Tilbage til liste

 

The Possibility Field

Vi har højt til loftet og langt til begrænsningerne.
Der følger et ansvar med, når man er et af Europas største landbrugsselskaber, og det ansvar er vi klar til at tage. Men vores ambitioner rækker videre. Vi vil være det førende landbrugsselskab i verden inden for vores kerneforretninger og skabe værdi for vores ejere ved at levere den bedste kvalitet. For at nå vores fremtidige mål skal vi yde vores bedste og for at kunne det, må vi være enige om, hvad vi forventer af hinanden. Vi forventer passion, ansvarlighed og et stort selvstændigt drive. Vi forventer, at du ser mulighederne og går efter dem med en jernfast vijle til at opnå deres fulde potentiale.
Til gengæld kan du forvente af os, at vi sætter det selvstændige initiativ over anciennitet og titler. Du kan forvente et fokus på at udvikle alt, også dig. Du kan forvente mange muligheder både lokalt og internationalt. Du kan i det hele taget forvente meget af os, men ikke, at vi bremser dig.

For hvis ikke vi skulle gå forrest, hvem skulle så?

DLG - Leading the way

Læs mere på dlg.dk/karriere

Strategi

Om DLG-koncernen

DLG er et af Europas største landbrugsselskaber med aktiviteter i mere end 20 lande og 7.400 medarbejdere. Vi har en omsætning på næsten 55 mia. kr. og er dermed en af Danmarks største virksomheder målt på omsætning.

DLG-koncernen er et af Europas næststørste landbrugsselskaber og er ejet af de danske landmænd. Fra at være et rent dansk andelsselskab har vi på ti år udviklet os til en international koncern med selskaber i over 20 lande. Vi er et andelsselskab med begrænset ansvar, a.m.b.a., og har hjemsted på Axelborg i København.

I 2015 havde vi en omsætning på 54,5 mia. kr., hvoraf størstedelen hentes i udlandet med Tyskland som det største udenlandske marked.

DLG har ca. 7.400 medarbejdere, heraf ca. 3.000 medarbejdere i Danmark og ca. 3.800 i Tyskland.

Siden dannelsen i 1898 af Danmarks første andelsgrovvareforening, der sidenhen blev en del af det moderne DLG, har målet været at forbedre landmandens produktionsøkonomi (læs mere om DLG's historie). Det er det stadig. Og dermed indfrier vi vores grundlæggende forpligtelse til at styrke vores kunders og ejeres konkurrenceevne. DLG har desuden været med til at drive udviklingen. Store forandringer i landbruget har krævet store forandringer i virksomheden. Det gør det også i dag. Så sent som i september 2015 besluttede DLG’s ejere sig for at ændre vedtægterne for at stå finansielt stærkere i fremtiden. Sigtet er at styrke kerneforretningen og øge indtjeningen, så DLG også i fremtiden er en uundværlig del af landbruget.

DLG-koncernen spiller en vigtig rolle i at levere nutidens og fremtidens løsninger. Både når det handler om at sikre fremtidens fødevareproduktion, og når det handler om at optimere landmandens driftsøkonomi. 

Vi er en vigtig del af en af verdens mest produktive, konkurrencedygtige, ressourceeffektive og bæredygtige landbrugsproduktioner.

DLG's Kerneværdier

DLG's Kerneværdier

DLG's kerneværdier er Troværdig, Ambitiøs og Værdiskabende. Vi arbejder intensivt med for at nå i mål med Strategi 2016. Vi arbejder konstant efter at blive endnu mere troværdige, værdiskabende og ambitiøse i vores løsning af arbejdsopgaver, i vores samarbejde og i vores dialog med kunderne. Værdierne er en forankret del af hele DLG-koncernen, og bestræbelserne efter at nå endnu højere standarder er konstante.

I DLG er vi...

Troværdige, fordi vi tager ansvar og vil være vores kunders foretrukne samarbejdspartner og rådgiver

Ambitiøse, fordi vi tør have ambitioner på koncernens, vores medarbejderes og ikke mindst vores kunders vegne

Værdiskabende, fordi vi konstant tilfører vores ejere, kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere ny viden og udvikling

CSR

CSR

Som et af Europas største landbrugsselskaber, spiller DLG en vigtig rolle som både indkøber og leverandør af råvarer, afgrøder, foder og øvrige input i første led i produktionen af fødevarer. Sammen med vores fødevarevirksomheder og energiforretning betyder det, at vi indtager en central placering indenfor både den danske og europæiske landbrugs- og fødevareklynge. Det betyder også, at vi som virksomhed har et socialt og miljømæssigt ansvar. Det stiller krav til, at DLG har fokus på alle led i værdikæden og Corporate Social Responsibility (CSR).

DLG valgt at fokusere særligt på tre områder, der er kritiske for forretningen. Det er;

  • Ansvarlig leverandørstyring
  • Fødevaresikkerhed og kvalitet
  • Energi og miljø.

Mangfoldighed som inklusion

I DLG opfatter vi mangfoldighed som inklusion. Med det mener vi, at vi stræber efter at styrke og værdsætte alle ansatte, så hvert individ kan bidrage til helheden. Vi mener, at en arbejdsplads der værdsætter forskellighed i sidste ende skaber værdi for vores ejere. Vi arbejder vedvarende for at skabe inkluderende strukturer, der ikke hæmmer nogle grupper. Beslutninger om rekruttering, ansættelse, uddannelse, udvikling og vurdering af vores ansatte, skal altid ske på princippet om lige muligheder.

Læs hele DLG's CSR rapport 2015 her

Mission/Vision

DLG's mission er:

At drive en ansvarsbevidst og værdiskabende virksomhed til gavn for vores ejere og kunder.

DLG's vision er:

At være en innovativ koncern, der konstant udvikler sine aktiviteter på det internationale marked, og at være den foretrukne samhandelspartner inden for koncernens aktivitetsområder.

Forretningsområder

Kerneforretningen

DLG er et andelsselskab ejet af danske landmænd. Vi servicerer og forsyner landmanden og aftager landmandens afgrøder. Vores formål er at skabe de bedste rammer for landmanden og den grønne klynge.

DLG's primære forretningsmodel
Med landmanden i centrum har DLG flere forskellige roller i værdikæden.

Inden for grovvareområdet forsyner vi landmænd med foder fra egne fabrikker, sædekorn, gødning, jordbrugskalk og planteværn. Herudover er vi leverandør af brændstof til den daglige drift, landbrugsmaskiner og serviceydelser i form af blandt andet telefoni og forsikringer.

Med landmanden som leverandører aftager vi maltbyg, sædekorn samt foder- og brødkorn til videreforarbejdning i foderproduktion, direkte videresalg i landbruget samt eksport som en af Europas største eksportører. Vi køber desuden raps, grøntsager og æg til forarbejdning og salg af fødevarer.

Forretningsområder_2

Forretningsområder

I DLG fokuserer vi på fire koncernforretningsområder. Disse er:

Klik her for at læse mere om DLG

FIND VIRKSOMHED

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment