Tilbage til liste

Vi er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Virksomhedsprofil

Nordens næststørste skadeforsikringsselskab

Vi er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge, Finland og Sverige. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2001 og 2006, oplever hastig vækst.

Vi tilbyder forsikringer inden for blandt andet følgende områder: ansvar, arbejdsskade, bil, ejendom, løsøre, transport, villa, ulykke og sundhed. Langt størstedelen af kontakten til kunderne går gennem vores egne kanaler. Vi har desuden et strategisk partnerskab med Nordea, som er Nordens største bank.

Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag.

Vores godt 4.000 medarbejdere sikrer i samspil med vores leverancer hver dag tryghed for mere end 2,2 millioner privatpersoner og mere end 100.000 virksomheder.


 

Historie

Tidslinje

1728
København oplever hvad senere bliver kendt som Københavns brand 1728. Branden øger offentlighedens bevidsthed om behovet for at sikre sig.

1731
Den ældste del af TrygVestas historie er det danske forsikringsselskab Kjøbenhavns Brand. Kjøbenhavns Brand blev etableret af Royal Decree som følge af Københavns brand i 1728.

1880
Det norske forsikringsselskab Vesta blev etableret den 22. marts 1880.

Navnet Vesta stammede fra den romerske mytologi. Vesta er hjemmets og familiens gudinde.

1895
Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab (nu TrygVesta Garantiforsikring) blev etableret den 18. januar 1895. Hovedformålet med Dansk Kaution var at kunne tilbyde garantier for myndigheder og forretningsfolk mod direkte tab.

1911

Navnet Tryg ses første gang.

1991
Vesta i Norge etablerede datterselskabet Dial, som skiftede navn til Enter i 2000. Enter er nu et datterselskab af TrygVesta og sælger forsikringer gennem udvalgte forretningspartnere inklusive bilforhandlere.

1994
Tryg overtager den danske forsikringsvirksomhed Winterthur.

1995
Tryg og Baltica fusionerer til Tryg-Baltica, men i 2001 bliver navnet forenklet og ændret til Tryg.

1998
Dansk Kaution (nu TrygVesta Garanti) bliver en del af Tryg.

Tryg går ind på det polske forsikringsmarked ved at opkøbe en strategisk andel i virksomheden Energo-Asekuracja, som blev etableret i 1994. Tryg fik styrende indflydelse af Energo-Asekuracja i 2000, og i 2002 blev navnet på virksomheden ændret til Tryg Polska.

1999
Tryg fusionerede med Danmarks næststørste bankgruppe, Unidanmark, og Unibanks forsikringsaktiviteter blev integreret med Tryg.

I slutningen af 1999 blev det norske forsikringsselskab Vesta en del af gruppen.

Tryg opkøbte det engelske selskab Colonia Baltica, som blev integreret i Trygs genforsikringsselskab Tryg-Baltica International for at danne TBi.

2002
Tryg etablerer en filial i Finland.

I 2002 overtager Tryg estiske Nordicum Kindlustus' skadeforsikringsvirksomhed, som blev stiftet i 1990.

Senere samme år køber Tryg i Danmark smba Nordeas skadeforsikringsaktiviteter, og TrygVesta er en realitet. Koncernen køber samtidig Zurichs danske og norske skadeforsikringsvirksomhed.

2004
TrygVesta sælger genforsikringsselskabet TBi, det polske selskab Tryg Polska og det estiske selskab Nordicum Kindlustus.

De tre tiltag er i tråd med TrygVestas strategi om at koncentrere sig om direkte nordisk skadeforsikring.

2005
TrygVesta bliver noteret på OMX den Nordiske Børs København den 14. oktober 2005. Åbningskursen er 230 DKK.

I december 2005 bliver TrygVesta en del af OMXC20-indekset, som omfatter de 20 mest handlede aktier på OMX den Nordiske Børs København.

2006
TrygVesta lancerer en svensk filial, Vesta Skadeförsäkring, i juni 2006.

I tråd med TrygVestas strategiske fokus på Norden, afvikler TrygVesta Chevanstell Limited, det engelske afviklingsselskab.

Dansk Kaution (nu TrygVesta Garanti) udvider forretningsområdet til at dække hele Norden. TrygVesta Garanti bliver varenavnet i Norge, mens Vesta Garanti bliver varenavnet i Sverige.

 

 

 

TrygVestas organisation

Den 1. januar 2009 ændrede TrygVesta koncernens organisatoriske struktur for at skabe en nordisk værdibaseret struktur. Koncernledelsen blev samtidig udvidet fra seks til ni medlemmer.Klik på billedet for at se nærmere på organisationsdiagrammet.

 

 

Værdier

Vi skaber tryghed

Fordi:
- Vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid
- Vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar
- Vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelthed
- Vi skaber bæredygtige resultater

Værdier 
Et brand er ikke bare noget, som bliver vist i tv-reklamer. Vores brand bliver oplevet af vores kunder hver gang, de er i kontakt med os - direkte og indirekte.

Vores handlinger i hverdagen er baseret på vores værdier - og vores værdier er grundlaget for vores brand.


Sådan fortolker vi vores værdier

Værdisætning 1 - Vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid
Vi er et forsikringsselskab, som tager menneskers behov for tryghed alvorligt. Vi lytter mere, end vi snakker. Vi møder både kolleger og kunder fra samme ståsted, for vi er alle ligeværdige. Som kolleger respekterer vi hinanden for de roller og funktioner hver og en af os fylder.

Vi repræsenterer TrygVesta både fra et faglitg og et menneskeligt ståsted og viser derfor en oprigtig indlevelse i andres behov for råd, hjælp og støtte.

Det forpligter at være Nordens ledende tryghedsleverandør. Derfor er vi rumlige og respektere forskellighed. Kun ved at afspejle de samfund, som vi er en del af, vil vi få indsigt i forskellige behov, så vi kan levere tryghed til alle.

Vi er til at stole på. Vi har ingenting at skjule og tåler, at vores indsats bliver vurderet. Vi udtrykker os klart og kommuniserer forståeligt. Vi informerer åbent og ærligt om rettigheder, pligter og ændrede betingelser. Præsentastion af blandt andet priser og vilkår sker på en god måde.

Vi inkluderer hinanden aktivt i beslutningsprosesser. Det giver grobund for motivation og medindflydelse og gør det enklere at gennemføre vedtagne beslutninger.

Vi har tillid til kunder og til hinanden, og vi opfatter mennesker som ærlige og åbenhjertige. Når der er brug for os, er vi hjælpsomme og tilgængelige, for tillid er forudsætningen for langvarige og stærke relationer.

Vi holder det, vi lover, og vi står for det, vi gør. Vi stoler på hinanden og er aldrig bange for at indrømme fejl, for vi hjælper hinanden med at rette dem op, hurtigt og effektivt.

Værdisætning 2 - Vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar
Vi har plads til personligt initiativ, og vores kultur fremmer nytænkning og forandring. Vi arbejder for at øge kundernes tryghed og hinandens hverdag, for det er bedre at forebygge end at helbrede.

Selv er vi aktive og opsøgende, og vi skaber tryghed ved at være løsningsorientede og handlekraftige. Når alt er kaos hos kunden, er det nemlig os, som sidder på kompetencerne og overblikket.

Vi er åbne for nye ideer og andre måder at gøre ting på. Vi lærer af hinanden på tværs af landegrænser og afdelinger. For når vi deler viden, skaber vi samtidig ny indsigt, og vi har brug for den udvikling, som ny indsigt skaber.

Vi deler viden, når vi stiller viden til rådighed, og når vi søger viden hos andre. Viden er ikke magt, men en værdifuld ressource, som vi gavmildt deler med hinanden, så personlig indsigt gøres til TrygVesta indsigt. Vi er altid klar til at hjælpe hinanden og ved, at det er vores evne til at samarbejde, som skaber hele og rigtige løsninger.

Tryghed er ikke bare et ord, vi benytter hyppigt, det er noget, vi praktiserer i alt, vi gør. Vi er effektive, nøjagtige og hjælpsomme, og vi tager en beslutning på egen hånd, når situationen kræver det.

Vi ved, at tryghed er kernen i de prosesser, vi gennemfører, både eksterne og interne. Derfor tager hver og en af os ansvar for, at tingene er i orden. Også før kunden er klar over sine egne behov. Og vi følger altid op til, sagen er afsluttet.

Vi har også et medansvar for det samfund, vi er en del af. Vi passer på hinanden, vi engagerer os i debatten, og vi deltager i forebyggende, samfundsorienterede projekter.

Værdisætning 3 - Vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelthed
Vi fokuserer på kvalitet frem for pris, og vi tilbyder hele og gennemtænkte løsninger, der skaber værdi for kunder, kolleger og TrygVesta.

Alt, hvad vi gør, er præget af kvalitet. Vores tryghedsløsninger består altid af både produkt, rådgivning og serviceydelser, for kun på den måde kan vi gøre en forskel. Vores løsninger er ikke altid de billigste, men de er altid gode og helstøbte.

Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov og fokuserer målrettet på at fjerne bekymringer. Vi rådgiver helhedsorienteret både før, under og efter en skade.

Vi gør det komplicerede enkelt. For tryghed kan kun skabes, når man forstår, hvad vi mener. Vi skriver mindst muligt med småt, vi kommunikerer uden omsvøb, og vi skjuler aldrig undtagelser.

Vi sørger for, at den første, kunden møder, kan betjene kunden længst muligt, og gør som udgangspunkt sagen færdig på én gang.

Vores kundekoncepter forenkler mødet med kunden, fordi de gør det nemt at rådgive rigtigt og relevant. Desuden skaber koncepterne mulighed for ægte, individuel rådgivning, så vi gør løsningen overskuelig og forståelig for kunden.

Værdisætning 4 - Vi skaber bæredygtige resultater
Bæredygtighed handler om stabilitet. Vi fravælger kortsigtede resultater og fokuserer på løsninger, der er holdbare i det langsigtede perspektiv, både økonomisk og menneskeligt.

Vores løsninger er lønsomme, vores brug af ressourcer er fornuftige, og vi opfører os socialt ansvarligt.

Vi tager selv initiativ til at udvikle og dygtiggøre os, for personlig udvikling skaber også bæredygtige resultater.

Samfundsengagement

Som Nordens næststørste skadeforsikringsselskab med mere end 2,4 millioner privatkunder, 110.000 erhvervskunder og en stor arbejdsplads med næsten 4.500 ansatte, betragter vi socialt og samfundsmæssigt ansvar som en naturlighed.

At skabe bæredygtige resultater er en central del af vores værdigrundlag og vi fokuserer på langsigtede løsninger, der er bæredygtige både fra et økonomisk, menneskeligt og miljømæssigt perspektiv. TrygVesta deltager desuden aktivt i udviklingen af forholdet mellem erhvervsliv, det offentlige og borgerne i Norden.

’God opførsel betaler sig altid i det lange løb og giver det bedste økonomiske resultat. Så alene af den årsag er der al mulig grund til at beskæftige sig positivt med CSR’. Stine Bosse, Koncernchef, om CSR.

Klima- og miljømål 2009
TrygVesta sætter hvert år ambitiøse mål for at sikre kontinuerlig fremgang inden for klima- og miljøspørgsmål. Læs om Trygvestas 8 klima- og miljømål for 2009 her.

Forretningsområder

Forretningsområder

Vores væsentligste forretningsområder er:

 

Kunder
Vi sælger vores forsikringer til private personer og små og mellemstore virksomheder. Forsikringerne sælges under Tryg- og TrygVesta-brandet.

Desuden har vi et strategisk partnerskab med Nordea, som er Nordens største bank.

 

Produkter
Under Tryg- og TrygVesta-brandet tilbyder vi en lang række forsikringer inden for blandt andet følgende områder: ansvar, arbejdsskade, bil, ejendom, løsøre, transport, villa, ulykke og sundhed.

Læs mere her:

Privat

Erhverv og Industri

 

 

Karriere

Udvikling
At pleje om vores medarbejdere handler i høj grad om at skabe den rette basis for at fremme udviklingen af medarbejdernes individuelle kompetencer.

På samme tid hjælper kompetenceudvikling os med at opnå vores strategiske mål og forblive konkurrencedygtige. I TrygVesta skal human kompetence være en del af alle leders agenda, og alle medarbejdere får en udviklings- og karriereplan hos TrygVesta.

Medarbejderudvikling
TrygVesta investerer hele tiden i medarbejderudvikling, som led i den strategiske udvikling af koncernen. Medarbejderudvikling er derfor også en integreret del af alle lederes personlige balanced scorecards.

Alle medarbejdere har muligheden for personlig og/eller faglig uddannelse og en personlig udviklingsplan baseret på individuel samtale. I 2008 havde 78 % af alle koncernens medarbejdere en personlig udviklingsplan. Alle kompetence og karriereplaner er desuden centraliseret i et IT-system, der sikrer struktureret kortlægning af kompetencer, planlægning af uddannelse og ansættelser.

Medarbejderudviklingsprogrammer
TrygVestas medarbejdere videreuddannes løbende i henhold til de muligheder og udfordringer de møder i deres hverdag. For at understøtte dette har vi en professionel uddannelsesafdeling: TrygVesta Akademi, der udbyder interne kurser i for eksempel ledelse, projekt- og procesledelse og introduktion til koncernen. Uddannelserne er relevante for alle medarbejdere, også for dem der har mere udsatte positioner i virksomheden på grund af ændrede kompetencekrav, langtidssygdom eller nedsat arbejdsevne. TrygVesta tilbyder også eksterne uddannelsesprogrammer på forskellige uddannelsesinstitutioner i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Trainee
Vil du være en del af en spændende branche? - så bliv TrygVestas nye management trainee. Traineeprogrammet er for nyuddannede, som vil arbejde i en spændende og dynamisk branche - i en af Nordens største forsikringskoncerner.

Har dette fanget din interesse, begynd din karriere som nordisk management trainee.

Om traineeprogrammet

 

Kultur

Trivsel og tilfredshed er nøglen til succes og vækst
TrygVestas medarbejdere leverer tryghed og gør en forskel for kunderne og vores mission og værdier opmuntrer til, at alle medarbejdere engagerer sig i dette.

TrygVesta ønsker at tiltrække medarbejdere med en positiv indstilling til nytænkning, forandring, mangfoldighed og udvikling. Lige muligheder for alle er en grundtanke i TrygVesta koncernen og en høj grad af mangfoldighed i alle henseender understøtter vores ambition om en fleksibel, dynamisk og innovativ virksomhed, hvor personlige egenskaber udnyttes bedst muligt til fordel for den enkelte medarbejder og for TrygVesta.

TrygVesta undersøger løbende medarbejdersammensætning, sygefravær, medarbejderudskiftning og – tilfredshed. Hvert år gennemfører vi en anonym medarbejderundersøgelse, hvor vi spørger til arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel. Resultaterne bruges efterfølgende aktivt i hele koncernen.


En arbejsplads med mangfoldighed og lige muligheder for alle
Medarbejderne er TrygVestas mest værdifulde ressource og kræver derfor fuld opmærksomhed og et stærkt ledelsesfokus.

TrygVesta ser forretnings- og innovationsmuligheder i mangfoldighed, og derfor arbejder vi aktivt med integration og diversitet i organisationen.

Vi arbejder således hen mod at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og vores mål er en attraktiv, bæredygtig og mangfoldig arbejdsplads. Vi tror på, at mangfoldighed er en forudsætning for at skabe en dynamisk virksomhed og vi ser derfor forskellighed som en mulighed for at skabe innovation og resultater.

TrygVestas sociale ansvar handler også om at gøre en ekstra indsats for de personer, der ellers har vanskeligt ved at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Herunder for eksempel langtidsledige, personer med handicap eller på anden måde personer med nedsat arbejdsevne.

Derudover er TrygVesta opsat på at undgå nogen form for diskrimination på baggrund af køn, etnicitet, alder, handicap, seksualitet eller religion. Diskrimination er en lovovertrædelse og bliver behandlet som en seriøs overtrædelse af ansættelsesvilkårene.

I TrygVesta handler lige muligheder og mangfoldighed også om et fleksibelt arbejdsmiljø i form af for eksempel fleksible arbejdstider og mulighed for hjemmearbejdsplads for de fleste. Derudover er TrygVesta en familievenlig arbejdsplads med mulighed for at tage orlov og med fuld løn under barsel.


Arbejdsforhold
TrygVesta har implementeret et system for håndtering af medarbejderklager der skal sikre at alle medarbejdere kan ytre sig anonymt. Der findes omkring én ombudsmand pr. 50 medarbejdere. Ombudsmanden er ansvarlig for at håndtere klagesager fra medarbejdere og rådgive dem i deres sag. Der er streng fortrolighed mellem ombudsmand og medarbejder, i kontakt med og under rådgivning hos medarbejderudviklingsafdelingen og i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

Desuden respekteres fuld foreningsfrihed i alle fire lande hvor TrygVesta opererer.

Læs mere om medarbejderfordeling og trivsel her.

Det sociale liv
Det er i dagligdagen det gælder, men ind imellem kan vi også feste og have det sjovt sammen uden for arbejdstiden. Derfor giver Tryg årligt tilskud til fritidsforeninger og afdelingsfester. Også familien skal opleve, at vi kan have det sjovt og hyggeligt. Derfor arrangerer vi hvert år Børnejuletræsfest på hovedkontoret.

Jobmuligheder hos os
Det kræver mere end et godt hoved at arbejde hos TrygVesta.

Overskud til at tænke på andre er en forudsætning. Hvorfor? Fordi vi sælger ikke kun forsikringer – vi skal kunne forstå behovet for sikkerhed og tryghed for at kunne levere præcis det til personer og forretninger.

Vi er et nordisk selskab med forretninger i Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Vi søger hele tiden dygtige og motiverede medarbejdere til at hjælpe os med at levere tryghed til vores kunder.

Send en uopfordret ansøgning til os.

 


Hvorfor vælge TrygVesta?
TrygVesta tilbyder dig meget mere end blot en arbejdsplads. Vi tilbyder dig en arbejdsplads med plads til personlig udvikling. Du bliver del af et læringsmiljø med plads til forskellige ideer og meninger i TrygVesta. Du får fra starten af traineeprogrammet relevante og interessante opgaver, der kan være med til at udvikle dig fagligt og udfordre dine akademiske evner.

Nordisk samarbejde
TrygVesta koncernen er nordens næststørste skadeforsikringsudbyder. Koncernen omfatter TrygVesta, det største forsikringsselskab i Danmark - kendt som Tryg, TrygVesta, det tredjestørste i Norway, garantiforsikringsselskabet TrygVesta Garanti samt en hurtig voksende filial i Finland og Sverige.

I TrygVesta vil du gøre karriere i en nordisk organisation. Uanset fra hvilken base i organisationen du arbejder fra, vil du opleve, at vi deler viden og erfaringer på tværs af afdelinger, kulturer og landegrænser.

Du kan trygt lægge dit arbejdsliv i vores hænder
Vi tilbyder de bedste rammer for personlig udfoldelse og balance mellem arbejde og familieliv til mennesker, der ved, hvor de vil hen i deres liv.

Handlekraft: Du vil møde nye udfordringer gennem hele programmet. Vi tilbyder dig personlige udviklingsplaner, sparring med erfarne kollegaer, uddannelser og nordiske jobmuligheder, hvis du leverer engagement, talent og initiativ.

Nytænkning: En ny generation af medarbejdere kræver en ny generation af muligheder. Vi er derfor åbne over for utraditionelle løsninger, hvis du er en enestånde medarbejder. Du er altid velkommen til at udfordre os for at få work-life kabalen til at gå op. Det kan resultere i uventede løsninger og resultater.

Menneskelighed: Vi ved, at tolerance skaber vækst, og at forskellighed er et aktiv. Derfor ser vi muligheder i mangfoldighed og byder alle, der deler vores mening, velkommen.

Andreas Persson

B.Sc. in Economics och M.Sc. in Safety Management

"För mig har programmet inneburit en stark ämnesutveckling och gett mig otroligt mycket personligt när det handlar om att förbättra både mina starka och svaga sidor".

Læs om Andreas erfaringer

Agnes Rugaard

M.Sc. Economics & Business Administration, Finance & Strategic Management

"Programmet er en enestående mulighed for hurtigt at få kendskab til beslutningsprocesser og ledelse på højt niveau. Samtidigt gennemgår man en utrolig stor personlig udvikling med faglig sparring".

Læs om Nikolajs erfaringer

Agathe Bjerknes Dahl
FIND VIRKSOMHED

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment