Tilbage til liste

Om Krüger

Krüger er en internationalt orienteret dansk virksomhed, der fokuserer på at levere tekniske løsninger tilpasset kundens behov. Helhedsorienterede og miljøbæredygtige løsninger inden for vand og spildevand til industrier og offentlige myndigheder.

Specialister i vand- og spildevandsbehandling
Krüger har gennem årene stået for udbygningen af mere end 80% af de danske spildevandsrenseanlæg og har løbende udviklet nogle af de mest anvendte processer til biologisk kvælstof- og fosforfjernelse.

I dag - som en del af Veolia Water - tilbyder Krüger derudover en række af verdens førende teknologier og løsninger til vand- og spildevandsbehandling. Samtidig samarbejder vi med alle de førende leverandører af udstyr og komponenter og kan derfor tilbyde komplette helhedsløsninger, der ligeledes inkluderer styring, regulering og overvågningssystemer samt service og drift af anlæg.

Krüger er anerkendt som et førende internationalt vandbehandlingsfirma bestående af en sammenhængende familie af succesfulde lokale forretningsenheder, der skaber og leverer velegnede løsninger til vore kunder.

Historie

Historie

Highlights

2003
Krüger er med stor succes ansvarlig for Vivendi Water Systems Nordic Region

2000
Et 100% ejet datterselskab i Vivendi Water

1984
Krüger fusionerer med Akvadan A/S med Krüger som det fortsættende selskab

1980
Cameroon bliver et af Krügers største markeder internationalt

1965
Arbejdet med Københavns største renseanlæg begynder

1962
Krüger A/S er nu 100% ejet af Danisco

1960
Ringkanaler bliver introduceret på det danske marked

1946
Får sin hidtil største ordre på et renseanlæg i Sverige

1938
En af Danmarks førende leverandører af pumper til vandværker og spildevandsanlæg

1935
Opfører Danmarks første anlæg med opvarmede slamrådnetanke

1927
Omdannet til et aktieselskab

1914
Introducerede den "Aktiverede slamproces" i Danmark

1903
I. Krüger blev grundlagt 6. januar 1903

Koncernstruktur

Krüger blev stiftet i 1903 og har siden da leveret teknologi, planter og især viden om alle typer vand. Vi har samlet de mest kvalificerede medarbejdere, der på grundlag af kundernes behov - såvel som offentlige myndigheder, leverer en løsning, som skaber værdi - hver gang.

Krüger A/S er et datterselskab i Veolia Water Solutions & Technologies Group og forvalter samtlige af moderselskabets aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, de baltiske stater og Polen. Desuden er Krüger aktiv i en række andre lande i samarbejde med Veolia Water Solutions & Technologies.

Som et 100% ejet datterselskab, er Krüger en integreret del af Veolia Water Solutions & Technologies (VWS). 

Værdier

Værdier

Kunden i centrum

- Alle ansatte arbejder for kunderne

Præstationer

- Vi måler vore præstationer på kundernes og ejernes tilfredshed

Teknisk ekspertise & innovation

- Vi differentierer os ved at levere tekniske løsninger, der er tilpasset kundens behov

- Vi fastholder en førende position gennem innovation

Ansvar og tillid

- Vi udviser ansvarlighed og man kan have tillid til os

Videndeling

- Videndeling i et arbejdsmiljø præget af åbenhed og tillid

Gensidig respekt

- Vi respekterer og anerkender hinanden

Mangfoldighed giver styrke

- Sammen kan vi drage fordel af vor mangfoldighed

Samfundsengagement

Vand: En passion

At tænke på verden af i morgen betyder, at tænke på miljøet, naturressourcerne, og helt naturligt vand.

Hver dag i de fire verdenshjørner, drevet af en fælles lidenskab, bidrager Krüger og Veolia Water Solutions & Technologies' medarbejdere til at forbedre vandkvaliteten for at opfylde behovene for de lokale befolkninger og deres økonomiske og industrielle aktiviteter, med en fortsat bekymring for at bevare de naturlige ressourcer - med stor betydning for velfærden i de kommende generationer.

Forretningsområder

Forretningsområder

Krüger A/S arbejder som: 

 • Rådgiver
 • Entreprenør
 • Leverandør
 • Driftsoperatør

Og leverer:

 • Teknologier
 • Processer
 • Standardanlæg
 • Udstyr
 • Komponenter
 • Service
 • Drift
 • Totalløsninger

Inden for forretningsområderne:

 • Drikkevand
 • Proces- og ultrarentvand
 • Afløbssystemer
 • Spildevand
 • Slam
 • Styringssystemer
 • Jord- og grundvandsrensning

Produkter

Kommuner

Krüger har mere end 100 års specialiseret erfaring med alle former for vandbehandling:

 • Vandforsyning
 • Afløbssystemer
 • Renseanlæg
 • Slambehandling
 • Styringssystemer
 • In-situ jordrens

I dag bruger vi vores viden, metoder og teknologier til at hjælpe kommuner og forsyningsvirksomheder med bl.a.:

 • Rådgivning
 • Entrepriser
 • Leverancer
 • Service

Vi leverer:

 • Teknologier
 • Processer
 • Standardanlæg
 • Udstyr og komponenter
 • Totalløsninger

Industrier 

Mere end 100 års erfaring som industriens samarbejdspartner sikrer vore kunder såvel det tekniske som det økonomiske forspring.

Som en integreret del af verdens førende vandfirma Veolia Water, tilbyder vi en international produktrække af ydelser og teknologier. Og udveksler dagligt ekspertise med mere end 60.000 kollegaer rundt om i verden. Derfor er vores kunder sikret den bedste løsning - uanset om den leveres i Danmark eller uden for landets grænser.

Økonomisk fordelagtig
Et væsentligt succeskriterium for vore løsninger er, at de skal være omkostningseffektive for kunden. Vi arbejder således aktivt med flere forskellige samarbejdsmodeller herunder partnering, incitamentsaftaler, leasing osv. for at sikre vore kunder en økonomisk fordelagtig løsning.

Rådgivning
Ingen andre steder i Danmark finder man en partner som Krüger, når det gælder behandling af industriens vand. Udover at være leverandør af teknologier og standardanlæg, rådgiver vi også industrien omkring:

Driftsoptimering af vandforbrug

 • Identifikation af besparelsesmuligheder
 • Optimering af vandforbrugende processer
 • Udvælgelse og implementering af nye løsninger/nyt udstyr
 • Vurdering ved valg af nye komponenter
 • Teknologiafprøvning og pilotforsøg

Legionella

 • Analyser og vurdering af risici
 • Gennemskyl og desinficering af anlæg
 • Implementering af komponenter
 • Styring og opfølgning

Risikoanalyser

 • Vandforsyning
 • Procesvand- og spildevandsanlæg

Kapacitetsoptimering

 • Intelligent styring
 • Drift- og procesoptimering
 • Minimering af slammængde

Kunder

Kommuner
Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, har indgået en rammeaftale med Krüger som leverandør af rådgivningsydelser, inden for forsyning, vand og spildevand, planlægning og en række andre områder. Det er sket efter et offentligt EU-udbud.

Industrier
En lang række industrier i Damark benytter Krüger som leverandør. Nedenfor er kunderne inden for industrien skitseret :

Fødevareindustri
- Proces og fødevand
- Spildevand
- Genbrug af renset vand
- Lugtbekæmpelse
- Slambehandling
- Styringssystemer
- Farmaceutisk industri

Metalindustri
- Proces og fødevand
- Spildevand
- Genbrug af renset vand
- Lugtbekæmpelse
- Slambehandling
- Styringssystemer

Olie- og gasindustri
- Proces og fødevand
- Spildevand
- Genbrug af renset vand
- Lugtbekæmpelse
- Slambehandling
- Styringssystemer

Mikroelektronikindustri
- Proces og fødevand
- Spildevand
- Genbrug af renset vand
- Lugtbekæmpelse
- Slambehandling
- Styringssystemer

Karriere

Karriere

Med over hundrede forretningsenheder i mere end 50 lande over hele verden, tilbydes ansatte i Krüger og Veolia Water Solutions & Technologies mulighed for at arbejde i et virkelig internationalt miljø.

Med fælles projekter, som deles af flere datterselskaber, er arbejde og kommunikation på tværs af grænser en realitet. Udveksling af know-how og teknologi skaber et internationalt arbejdsmiljø.

Krügers og Veolia Water Solutions & Technologies' globale tilstedeværelse samt den dynamiske mobilitetspolitik giver en portal til en international karriere.

Jobmuligheder hos os

Du får mulighed for at arbejde som både rådgiver, entreprenør og leverandør. En måned arbejder du med rådgivning for en kommune. Næste måned arbejder du på et turn-key projekt til en industrikunde. De projekterfaringer du får - fra funktionsdesign til aflevering af komplet anlæg - bliver værdsat og udnyttet optimalt på et eller flere af de mere end 700 projekter vi løbende arbejder på.

Dit nye kontor er placeret i Danmark, men din arbejdsplads bliver Skandinavien, Finland, Baltikum og Polen. Derudover kommer du også til at arbejde på projekter i en lang række andre lande i samarbejde med dine 525 kollegaer i Krüger A/S og dine 7500 internationale kollegaer i moderselskabet Veolia Water Solutions & Technologies.

Den danske og internationale vandbranche står over for en række tekniske udfordringer i de kommende år, og du bliver en af nøglepersonerne i det team, der er med til at levere løsningerne. Inden for Veolia koncernen har vi over 600 patenterede teknologier, og vi fastholder en førende position gennem innovation. Du får derfor mulighed for at arbejde med og implementere de nyeste teknologier til vand, spildevand og slambehandling.

Kultur

Vi har et arbejdsmiljø, hvor ansvar og tillid er en integreret del af hverdagen. Du bliver derfor en del af et team, der respekterer og anerkender hinanden - og viser respekt og loyalitet over for hinandens arbejde. Og vi forventer det samme af dig. 
 
Mangfoldighed: et nøgleord

Krüger og Veolia Water Solutions & Technologies' mangfoldighed gennemsyrer alle aktiviteter:

- Mangfoldighed af markeder og kunder
- Mangfoldighed af teknologiske løsninger
- Mangfoldighed af virksomheder og aktiviteter
- Forskelligartet oprindelse, sprog og kultur

Dette er netop grunden til at "samhørighed i mangfoldighed" er en kerneværdi for Krüger og Veolia Water Solutions & Technologies' medarbejdere.

Krüger og Veolia Water Solutions & Technologies ønsker at slå på mangfoldighed, og virksomheden opfordrer hver enkelt ansat til at drage fordel af vores mangfoldighed som en kilde til berigelse, på trods af forskellige fremgangsmåder og erfaringer.

FIND VIRKSOMHED

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment