baggrund af deres kvalifikationer, kreativitet, personlighed og intelligens. De mennesker, vi søger, har et passioneret forhold til morgendagens teknologi, uafhængigt af hvor de kommer fra, eller hvordan de vælger at leve deres privatliv. Uanset oprindelse og baggrund støtter og opmuntrer Microsoft hver eneste af dem af til at arbejde for at nå deres mål og ambitioner og hele tiden udvikle sig både fagligt og personligt.

Microsoft i Danmark har en ambition om at blive en endnu mere mangfoldig arbejdsgiver, da vi tror på, at det at bringe forskellige typer af mennesker sammen i sidste ende gør os til en mere succesfuld virksomhed. Vi har blandt andet fokus på at få endnu flere kvinder ind i vores virksomhed, både som medarbejdere og ledere, og har derfor tilsluttet os Ligestillingsministerens charter for Kvinder i Ledelse for at få endnu mere fokus på dette vigtige område.

Vi har stor fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv og har en meget fleksibel tilgang til arbejdstid og –sted, hvilket giver vores medarbejdere god mulighed for at leve det liv, de gerne vil og kombinere en spændende og ambitiøs karriere med deres private liv.

Arbejdsmiljø

 • En dynamisk virksomhedskultur.
 • En nytænkende virksomhed, hvor der er plads til at tænke stort.
 • Mulighed for at arbejde med den nyeste teknologi.
 • Familievenlig arbejdsplads med stor mulighed for selv at planlægge arbejdstid og –sted.
 • Engagerede og dygtige kolleger, som ved en masse både om teknologi og forretning.
 • Et godt socialt arbejdsmiljø i Danmark Bedste Arbejdsplads i både 2006 og Danmarks bedste it-arbejdsplads i 2007, 2008 og 2009.

Fordele

 • En konkurrencedygtig grundløn og i tillæg hertil har alle medarbejdere en bonusordning, hvor de afhængigt af egne præstationer og firmaets resultater kan få udbetalt en årlig bonus. Vi har løbende evaluering af de ansatte for at sikre, at de hele tiden udvikler sig i den ønskede retning for dem selv og Microsoft.
 • Pensions- og forsikringsordninger, herunder fritidsulykkeforsikring, helbredssikring og kritisk sygdomsdækning som sikrer, at både den ansatte og dennes eventuelle familie er sikret økonomisk i tilfælde af sygdom, invaliditet eller død.
 • Seks ugers ferie.
 • Fuld løn under barsel samt fuld løn i ti ugers forældreorlov for både mænd og kvinder efter et års ansættelse.
 • Employee Stock Purchase Plan, hvor man kan købe Microsoft aktier med rabat.
 • Køb af egne produkter til specialpris.
 • Tildeling af aktier i henhold til en årlig vurdering af fremtidigt potentiale.
FIND VIRKSOMHED

Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef