Tilbage til liste

Om PFA

Vores mission er at skabe mest muligt værdi til kunderne.

Vores vision er at veksle viden til værdi, og vi leverer visionen ved at give en kvalificeret anbefaling. Den kvalificerede anbefaling er beviset på, at PFA formår at veksle viden til værdi.

Mission, vision og mål for alt vi gør
Vi er skabt til at skabe mest mulig værdi til kunderne. Det er grunden til, at PFA eksisterer og missionen med vores arbejde. Vores vision er det langsigtede pejlemærke, vi styrer efter. Det er at veksle den viden, vi har, til værdi.

Vi arbejder for at veksle viden til værdi. Det er PFA's vision. Det er pejlemærket.

Tilfredse kunder
PFA vil skabe mest muligt værdi til kunderne. Det giver tilfredse kunder, og tilfredse kunder skaber grundlag for økonomisk vækst. I dag har over 500.000 kunder en pensionsordning hos PFA gennem deres arbejdsgiver. PFA har desuden cirka 500.000 kunder med en gruppeforsikring. Hvert år har vi eksterne analysebureauer til at undersøge, om kunderne er tilfredse. Undersøgelserne peger på, hvordan vi kan forbedre os.

Tilfredse medarbejdere, der arbejder for kunderne
Vi går langt for at være en attraktiv arbejdsplads med spændende opgaver og gode vilkår. Og vi prioriterer medarbejdernes viden og udvikling højt. Det er med til at holde fast i og tiltrække medarbejdere, der arbejder for kunderne. Tilfredse og dygtige medarbejdere veksler med deres engagement og handlekraft viden til værdi for kunderne. Det gælder, uanset om medarbejderne har direkte kundekontakt eller ej.

Økonomisk værdiskabelse
PFA skal give overskud, for et solidt økonomisk grundlag og en fornuftig økonomisk værdiskabelse er en forudsætning for tilfredse kunder og tilfredse medarbejdere. Samtidig er det med til at give mulighed for at blive ved med at udvikle de bedste produkter og ydelser til kunderne.

Organisering

PFA Holding

PFA Holding er moderselskab i PFA-koncernen, og selskabet ejer PFA Pension med datterselskaber samt PFA Sundhed og PFA Senior.

PFA blev stiftet i 1917. Selskabet har stadig den oprindelige udbyttebegrænsning på maksimalt 5 procent af aktiekapitalen på 1 mio. kr., svarende til 50.000 kr. Udbyttebegrænsningen er en del af grundlaget for PFA's status som kundeejet virksomhed, hvor målsætningen er at skabe størst mulig værdi til kunderne. PFA-Fonden ejer ca. 49 procent af aktierne i PFA Holding. Hovedparten af de resterende aktier er ejet af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt enkelte virksomheder, hvis medlemmer og medarbejdere er kunder i PFA.

Koncernstruktur

Organisering

PFA Holding
PFA Holding er moderselskab i PFA-koncernen, og selskabet ejer PFA Pension med datterselskaber samt PFA Sundhed og PFA Senior.

PFA blev stiftet i 1917. Selskabet har stadig den oprindelige udbyttebegrænsning på maksimalt 5 procent af aktiekapitalen på 1 mio. kr., svarende til 50.000 kr. Udbyttebegrænsningen er en del af grundlaget for PFA's status som kundeejet virksomhed, hvor målsætningen er at skabe størst mulig værdi til kunderne. PFA-Fonden ejer ca. 49 procent af aktierne i PFA Holding. Hovedparten af de resterende aktier er ejet af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt enkelte virksomheder, hvis medlemmer og medarbejdere er kunder i PFA.

Produkter

Produkter

Læs også om vores produkter på vores hjemmeside.

Job i PFA

Job i PFA

Kan du omsætte din viden til resultater? Så er et job hos PFA måske noget for dig.

Du er velkommen til at søge uopfordret, hvis der ikke er et ledigt job, som passer til dig.
Ledige job i PFA

PFA som arbejdsplads

PFA's mål er at skabe mest mulig værdi til kunderne. Det gør vi ved at veksle viden til værdi. Derfor lægger vi vægt på et højt fagligt niveau hos medarbejderne.

Veksle viden til værdi
PFA er en specialistvirksomhed med cirka 1100 medarbejdere, der er fagligt stærke inden for mange forskellige forretningsområder. Fælles for os alle er det høje vidensniveau og målet om at omsætte det til økonomisk værdi, serviceværdi og rådgivningsværdi til kunderne. Hos PFA får du en arbejdsplads med udfordrende opgaver og gode muligheder for at udvikle dine kompetencer. Vi forventer, at du tager ansvar og leverer resultater sammen med dine kolleger.

En ordentlig arbejdsplads
Medarbejderne forventer også meget af os. Og PFA tilbyder en ordentlig arbejdsplads med gode ansættelsesvilkår herunder attraktive pensions- og forsikringsvilkår. Vi har fleksibel arbejdstid så vidt muligt, så medarbejderne kan få arbejds- og fritidsliv til at gå op.

Sundhed og trivsel er centralt i PFA, og ud over at medarbejderne naturligvis er dækket af PFA's sundhedsforsikringer, så tilbyder vi en sund kantine og gode muligheder for at dyrke motion både på arbejdspladsen og udenfor.

Vi måler jævnligt på medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, som vi bruger til at forbedre PFA som arbejdsplads. Og vi rapporterer årligt på medarbejderforhold i PFA's CSR-rapport.

Engagement, tak!
PFA har engagerede medarbejdere, og vi ønsker at støtte op om deres engagement både på arbejdspladsen og udenfor. Derfor kan medarbejderne hvert år søge støtte fra PFA's medarbejderpulje til projekter, hvor de bruger tid og ressourcer på at hjælpe andre. I 2010 har medarbejderne blandt andet fået støtte til et værested for hjemløse, ligestilling blandt drenge med forskellig baggrund og vilkår samt nødstedte børn i Nepal.

Ansættelsesproces

I PFA lægger vi vægt på en ordentlig ansættelsesproces, så vi sikrer, at både du og vi får det bedste grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

Ansøgning
Din ansøgning bliver behandlet fortroligt, så det kun er den rekrutterende leder og rekrutteringskonsulenterne, der ser den. Det er den rekrutterende leder, der gennemgår ansøgningerne og beslutter, hvem der skal til samtale. Er du ikke blandt dem, der skal til samtale, modtager du et afslag pr. mail. Du finder de ledige job her. Klik ind på det relevante jobopslag, og send din ansøgning og CV via linket. Få gode råd om, hvordan du skriver din ansøgning.

Indledende samtale
Til den indledende samtale møder du den rekrutterende leder og ofte også en medarbejder fra det pågældende team. Du får mere at vide om jobbet og indblik i PFA som virksomhed og arbejdsplads. Vi har fokus på din motivation til at søge jobbet, dine erfaringer og kompetencer og på, hvordan de passer til jobbet og til teamet. På baggrund af den indledende samtale tager lederen stilling til, hvilke kandidater der bliver inviteret til en uddybende samtale. Hvis du ikke bliver kaldt til den uddybende samtale, får du et mundtligt afslag fra lederen.

Uddybende samtale og tests
Formålet med den uddybende samtale er at få et bredere og mere detaljeret billede af dig som person, når du er på arbejde. Du får inden samtalen et link til et personlighedsspørgeramme, som du besvarer online. Personlighedsprofilen giver et billede af dine personlige præferencer og kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. Tilbagemeldingen foregår som en dialog mellem dig og en certificeret HR-konsulent, og fokus er på matchet mellem det ledige job og dine kompetencer. Til enkelte job kan det være relevant at give dig en eller flere færdighedstests. Lederen er til stede under den uddybende samtale, og her kan både du og lederen få svar på de eventuelle spørgsmål, der kan være dukket op efter den indledende samtale. På den måde får begge parter det bedste grundlag for at tage den rigtige beslutning.

Ansættelse
Inden vi beslutter, om du bliver ansat, tager vi reference hos en af dine tidligere arbejdsgivere. Det sker efter aftale med dig. Når afgørelsen er truffet, får du mundtlig besked, uanset om du får jobbet eller ej.

Din udvikling

Din viden og kompetencer skal hele tiden styrkes, så vi leverer højst mulig værdi til kunderne. Og det er både PFA's og dit ansvar.

Udviklingssamtaler med din leder
Mindst en gang om året har du samtale med din nærmeste leder om din faglige og personlige udvikling. I vender dit udviklingspotentiale, dine udviklingsbehov og din trivsel. Samtalen skaber sammenhæng mellem din indsats og din udvikling på den ene side og PFA's forretningsmål og strategi på den anden side.

Du har også løbende 1:1 samtaler med din leder, hvor I følger op på, at du når dine og PFA's mål.

Udvikling i opgaver
En vigtig del af din udvikling sker gennem dine daglige opgaver, gennem nye udfordrende opgaver og gennem sparring med dine kolleger. PFA er i udvikling, og opgaverne er derfor udfordrende og stiller høje krav til medarbejderne om at skabe de rigtige løsninger. Og det sker oftest i samarbejde mellem medarbejdere fra forskellige faggrupper.

Du kan også udvikle dig ved at skifte job internt i PFA fx til et nyt forretningsområde, hvor du får nye opgaver og nye sparringspartnere.

Videreuddannelse
PFA tilbyder videreuddannelse til både at styrke din faglige og personlige profil. Det gælder både interne PFA-kurser, eksterne kurser og kurser på Forsikringsakademiet. Vi vejer altid dine ønsker om kurser op mod værdien for PFA.

Ny i PFA

Vi har fokus på, at du som ny medarbejder kommer godt fra start og bliver klædt på til dine opgaver og de mål, du skal nå. Du møder dine kolleger og bliver introduceret for den kultur, du bliver en del af, når du træder ind hos PFA.

Før du starter
Cirka 14 dage inden du starter, modtager du en velkomstmail fra din leder. Den indeholder blandt andet programmet for din første dag.

De første dage
Den første dag er du sammen med dit team, hvor I blandt andet har fælles morgenmad, og hvor du får startet på din arbejdsplads. Du bliver også inviteret til PFA’s generelle introduktion, hvor du får et indblik i PFA’s forretning og mål, og hvordan vi arbejder med at veksle viden til værdi.

Faglig coach og introduktionsprogram
For at hjælpe dig godt i gang får du en faglig coach, som i den første periode hjælper dig med at komme ind i jobbet fagligt såvel som praktisk og socialt. Din leder har lavet et introduktionsprogram til dig for den første måned, så du får mødt de mennesker, du skal arbejde sammen med og får den indsigt i forretningen, du har behov for. Efter de første måneder bliver du inviteret til et interview med HR, hvor vi hører om din start i PFA og får dine input til, hvad vi eventuelt kan blive bedre til.

Det får du

Høj arbejdsglæde og engagement hos medarbejderne er afgørende for, at vi leverer værdi til kunderne. Og det starter med gode ledere. Derudover skal der være ordentlige vilkår og muligheder for medarbejderne. Her kan du se et udpluk af PFA's medarbejdertilbud.

Løn, pensionsordning og medarbejdergoder
Vi tilbyder en attraktiv løn- og pensionsordning. Udover din løn betaler PFA op til 20 procent til din pensionsopsparing. Du får også en stærk forsikringspakke til en værdi af 6.000-7.000 kr. pr. år, som PFA betaler. Forsikringerne omfatter PFA Forebygger, PFA Helbredssikring, PFA Kritisk Sygdom, Forsikring ved nedsat erhvervsevne, Forsikring ved død og en heltidsulykkesforsikring.

Medarbejderne har også mulighed for at få fleksible lønpakker, som gør det muligt at købe fx pc'er, mobiltelefoner og pendlerkort til fordelagtige priser. Derudover er der sommerhusordning, gode parkeringsforhold, frisørordning og meget andet.

Sundhed hele vejen rundt
Vi lægger vægt på sundhed og trivsel i PFA. Som en del af forsikringsordningen har alle medarbejdere derfor adgang til blandt andet forebyggende behandling og hurtig mulighed for behandling, hvis skaden er sket.

Der er også mulighed for at dyrke motion på arbejdspladsen gennem PFA's motionshold fx yoga eller gennem medarbejderklubbernes motionshold. Vi har egen sportssal. Til motion i fritiden kan vi tilbyde et meget attraktivt fitness-medlemskab.

Kantinen tilbyder hver dag et stort udvalg af sunde retter og frisk frugt.

Sociale aktiviteter
Vi har et aktivt socialt liv i PFA blandt andet gennem medarbejderklubberne. Der er mulighed for at dyrke motion med sine kolleger fx løbetræning, fodbold, zumba og golf. Derudover er der en aktiv kunstforening, vinklub og fredagscafé.

Vi har tradition for at holde gode fester, og hvert år holder vi blandt andet en juletræsfest, hvor alle medarbejdere kan tage deres børn med.

FIND VIRKSOMHED

Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef