Tilbage til liste

I mere end 100 år har vi sørget for, at danskerne kan kommunikere med hinanden.

Virksomhedsprofil

Kommunikation i 100 år

I mere end 100 år har vi sørget for, at danskerne kan kommunikere med hinanden - ja, faktisk er TDC selve rygraden i det moderne it- og kommunikationssamfund vi alle nyder godt af hver eneste dag. Det giver os en ganske særlig rolle i alle danskeres hverdag, som vi er stolte af at udfylde.

Vi er meget bevidste om det ansvar, der følger med, og arbejder derfor alt hvad vi kan for at gøre en forskel for vores kunder og det samfund, TDC er en del af. Vi er engagerede, ordentlige og værdiskabende. Og hvert år investerer vi mange penge og ressourcer, så danskerne kan kommunikere i verdenklasse.

Alene i Danmark har TDC en størrelse, der gør at vores aktiviteter påvirker din hverdag hvad enten du er medarbejder, kunde eller borger i Danmark. Det er derfor naturligt, at vi gør mere, end lovgivningen kræver af os. Både når vi støtter vores medarbejdere, servicerer vores kunder eller løfter vores samfundsansvar.

TDC er hovedleverandør af verdens bedste IT-infrastruktur og vil i de kommende år investere massivt i IT og netværk. Det kræver dygtige og engagerede medarbejdere, som kan vedligeholde og ikke mindst videreudvikle IT og netværk og på den måde tilbyde værdifulde produkter og tjenester til TDC's kunder. Derfor arbejder TDC for at skabe et motiverende arbejdsmiljø, der skal være med til at tiltrække, lede og fastholde de rigtige medarbejdere.

Læs mere her

Historie

Historien om TDC er blevet betegnet som et erhvervseventyr. Det startede i det små med 22 abonnenter. I slutningen af 2006 havde TDC 16 mio. kunderelationer i Danmark og i udlandet.

Opfindelsen
Danskerne var hurtige til at tage Alexander Graham Bells epokegørende opfindelse fra 1875 - telefonen - til sig. Den 15. januar 1881 åbnede den første abonnentcentral i København. Den havde 22 abonnenter, der fortrinsvis var erhvervskunder, og var ejet af det amerikanske Bell-selskab.

Året efter - 1882 - kom selskabet på danske hænder ved dannelsen af Kjøbenhavns Telefon-Aktieselskab.

Også andre steder i landet var der interesse for den nymodens opfindelse med det store perspektiv. Små lokale telefonselskaber skød op som paddehatte, hvorefter de samlede sig i stadig større regionale selskaber.

Lysten til at tale over tråden voksede, og i år 1900 var der godt 25.000 telefonkunder i Danmark.

De regionale selskaber
Omkring 1950 var teleselskaberne samlet i KTAS, Jydsk Telefon og Fyns kommunale Telefonselskab (FKT). Post & Telegrafvæsenet havde ansvaret for Sønderjylland og Møn samt for Telegrafen, Rigstelefonen og de radiobaserede tjenester.

I 1986 blev Tele Sønderjylland dannet. De øvrige post- og telegrafopgaver blev lagt ud til de tre regionale teleselskaber, og Telecom blev etableret til at tage sig af den internationale telefoni.

Landsdækkende teleselskab
14. november 1990 vedtog Folketinget den lov, som dannede grundlaget for et landsdækkende teleselskab i Danmark. Selskabet kom til at hedde Tele Danmark og blev stiftet som moderselskab for de gamle teleselskaber og Telecom. Formålet var at skabe et stærkt dansk teleselskab, der kunne klare sig i konkurrencen på et frit internationalt telemarked.

Fusion
Verdens hidtil største internationale aktieemission uden for eget marked indbragte i 1994 19,3 mia. kroner til Tele Danmark. Blandt andet købte 40.000 danske investorer aktier i selskabet. I 1995 fusionerede de gamle regionale teleselskaber og indgik i en ny organisationsstruktur i et stort teleselskab under navnet Tele Danmark.

Den danske telesektor blev for alvor liberaliseret i 1996. Tele Danmark var fortsat det største danske teleselskab, men nu på et marked, hvor stadig flere konkurrenter begyndte at trænge sig på.

Strategisk partnerskab
Tele Danmark indgik i oktober 1997 et strategisk partnerskab med det amerikanske teleselskab Ameritech. Aftalen betød, at Ameritech ejede cirka 42 procent af Tele Danmark.

I januar 1998 overtog Tele Danmark resten af statens aktier i det danske teleselskab. Tele Danmark var nu fuldstændig privatiseret.

Ameritech indgik i 1999 et samarbejde med et endnu større amerikansk selskab, SBC, og gjorde dermed TDC til en del af et af verdens største teleselskaber.

Nye tider
I 2000 skiftede Tele Danmark navn til TDC. Nye selvstændige datterselskaber og en ny struktur blev dannet blandt andet for at øge kundefokus, få en større gennemsigtighed og dermed sikre en fremtid med vækst.

SBC solgte sin aktiepost i 2004. Det betød, at TDC ikke længere havde en enkelt dominerende aktionær.

Fem kapitalfonde dannede i efteråret 2005 selskabet Nordic Telephone Company ApS (NTC) med det formål at købe TDC. NTC ejer nu 87,9 pct. af aktierne i TDC.

Selv om meget har ændret sig, er TDC's fokus i Danmark dog stadig det samme: TDC er og ønsker fortsat at være Danmarks førende kommunikationsvirksomhed.

Værdier

Tillid og ansvar

Koncernpersonalepolitik
- TDC ønsker en kultur, der afspejler det fælles værdigrundlag
- TDC har tillid til medarbejderne og giver dem ansvar
- TDC prioriterer personlig og faglig udvikling højt
- TDC prioriterer sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv højt
- TDC giver lige muligheder for alle
- TDC vægter rummelighed, tolerance og social ansvarlighed højt

Samfundsengagement

I TDC mener vi, at man skal opføre sig ordentligt og være engageret. Som en af Danmarks største virksomheder stopper vores engagementet og ordentlighed ikke ved gode kundeforhold, ansvarlig styring af miljøpåvirkning, eller sikre leverandørforhold. Vi mener også, det kræver et engagement i det samfund vi lever i. Derfor sponsorerer vi eller stiller vores ressourcer og know-how til rådighed for flere store projekter årligt.

Vores medarbejdere har mulighed for at bruge 8 arbejdstimer årligt på udvalgte projekter, vi stiller teknik og know-how til rådighed for projektet Skolen på Skærmen, som lader langtidsindlagte børn følge deres klasses undervisning via web-cam og interaktive redskaber og vi sponsorerer Børnetelefonen, der giver børn mulighed for anonym rådgivning om svære situationer i livet.

Dansk Røde Kors
Fra 1. januar 2009 har Dansk Røde Kors og TDC indgået en samarbejdsaftale, hvor den danske televirksomhed de næste tre år aktivt styrker Røde Kors' internationale kommunikation i forbindelse med katastrofer over hele verden. Aftalen, der har en værdi af en halv mio. kr. årligt, betyder, at Røde Kors flytter sine katastrofelagre fra flere forskellige steder i Danmark til ét centralt, TDC-ejet lager i København tæt på lufthavn og godstrafik.

Skolen på Skærmen
TDC, Rigshospitalet og Skejby Sygehus har indledt et projektsamarbejde kaldet "Skolen på Skærmen", der skal give langtidssyge børn på landets sygehuse mulighed for at følge med i klassekammeraternes dagligdag og undervisning. På den måde bevarer børnene den daglige kontakt til venner og lærere under det lange hospitalsophold. Som det er i dag, bliver langtidssyge børn undervist på de hospitaler, hvor de er indlagt, langt fra kammeraterne og den hverdag, de kender.

Konkret består "Skolen på Skærmen" af en computer med webkamera og mikrofon. Computeren er via bredbånd koblet op med kamera, mikrofon og eventuelle interaktive whiteboards i klasseværelset så barnet kan følge med i undervisningen og selv bidrage aktivt.

Giv mere -tid 
TidsBanken er et spændende og anderledes partnerskab mellem TDC og tre humanitære organisationer: Børns Vilkår, Dansk Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse. TidsBanken giver medarbejdere i TDC mulighed for at bruge 8 arbejdstimer om året på socialt frivilligt arbejde for en eller flere af TidsBankspartnerne.

Med TidsBanken vil TDC gerne være med til at gøre en forskel. Vi ønsker at give mere både til egne ansatte, til samfundet og til de mennesker, som de humanitære organisationer hjælper.

Open World Summer School
Open World Summer School er et unikt samarbejde mellem TDC, It-Universitetet, Copenhagen Business School og Ericsson. TDC er projektansvarlig og hovedsponsor for en forskningsbaseret sommerskole for kandidatstuderende, der gennemføres i ugerne 27 og 28, 2009. Sommerskolen henvender sig til studerende, som interesserer sig for udvikling af nye applikationer til mobiltelefoner, innovation og iværksætteri.

Sommerskolen afsluttes med en konkurrence, hvor eksamensprojektet for de deltagende studerende indgår i en konkurrence om at blive Danmarks bedste IT-entreprenør. Prisoverrækkelse for det vindende projekt afholdes af TDC i September 2009.

Forretningsområder

TDC's business lines

Privat
Ingen giver dig oplevelser som TDC.

Privat tilbyder én indgang for TDC's kunder på privatmarkedet. Samtidig tilbyder enheden en hel palette af oplevelser til kunderne i forhold til både tale, musik, tv og høje hastigheder.

På telefoniområdet tilbyder vi produkter lige fra traditionelt fastnettelefoni, IP telefoni til mobiltelefoni. Samtidig tilbyder vi også internetforbindelser, både den faste udgave installeret hjemme hos dig selv, og den mobile udgave, som du kan tage med dig overalt. Samtidig krydrer vi alle vores produkter med en verden af musik og tv som fx TDC PLAY og TDC TV.

Operations
Operations varetager alle TDC's aktiviteter inden for netværk, drift, infrastruktur, it og salg til branchekunder.

Business Nordic
Business Nordic er en selvstændig enhed i TDC A/S og er markedsleder inden for samlede kommunikationsløsninger til erhvervslivet, stat, regioner og kommuner i Danmark. På erhvervsmarkedet er det vores klare mål at blive førende i Norden.

YouSee
YouSee er Danmarks største udbyder af tv- og bredbåndsløsninger på kabel-tv-nettet. Næsten 45 pct. af de danske husstande får tv-underholdningen leveret af YouSee, og med lynhurtige bredbåndsløsninger og telefoni giver vi kunderne mulighed for også at tale og surfe med høj hastighed.

Produkter

Privat 
- Bredbånd
- Mobilt bredbånd
Med Mobilt bredbånd kan du være online overalt

- Tv
Få digitalt tv via bredbånd gennem dit telefonstik og slip for besværlige paraboler og antenner.
TDC stiller en digital modtager med optagefunktion til rådighed, så du kan optage, spole og pause live-tv udsendelser eller leje film direkte fra din sofa, når det passer dig.
- Telefoni
Indenfor telefoni udbyder TDC: Bredbåndstelefoni, Fastnet, Fastnet og mobil
- Mobil

Læs mere om privat her

Erhverv
- Internet
- Telefoni
- Mobil
- Medarbejderkoncepter
Indenfor Medarbejderløsninger udbyder TDC en række løsninger, såsom: Medarbejderbredbånd, Medarbejdermobil og Hjemmearbejdspladser

Læs mere om erhverv her

Kunder

TDC har 7,8 mio. kundeforhold alene i Danmark, og det er derfor helt centralt for os at have et godt forhold til vores kunder. Det opnår vi ved at behandle hver kunde, som var det den eneste kunde: Ved at udbyde en bred vifte af produkter, der både er trygge at bruge og skaber værdi for kunden, og ved at tilbyde den bedste kundeservice.

Sikkerhed og tryghed
Kommunikationsteknologiens muligheder skal bruges - ikke misbruges. Udviklingen på det danske marked for telefoni, tv og især internettet åbner nye muligheder. Men vi oplever også, at de mange muligheder kan gøre nogle af vores kunder usikre og bekymrede.

Vi gør en stor indsats for at imødekomme denne usikkerhed og arbejder aktivt med at udvikle sikkerhedsværktøjer, så kunderne kan føle sig trygge.

Børn som kunder
Især børn og unge er sårbare over for misbrug samtidig med, at de er storforbrugere af de nye muligheder. Derfor gør vi en indsats for at sikre, at børn og unge trygt kan bruge deres mobiltelefoner eller udforske internettet.

Kundeservice
Vi er løbende i kontakt med mange af vores kunder, både via telefon og internet, og vi møder kunderne personligt i f.eks. TDC-butikkerne. Det er vigtigt, at kunderne føler sig fair og korrekt behandlet. Også i de situationer, hvor vores ydelser ikke har levet op til deres forventninger. Derfor har vi en effektiv klageprocedure og heldigvis få klager.

 

 

Karriere

Talenter og ledere

I en virksomhed af TDC's størrelse er der uendelige karrieremuligheder. Det gælder uanset om du vil kravle op ad karrierestigen og blive leder eller om du vil specialisere dig inden for dit fagområde. Der er også mulighed for at skifte spor og prøve dit engagement af i en helt anden boldgade.
 
Talenter
Tænder du på udfordrende arbejdsopgaver, et højt tempo og stort ansvar? Kan du performe, og har du potentialet i orden, så er vores professionelle udviklingsprogrammer værd at vide mere om. Vores talentprogram sætter rammerne for, at du kan skabe karriere og nå helt til tops i TDC.

Leder
Som leder i TDC er du godt klædt på til opgaven, for vi ved, at vi kræver meget af vores ledere. Til gengæld giver vi også meget retur. Udover et professionelt og gennemprøvet lederudviklingsprogram bliver du også del af et stort ledernetværk, hvor du har mulighed for at sparre og vidensdele med andre ledere, der står overfor de samme udfordringer som dig.

Talent Management Program

Vi baner vejen for store ambitioner
Hos TDC gør vi en ekstra indsats for nøglespillere, der er drevet af specialistdrømme eller lederambitioner. Derfor har vi udviklet et nyt Talent Management-program, der hjælper TDC-medarbejdere endnu bedre på vej - hvad enten målet er at komme hurtigt op ad lederstigen eller dybt ned i fagligheden. 

En unik mulighed for TDC-talenter
Vores nye talentudviklingsprogram er skræddersyet til at udfolde potentialet hos ambitiøse og talentfulde medarbejdere i TDC. Medarbejdere, der bliver udpeget til Talent Management, får alt efter talent mulighed for at udfordre og styrke deres evner inden for projektledelse, produktudvikling, salg, procesoptimering eller ledelse. Alt sammen med afsæt i TDC's aktuelle forretningssituation og med koncernledelsens bevågenhed.

2 år med turbo på læring og træning
Talent Management er et afsluttet forløb, der varer 2 år. Forløbet bliver delvist integreret i deltagernes normale arbejde hos TDC, men kræver også en ekstra indsats. I løbet af de 2 år gennemgår deltagerne en intens udviklingsproces, der består af både uddannelse og hands-on-problemløsning. Fokus er dels personligt, dels fagligt og redskabsorienteret.

Ikke et graduate-program
Talent Management skal ikke forveksles med et graduate-program eller en særlig type job - man kan nemlig ikke søge om at deltage. Afdelingsledere på tværs af TDC samarbejder med HR om at udpege ca. 100 kandidater årligt til Talent Management blandt TDC'ere med stort udviklingsdrive og de rette kompetencer. Udpegningen sker bl.a. med baggrund i medarbejderens vilje til mobilitet mod andre stillinger på tværs af TDC, solide forståelse for strategi og forretning samt evne til at eksekvere og skabe resultater ud over det sædvanlige.

Produktudvikling, salg, procesoptimering, ledelse og projektledelse
Med udgangspunkt i TDC's strategi omfatter Talent Management fagområderne produktudvikling, salg, procesoptimering, ledelse og projektledelse. Deltagerne arbejder målrettet i individuelt tilpassede forløb mod at dygtiggøre sig på deres respektive områder, men teamwork er også en vigtig del af talentprogrammet. Programmet begynder med et fælles introduktionsseminar, og deltagerne følger hinanden i samarbejdsopgaver og som sparringspartnere - såvel inden for som på tværs af fagområderne.

Hvem bliver indstillet - og hvad kan du gøre?
TDC er i den heldige situation at være tæt befolket af talentfulde medarbejdere inden for alle faggrupper i organisationen. Vi har imidlertid et særligt behov for proaktivt at sikre fremtidige nøglepersoner inden for produktudvikling, salg, procesoptimering, ledelse og projektledelse. Derfor fokuserer Talent Management på disse områder - og hvis din styrke som TDC-medarbejder ligger inden for et af dem, kan du muligvis komme i betragtning til at deltage.

Det er i første omgang din leder, der indstiller dig, hvis han eller hun vurderer, at du besidder de rette kvalifikationer og ambitioner. Du er velkommen til at spørge din leder om, hvordan dine muligheder ser ud, og du kan også altid kontakte en HR-partner for at få mere at vide.

Bliv TDC'er og vær med i opløbet
Først og fremmest skal du naturligvis arbejde i TDC - og hvis den faktor endnu ikke er på plads, kan du starte med at se vores aktuelle ledige stillinger ved at klikke i menuen til venstre. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Kultur

Vi vil gerne have, at TDC er kendt for sin udvikling af medarbejderne. Det er nemlig noget af det, vi er rigtig gode til. TDC er en organisation, der byder på store udfordringer. Vi er på et marked i hastig udvikling, hvor nye teknologier og produkter konstant ser dagens lys, og hvor markedet hele tiden stiller nye krav. Det smitter af på vores dagligdag.

Mange muligheder for uddannelse og udvikling
Vi stiller høje krav til de mennesker, vi ansætter. Solide faglige kompetencer er en selvfølge, og samtidig skal du være fleksibel og have viljen til at udvikle dig i takt med kunderne og produkterne. Er du indstillet på det, stiller vi til gengæld rigtig gode muligheder for uddannelse og udvikling til rådighed, hvad enten du ønsker at blive projektleder, specialist, leder eller noget helt andet.

Systematisk lederudvikling
Vores lederudviklingsprogram er et godt eksempel på de muligheder, der byder sig i TDC. Vores mål er, at 80 pct. af alle topledere skal rekrutteres i egne rækker, og vi ligger faktisk over målet. Grundlaget for lederudviklingen er vores systematiske arbejde med at spotte ledertalenter overalt i virksomheden. Samtidig holder vi stædigt fast i hele tiden at udvikle og forfine det program, som vores ledertalenter gennemgår.

Talentfuld mangfoldighed
I TDC mener vi, at en mangfoldig medarbejderskare er en fordel for virksomheden. Frem for at se forskelle som barrierer og som et problem, vil vi hellere trække de muligheder og kompetencer frem som ligger i, at alle er forskellige. Det handler ikke om at gå på kompromis med kvalifikationer, men om at være gode til at få øje på talent, uanset hvilken form det kommer i.

Stolthed og ansvar
Som medarbejder i TDC skal du være parat til at tage et ansvar. Med ansvaret følger stor frihed for den enkelte. Hvis det skal fungere i praksis skal hver medarbejder naturligvis kende målene og rammerne, og derfor har vi defineret et fælles værdigrundlag.

Den kultur, vi ønsker at fremme, og som afspejler TDC's værdier, handler blandt andet om, at vi er troværdige og pålidelige. Vi samarbejder, men forlanger mest af os selv. Vi respekterer den enkelte og er gode samfundsborgere. I TDC lægger vi stor vægt på rummelighed, tolerance og social ansvarlighed.

Det sociale liv

Få mere ud af dit arbejdsliv i TDC
Er du ansat i TDC får du tilbudt en række personalepakker, som giver dig mulighed for at få mere ud af både dit arbejds- og privatliv.

Udviklingspakken
Medarbejderudvikling er i fokus i TDC. Vi sætter attraktive rammer for, at vores medarbejdere kan udvikle sig og udnytte deres potentiale bedst muligt, så de er klædt på til fremtidens udfordringer.

Udviklingspakken indeholder blandt andet:
- Kompetenceudvikling
- E-læring
- Uddannelse i fritiden
- Mange interne karriereveje

Personpakken
Skulle der opstå situationer i eller udenfor jobbet, hvor vores medarbejdere har brug for særlig hjælp tager vi ansvar som arbejdsplads og tilbyder forskellige rådgivningsmuligheder som del af personpakken:

- Rådgivning i krisesituationer
- Misbrugsrådgivning
- Rygestopkursus

Familie- og fritidspakken
TDC ønske at skabe de rette rammer for balancen mellem privat- og arbejdsliv. Derfor opfordrer vi f.eks. nybagte fædre til at holde 10 ugers barsel med fuld løn i forældreorlovsperioden. Det kalder vi Fars Kram.

Familie- og fritidspakken indeholder udover Fars Kram også:
- Eksterne rabatter i en lang række butikker og på kulturelle oplevelser i hele landet
- Ordninger ved børns sygedag
- Fri til særlige familiebegivenheder og lignende
- Fri ved alvorlig sygdom i nærmeste familie
- Kunst- og kulturforeninger

Feriepakken
Livet er mere end arbejde. Og det mener vi!

Feriepakken indeholder:
- 5 feriefridage om året (efter 9 måneders ansættelse)
- Ekstra særlig feriegodtgørelse (0,5 %)
- Fridage juleaftens- og nytårsaftensdag
- Ferietilbud

Teknologipakken
Vi er en del af alle danskeres hverdag både gennem vores innovative produkter og vores rolle i udviklingen af det danske kommunikationssamfund. Det kan vores medarbejdere også drage fordel af, da vi tilbyder en teknologipakke, som består af:

- Hjemmearbejdsplads
- Rabat på telefonabonnement (efter 1 års ansættelse)
- Rabat på indkøb i TDC Butik
- Medarbejderbredbånd
- Medarbejder-pc-ordning
- Medarbejdermobil-ordning

Sundhedspakken
I sundhedspakken giver TDC medarbejderne gode muligheder for at hente energi ved sund kost og bevægelse. Det er vores erfaring, at det giver overskud i hverdagen både fysisk og psykisk.

Sundhedspakken består af:
- Motions- og fitnesslokaler
- Landsdækkende motionsarrangementer
- Frihed til fysioterapi- og kiropraktorbehandling
- Frihed til læge- og tandlægebesøg efter aftale
- Idrætsklubber
- Sund mad i kantinerne

Jobpakken
Frokostpausen er betalt for alle medarbejdere i TDC. Det er en del af jobpakken, som også indeholder:

- Mulighed for fleksibelt arbejde
- Seniorordninger

Forsikringspakken
I TDC er et godt og sikkert arbejdsmiljø altid i fokus. Skulle uheldet være ude på arbejde eller derhjemme er TDC's medarbejdere dækket godt ind.

Forsikringspakken tilbyder:
- Gruppelivsforsikring inkl. kritisk sygdomsforsikring
- Heltids ulykkeforsikring
- Helbredsforsikring

Anni Saust

 

Navn: Anni Saust

Alder: 44

Uddannelse: Sygehjælper. Handelsskoleeksamen i regnskabslære og virksomhedsøkonomi, informationssøgning og behandling, samt salg og service. Auditor samt interne TDC-kurser.

Hobby: Løb og kunst.

Job i TDC: Kundeservicemedarbejder - Supportassistent - Projektkoordinator - Projektchef

I TDC siden: 1996

Jeg har oplevet, at der er rigtigt mange muligheder for udvikling og karriere i TDC. Også selvom man ikke har en teoretisk uddannelse. Men man skal selv være klar til at gribe mulighederne og være forandringsvillig.

Det har været kendetegnende for min karriere i TDC.

Jeg gør en forskel.

Den har til nu bragt mig fra et job som kundeservicemedarbejder over uddannelseskonsulent via en stilling som stabsfunktion for salgsdirektøren til der, hvor jeg er nu: Projektchef, produktchef og systemansvarlig. Et alsidigt job, hvor jeg føler mig som en vigtig brik i et team, som virkelig gør en forskel både for mine kolleger, men i sidste ende også for kunderne.

Utradionel baggrund.

Min faglige baggrund er lidt utraditionel, for jeg har ikke nogen teoretisk it-uddannelse bag mig. Jeg har arbejdet med it-systemer i mange år og har på den baggrund selv fundet ud af at udvikle mine kompetencer hen ad vejen.

Fedt, når det lykkedes.

Det er de daglige udfordringer med it-systemerne, jeg holder mest af. Når man arbejder med it, sker der hele tiden noget nyt. Det er  udfordrende at være "på" og føle, at alle er afhængige af det, jeg og min gruppe bidrager med. Nogle gange har jeg en fornemmelse af at skulle navigere i kaos, men det er kun indtil det lykkedes at få løst problemet. Så er det en særlig lykkefølelse.

Jeg føler virkelig, at jeg gør en forskel for mine kolleger, for jeg er den eneste i min gruppe, der har den tilgang til it, som jeg har. Nemlig brugerens.

Stå frem.

Jeg er ikke typen, der kryber i skjul, og det har nok været med at bringe mig til spændende job. Jeg forsøger at gøre mig synlig, så jeg kommer med, når der skal implementeres nye systemer.

Jeg mener, man skal forfølge det, man synes er spændende og ikke lade sig begrænse. Man skal tro på, at man kan. Jeg har i hvertfald oplevet, at alle muligheder har ligget åbne i TDC. Og jeeg har været utrolig glad for at får dem.

Navn: Christian A. Aanestad

Alder: 37 år

Uddannelse: Master in Marketing Management

Hobby: Musikprduktion og komposition, træning (løb, alpint, cykel & ridning)

Job i TDC: Marketingchef Telmore NUF (Norge), Konsulent, Telmore A/S (Danmark), Senior Market Manager, TDC Business Nordic

I TDC siden: 2006

Dybest set skaber du selv dine karrieremulgheder. Grib dem og fortæl din omverden, hvad du har lyst til og brænder for. Det har jeg gjort.

Jeg startede oprindeligt min karriere i 1997 i telenor Mobil i Norge som marketingkonsulent. Efter fire år med afstikkere til spilbranchen og som selvstændig, var det med stor glæde, at jeg i 2006 kom tilbage til telebranchen, hvor jeg i dag arbejder på mange niveauer i TDC's erhvervsafdeling, TDC Business Nordic. Det er en dynamisk virksomhed, hvor jeg føler, at jeg får gode muligheder for at udfolde mine faglige kompetencer.

Trives på dybt vand.

Jeg stimuleres af store udfordringer og er ikke bange for at komme ud på dybt vand. Vi har et fantastisk miljø og arbejdsklima. Jeg finder det meget motiverende at være en del at et team, hvor der er et godt samarbejde - også med ledelsen.

Livet er for kort til at gå og kede sig eller mistrives. Det vigtigste i mit valg af job, er at jeg har det sjovt. Har jeg ikke det, skal jeg hurtigst muligt finde noget andet at lave.

Tager ansvar.

"At ville, er at kunne" er der en klog person, der har sagt. Jeg tror, at vi på trods af alle de ændringer der sker, altid har muligheder for at udvikle os i TDC. Jeg har hele tiden fokus på min egen udvikling og arbejder meget efter devicen "ansvar er ikke noget du får, det er noget du tager".

Samspil med andre.

Man skal ikke flytte sig alene. Det er gennem samspillet med andre, at man pludselig får nye muligheder og veje, man ikke havde tænkte over. Mit netværk kombineret med et personligt ambitionsniveau har bidraget til de muligheder, jeg har fået fagligt, ledelsesmæssigt og som menneske.

Flere veje.

Jeg elsker at påvirke beslutninger, strategi og den vej vi skal. Med det som udgangspunkt ved jeg, at jeg skal udvikle mig videre på specialist - og lederniveau i tiden der kommer. Heldigvis er TDC en organisation, hvor der altid er flere veje, man kan udvikle sig ad.

Navn: Sara Pihlkjær Pedersen

Alder: 32 år

Uddannelse: Højere Handelseksamen (HHX), pt. i gang med en projektlederuddannelse

Hobby: Familie, venner, træning, hus & have

Job i TDC: Vikar, Telemarketingskonsulent, Tele Account Manager, Forhandler konsulent, Account Manager, PA/Projektleder/Projektkoordinator, Projektleder

I TDC siden: 1996

Det er min ambition at blive bedre til det, jeg laver, og selvfølgelig være åben over for alt nyt. Den indstilling har bragt mig vidt omkring i TDC.

Kontakt med mennesker.

Jeg sætter stor pris på at have kontakt med en masse mennesker, og det har jeg i høj grad fået som først telemarketingskonsulent, og senere account manager i TDC Business. Siden har jeg udfordret mig selv gennem flere forskellige job, som jeg selv har søgt. I dag sidder jeg som projektleder i TDC Privat.

At gøre en forskel.

Det, der driver mig, er ansvaret og muligheden for at gøre en forskel. Det giver mig daglig næring, at se nye muligheder og forsøge at gøre hverdagen lettere for medarbejderne i fronten. Jeg oplever mig selv som en vigtig brik i en dynamisk virksomhed, som hele tiden arbejder på at give kunderne gode oplevelser.

Mist fodfæste.

TDC er en stor organisation med mange forskellige karriereveje og muligheder for at udvikle sine faglige kompetencer. Især hvis man tør tage chancen og bevæge sig ud, hvor man ikke nødvendigvis føler sig 100 pct. sikker. Jeg  synes egentlig, at følgende ordsprog siger det meget godt. "Den, som vover, mister fodfæste for en tid - den som intet vover, mister sig selv". Så det gælder altså om at tage chancen ind i mellem.

Planlagte initiativer.

De fleste af mine karriereskift har været planlagt og på eget initiativ. Jeg mener generelt, det er vigtigt at holde øjne og ører åbne og vedligeholde sit netværk. Jeg tror også, at hvis man agerer proaktivt og viser interesse overfor nye muligheder, hvad enten der er tale om udvikling i sit eksisterende job eller i et nyt job, så fortæller det lidt om, hvor man befinder sig personligt og arbejdsmæssigt. Det giver en mere åben og reel dialog med bl.a. ens nærmeste leder.

Muligheder frem for begrænsninger.

Jeg tror generelt, at hvis man ser på muligheder frem for begrænsninger, så er man godt hjulpet. Mine karriereambitioner lige nu er at blive en erfaren projektleder. I den boldgade får jeg også muligheden for at snuse lidt til ledervejen, hvilket jeg ikke er helt afklaret omkring endnu.

FIND VIRKSOMHED

People & Performance
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft