Tilbage til liste

Om SDC

SDC er it-servicepartner for den finansielle sektor i Norden. Vores kerneydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og vi leverer som de eneste på markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning og sprog.

SDC’s nordiske strategi med fælles løsninger til fælles behov giver klare økonomiske fordele for vores kunder, da de forretningsmæssige behov og regulatoriske krav til den finansielle sektor i vid udstrækning er de samme på tværs af Norden.

Vi har været på markedet for finans-it i mere end 50 år og har indgående erfaring med drift og udvikling af hele den pallette af systemer og løsninger, der danner grundlaget for fremtidens bank.

SDC er ejet af kunderne, og vores kundekreds omfatter mere end 120 danske, norske, svenske og færøske pengeinstitutter.

SDC beskæftiger godt 500 medarbejdere på hovedkontoret i Ballerup.

 

 

Historie

Historien

SDC-koncernens historiske udspring er foreningen Sparekassernes Datacentraler.

Foreningen blev etableret i 1963 med det formål at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser. Idégrundlaget var dengang som nu: lavere omkostninger for den enkelte gennem fælles stordrift.

Den første central under SDC, Københavner-centralen, sættes i drift i 1964.

I 1966 åbnes endnu en central i Århus og året efter endnu en i Odense. Den fysiske nærhed mellem sparekasse og driftscenter var dengang af stor betydning. Gennem 1960´erne vokser SDC's markedsandel kraftigt. Allerede i starten af 1970´erne - knap ti år efter etableringen - er stort set samtlige danske sparekasser med behov for edb-ydelser tilsluttet SDC.

Med indførelsen af online-teknikken i begyndelsen af 1970'erne nedlægges centralerne i Århus og Odense, og alle aktiviteter samles først i København og senere i SDC's nuværende domicil i Ballerup. I takt med sparekassernes behov udvides antallet af systemløsninger fra SDC.

Med henblik på at åbne SDC for nye kunder foretager SDC i 1993 en selskabsomdannelse. Herved etableres SDC-koncernen omfattende et holdingselskab (SDC Holding A/S) og et drifts- og udviklingsselskab (SDC af 1993 A/S).

I efteråret 1999 indgår SDC en samarbejdsaftale med WM-data, og drifts- og udviklingsselskabet (SDC af 1993 A/S) blev ved en selskabsomdannelse i midten af april 2000 opdelt i et udviklingshus (SDC Udvikling A/S) og et driftsselskab (WM-data SDC A/S). Ved årsskiftet 2002/03 ophører samarbejdet med WM-data AB og alle aktiviteter i WM-data SDC sælges til IBM.

I 2004 beslutter den norske banksammenslutning Terra sig for at tilslutte sig SDC og i 2006 vælger også den svenske banksammeslutning Cerdo SDC som IT-leverandør. I forlængelse af denne skandinaviske ekspansion ændrer SDC Udvikling i 2007 navn til Skandinavisk Data Center A/S. I 2009 vælger de færøske pengeinstitutter SDC som samarbejdspartner og leverandør på it-siden. De færøske pengeinstitutter konverterer til SDC i foråret 2010.

Tilgangen af nordiske banker til SDC fortætter i 2013, og ved udgangen af året ligger 40 % af SDC’s omsætning uden for Danmark.

Løsninger

Løsninger

Fællesskab

Styrken ligger i fællesskabet
De forretningsmæssige behov for systemer er i vid udstrækning de samme på tværs af de enkelte SDC-pengeinstitutter - herunder også på tværs af Norden. Det samme gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til det finansielle område, da de fleste af disse opstår som fælleseuropæiske krav.

De lovmæssige krav gør det særdeles dyrt at drive finansiel virksomhed, men i SDC er vi mange om at dele udgifterne, da hovedparten af SDC’s systemer kan udvikles som fællessystemer til brug for mange. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning pr. pengeinstitut, og den gennemsnitlige pris pr. bank pr. udviklingstime kan komme helt ned på 6 kr. ved fælles nordisk udvikling hos SDC.

Vores nordiske formel med en solid og fremtidssikret platform tilpasset et nordisk finansmarked på tværs af grænser, national lovgivning og sprog er ganske enkelt gearet til at kunne tilbyde Nordens mest attraktive priser.

Fleksibilitet

Fleksibilitet kombineret med stordriftsfordele
Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles sy¬stemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig standardisering. Fleksibiliteten i SDC’s systemportefølje og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes fleksible og komponentbaserede opbygning sikrer, at hvert enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets individuelle behov og profil.

Samtidig kan pengeinstitutterne supplere SDC’s systemer og systemudvikling med tredjepartssystemer og egen udvikling efter behov. Dette giver de enkelte pengeinstitutter og grupper af pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets forretningsmæssige behov og relationer - og som kombinerer fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel valgfrihed.

Systemer

Systemer til alle funktioner og behov
SDC’s systemportefølje dækker langt de fleste behov for funktionalitet i en nordisk bank, og vi kan med et set-up byggende på Europas førende 4. generations Core Banking-system tilbyde fleksible systemløsninger og en serviceorienteret arkitektur med åben integration af egenudviklede eller tredjeparts systemer.

Læs mere om SDC’s systemer.

Drift

Stabil drift en forudsætning
SDC’s systemer kører på Europas førende 4. generations Core Banking system på en .NET-baseret serverplatform, som er gearet til understøtte behovene i fremtidens bank.

Med JN Data som underleverandør sikrer vi vores kunder:

 • Høj tilgængelighed
  SDC kører 24x7 timers drift på frontoffice-systemer til pengeinstitutterne og selvbetjeningssystemer.
 • Høj stabilitet
  Vores målsætning er en oppetid på 99,7 % - 99,9 % for alle onlinesystemer, målt som et gennemsnit over en måned.
 • Høj forsyningssikkerhed
  2-center drift sikrer fortsat drift i forbindelse med nedbrud.
 • Korte svartider
  Systemer og driftsapparat optimeres løbende med henblik på at sikre korte reaktionstider og høj smidighed i systemanvendelsen.
 • Lav omkostning
  Fællesskabet i SDC sikrer adgang til stordriftsfordele pga. den store transaktionsvolumen, som pengeinstitutterne i fællesskab genererer.
 • Fleksibel kapacitet
  Driftskapaciteten justeres løbende i takt med det aktuelle behov. Dette sikrer, at kunderne ikke betaler for mere end det aktuelle forbrug.

Kunder

SDC A/S er ejet af sine kunder og brugere, som udgøres af et stort antal mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark, Sverige, Norge og Færøerne.

Pengeinstitutterne indgår som ejere enkeltvis eller i grupperinger. Aktieandelene varierer fra godt 20% til under 1%.

Ud over aktionærkunder omfatter kundekredsen et mindre antal pengeinstitutter og finansielle virksomheder, som er tilknyttet SDC på kommerciel basis.

 • Antal pengeinstitutter                                                  124
 • Antal pengeinstitutafdelinger                                        715
 • Antal medarbejdere i SDC pengeinstitutterne                  9.500
 • Antal kundekonti i SDC pengeinstitutterne                      7,6 mio
 • Antal kunder i SDC pengeinstitutterne                            2,9 mio

Oversigt over SDC's kunder

Når du søger

Når du søger - rekruttering i SDC

Når du søger et job hos os i SDC, vil du umiddelbart efter, vi har modtaget din ansøgning, modtage en bekræftelse herpå. Vi vurderer løbende de indkommende ansøgninger, og hvis kompetencer og profil matcher vores forventninger, vil du blive inviteret til en samtale.

Vores rekrutteringsproces består typisk af to samtalerunder. Ved den første samtale afdækker vi dine faglige kompetencer og kvalifikationer, og vi har en dialog omkring jobbet og SDC som virksomhed.

Såfremt du som kandidat går videre i processen til anden samtale, vil du blive bedt om online at gennemføre en eller to tests. Testene består af en personlighedstest samt, i nogle tilfælde, en logisk, numerisk eller verbal test. Til samtalen vil vi gennemgå test og testresultater. Testresultaterne står aldrig alene men indgår udelukkende som supplement til det indtryk, vi har fået af dig under samtalerne.

Har du spørgsmål til SDC’s rekrutteringsproces, er du velkommen til at kontakte en af vores HR-konsulenter.

Når du starter i SDC - Onboarding i SDC

I SDC ønsker vi, at du som ny medarbejder får en god opstart og hurtigt finder dig til rette og får skabt netværk både i afdelingen og på tværs af virksomheden. Vi har derfor sammensat et onboarding-program, som alle nye medarbejdere skal igennem. Onboarding-programmet består af et intensivt introduktionsforløb, hvor du sammen med andre nyansatte får en grundig introduktion til virksomheden, vores løsninger, kunder og organisering. Du vil møde direktører fra de forskellige områder i SDC, HR og repræsentanter for vores personaleforening.

Efter selve onboardingen følger en individuel sammensat introduktionsplan og en mentorordning, som skal sikre en god introduktion til dit område og din afdeling, hvor din leder og dine nye kolleger tager godt imod dig.

Har du spørgsmål til SDC's onboardingproces, er du velkommen til at kontakte en af vores HR-konsulenter.

Din dagligdag i SDC

I SDC arbejder vi i vid udstrækning projektorienteret. Vi ønsker at være en innovativ og dynamisk arbejdsplads, hvor det at skabe løsninger altid er i centrum. Hos os vil du typisk arbejde på et projekt nogle måneder for herefter at rykke videre til andre projekter. Denne arbejdsform sikrer variation i hverdagen og giver en bred kontaktflade både internt i virksomheden og ude hos vores kunder.

SDC gennemgår store forandringer i disse år, og du skal kunne finde motivation i en omskiftelig og udfordrende hverdag, hvor der er højt til loftet og plads til, at dygtige medarbejdere kan sætte deres præg både på deres eget job og på SDC’s fortsatte udvikling.

Udover en attraktiv lønpakke tilbyder SDC også en række goder som fx massageordning, fitnesscenter, kantineordning og en aktiv medarbejderklub med aktiviteter inden for alt lige fra sport til vinsmagning og kunst.

En medarbejder fortæller
Irene Sommer er forretningskonsulent på SDC. Her fortæller hun lidt om hverdagen på SDC.

FIND VIRKSOMHED

Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef