Tilbage til liste

 

The Possibility Field

Vi har højt til loftet og langt til begrænsningerne.
Der følger et ansvar med, når man er et af Europas største landbrugsselskaber, og det ansvar er vi klar til at tage. Men vores ambitioner rækker videre. Vi vil være det førende landbrugsselskab i verden inden for vores kerneforretninger og skabe værdi for vores ejere ved at levere den bedste kvalitet. For at nå vores fremtidige mål skal vi yde vores bedste og for at kunne det, må vi være enige om, hvad vi forventer af hinanden. Vi forventer passion, ansvarlighed og et stort selvstændigt drive. Vi forventer, at du ser mulighederne og går efter dem med en jernfast vilje til at opnå deres fulde potentiale.
Til gengæld kan du forvente af os, at vi sætter det selvstændige initiativ over anciennitet og titler. Du kan forvente et fokus på at udvikle alt, også dig. Du kan forvente mange muligheder både lokalt og internationalt. Du kan i det hele taget forvente meget af os, men ikke, at vi bremser dig.

For hvis ikke vi skulle gå forrest, hvem skulle så?

DLG - Leading the way

Læs mere på dlg.dk/karriere

Strategi

Om DLG-koncernen

DLG-koncernen er et af Europas største landbrugsselskaber med aktiviteter i 18 lande og med 6.000 medarbejdere, heraf 1.600 i Danmark og 3.800 i Tyskland. Vi har en omsætning på ca. 49 mia. kr. og er dermed en af Danmarks største virksomheder målt på omsætning.

DLG er et andelsselskab ejet af de danske landmænd, og vi blev etableret i 1969, men har rødder tilbage til 1898, hvor Jydsk Andels-Foderstofsforening blev etableret. Fra at være et rent dansk andelsselskab i udgangspunktet har vi udviklet os til at være en international koncern med selskaber i 18 lande. Vi har igennem årtier haft hovedkontor på Axelborg i København, men hovedkontoret flyttes i 2020 fra København til Fredericia som et led i DLG’s Strategi 2021 om at samle koncernen og understøtte virksomhedens vækst i fremtidens landbrug. Det nye hovedkontor, som bliver arbejdsplads for 300 DLG-medarbejdere, står færdigt i 2020. Flytningen sker dog i etaper, så flere og flere funktioner samles i midlertidige lokaler i Fredericia indtil da.

Hvorfor står vi op om morgenen på en regnfuld mandag?

Bevares, der er gode grunde til at sove videre, men vi har heldigvis en bedre grund til at stå op; nemlig at hjælpe og servicere landbruget. Vi kalder det verdens vigtigste erhverv.

DLG-koncernen spiller en vigtig rolle i at levere nutidens og fremtidens løsninger. Både når det handler om at sikre fremtidens fødevareproduktion, og når det handler om at optimere landmandens driftsøkonomi. Vi vil sætte retning, innovere, effektivisere og have kunden i fokus, så landmanden kan levere det, markedet efterspørger: at vores mest basale fødevarer – korn, kød, æg og mælk – er rene, sunde og gode.

 

DLG's Kerneværdier

Vi er troværdige, ambitiøse og værdiskabende!

Når vi løser opgaver, samarbejder, udvikler løsninger eller er i dialog med vores kunder, bestræber vi os altid på at leve op til vores tre kerneværdier:

Troværdige

Vi er troværdige, fordi vi tager ansvar og vil være vores kunders foretrukne samarbejdspartner og rådgiver.

Ambitiøse

Vi er ambitiøse, fordi vi tør have ambitioner på koncernens, og ikke mindst vores kunders vegne.

Værdiskabende

Vi er værdiskabende, fordi vi konstant tilfører vores ejere, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere ny værdi og udvikling.

Vores værdier er ikke blot noget, som hænger på væggen, eller som nye medarbejdere får tilsendt ved opstart. Det er noget, som binder os sammen, og som bruges såvel i hverdagen som til vores årlige udviklingssamtaler, hvor hver medarbejder i DLG bliver vurderet på, i hvilken grad han/hun lever op til de tre kerneværdier. Det skaber en god dialog og en løbende refleksion over, hvem DLG er, og hvorfor vi er til.

 

CSR

CSR

Som et af Europas største landbrugsselskaber, spiller DLG en vigtig rolle som både indkøber og leverandør af råvarer, afgrøder, foder og øvrige input i første led i produktionen af fødevarer. Sammen med vores fødevarevirksomheder og energiforretning betyder det, at vi indtager en central placering indenfor både den danske og europæiske landbrugs- og fødevareklynge. Det betyder også, at vi som virksomhed har et socialt og miljømæssigt ansvar. Det stiller krav til, at DLG har fokus på alle led i værdikæden og Corporate Social Responsibility (CSR).

DLG valgt at fokusere særligt på tre områder, der er kritiske for forretningen. Det er;

  • Ansvarlig leverandørstyring
  • Fødevaresikkerhed og kvalitet
  • Energi og miljø.

Mangfoldighed som inklusion

I DLG opfatter vi mangfoldighed som inklusion. Med det mener vi, at vi stræber efter at styrke og værdsætte alle ansatte, så hvert individ kan bidrage til helheden. Vi mener, at en arbejdsplads der værdsætter forskellighed i sidste ende skaber værdi for vores ejere. Vi arbejder vedvarende for at skabe inkluderende strukturer, der ikke hæmmer nogle grupper. Beslutninger om rekruttering, ansættelse, uddannelse, udvikling og vurdering af vores ansatte, skal altid ske på princippet om lige muligheder.

Læs DLG’s nyeste CSR-rapport her: https://www.dlg.dk/Om-DLG/Investor/CSR

Forretningsområder

Kerneforretningen

DLG er et andelsselskab ejet af danske landmænd. Vi servicerer og forsyner landmanden og aftager landmandens afgrøder. Vores formål er at skabe de bedste rammer for landmanden og den grønne klynge.

DLG's primære forretningsmodel
Med landmanden i centrum har DLG flere forskellige roller i værdikæden.

Inden for grovvareområdet forsyner vi landmænd med foder fra egne fabrikker, sædekorn, gødning, jordbrugskalk og planteværn. Herudover er vi leverandør af brændstof til den daglige drift, landbrugsmaskiner og serviceydelser i form af blandt andet telefoni og forsikringer.

Med landmanden som leverandører aftager vi maltbyg, sædekorn samt foder- og brødkorn til videreforarbejdning i foderproduktion, direkte videresalg i landbruget samt eksport som en af Europas største eksportører. Vi køber desuden raps, grøntsager og æg til forarbejdning og salg af fødevarer.

Forretningsområder_2

Vores tre kerneforretninger er Agribusiness, Vitaminer & Mineraler samt Energi & Service.

Med landmanden i centrum har DLG flere forskellige roller i værdikæden. Inden for agribusiness forsyner vi landmænd med foder fra egne fabrikker, sædekorn, gødning, jordbrugskalk og planteværn. Vi leverer desuden vitaminer og mineraler til husdyrproduktion. Herudover er vi leverandør af brændstof til den daglige drift og serviceydelser i form af fx forsikringer.

Med landmanden som leverandør aftager vi maltbyg, sædekorn samt foder- og brødkorn til videreforarbejdning i foderproduktion, direkte videresalg i landbruget samt eksport som en af Europas største eksportører. Vi køber desuden raps og æg til forarbejdning og salg af fødevarer.

DLG har desuden sin egen butikskæde, Land & Fritid, hvor DLG rådgiver og sælger produkter inden for hus, have, kæledyr og meget mere.

FIND VIRKSOMHED

Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef