Tilbage til liste

Om HOFOR

HOFOR forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller.

HOFOR forsyner Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk med vand – og står for bortledningen af spilde- og regnvand i de samme byer på nær Brøndby og Vallensbæk.

Ud over vand forsyner vi desuden København med fjernvarme, bygas og fjernkøling – og er i gang med flere vindmølleprojekter både i og uden for København.

Vi vil skabe bæredygtige byer
I HOFOR deler vi en fælles vision – vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. Alt det, vores virksomhed gør hver dag – ud i det alleryderste led – handler om at skabe bæredygtige byer. Samarbejde er en af grundstenene i HOFOR. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og vores kunder.

Samarbejde er især vigtigt på vand- og spildevandsområdet, fordi vandets veje ikke respekterer kommunegrænser, og fordi  kredsløbene i hovedstadsområdet hænger sammen. Derfor er HOFORs vand- og spildevandsselskaber resultatet af en nylig fusion af vand- og spildevandsselskaberne i Albertslund, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre samt vandselskaberne i Brøndby og Vallensbæk.

HOFOR er en forsyningssikker virksomhed, som arbejder for

 • Høj forsyningssikkerhed og kvalitet
 • Bedre beskyttelse af grundvandet
 • Fælles vandindvinding og produktion
 • Vandsalg og backupaftaler
 • Rimelige priser
 • Koordineret spildevandshåndtering
 • Bedre klimasikring
 • CO2-neutral hovedstad i 2025
 • Nye forsyningsløsninger
 • Effektiv planlægning og drift samt udnyttelse af stordriftsfordele

 

 

Info om fusionen

Info om fusionen

HOFOR er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk. HOFOR står endvidere for drift af spildevandsforsyningerne i alle kommuner på nær Brøndby og Vallensbæk.

Vi sørger for, at borgerne i hovedstadsområdet dagligt får rent drikkevand ud af hanen og for at håndtere spilde- og regnvand. Ud over vand forsyner HOFOR borgerne i København med fjernvarme, bygas og fjernkøling. Og vi er i gang med at opføre rigtig mange vindmøller.

Her og nu får stiftelsen af vores nye selskab ikke den store betydning for kunderne. Vi har stort fokus på sikkerhed, kvalitet og service, og vi er stolte af, at vi i dag kan levere en overordentlig stabil forsyning. Med HOFOR bliver den endnu bedre, når vi kan udnytte hinandens viden og erfaringer på tværs af kommunegrænserne. Vi står stærkere i et fælles selskab, hvor vi har sikret, at der er dybtgående viden om de lokale forhold. Og hvor vi samler dygtige specialister inden for mange områder i ét fælles selskab.

Derfor er vi gået sammen
Vi er gået sammen, fordi vi deler det samme mål: At skabe bæredygtig forsyning til borgerne. Samtidig får vi og vores kunder glæde af de mange fordele, der er ved at stå sammen i et stærkt og professionelt fællesskab. Kredsløbende i Hovedstadsområdet hænger sammen. Derfor gør forsyningen det også, og derfor har vi skabt HOFOR.

Vi vil skabe bæredygtige byer
I HOFOR deler vi en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. Alt det, vores fælles virksomhed gør hver dag – ud i det alleryderste led – handler om at skabe bæredygtige byer. Samarbejde er en af grundstenene i vores nye selskab. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og vores kunder. Gennem samarbejde på tværs af kommunegrænser kan vi skabe såvel økonomisk som miljømæssigt robuste forsyningsløsninger. Det er til gavn for vores kunder, samfundet og vores børn.

Selskaber i HOFOR

HOFOR-koncernen består af mange selskaber. Det kan se indviklet ud, men du kan klikke på koncernoversigten og bl.a. læse om de enkelte selskaber, og hvordan koncernen hænger sammen.

Vi håber, at du på den måde får et godt overblik over HOFOR og finder svar på dine spørgsmål. Ellers er du naturligvis velkommen til at sende en mail til kommunikation@hofor.dk, hvis du ikke finder svar.

 

Mål og ambition

HOFOR’s mål og ambition

Vi skaber bæredygtige byer.
Det er vores mål og ambition.

Hovedstadsområdet står over for store forandringer, da vores byområder vokser. Det skaber flere og nye miljøproblemer og truer grundvandet, som er en sparsom ressource. Samtidig forandrer klimaet sig – det regner mere, og voldsomme skybrud kommer hyppigere. De ændrede forhold kræver nye holdbare løsninger. Over jorden, nede i rørene – og på tværs af kommuner. I fællesskab kan vi planlægge bedre, udnytte stordriftsfordele og effektivisere driften – og ikke mindst skabe bæredygtige byer.

Derfor er vi syv selskaber, som nu har sluttet os sammen i hovedstadsområdets nye forsyningsselskab, HOFOR.

Sammen skal vi skabe bæredygtige byer ved:

 • At beskytte grundvandet mod forurening og overforbrug, sådan at vi også har grundvand – og dermed rent drikkevand – om 100 år.

 • At koordinere klimatilpasning og skybrudssikring, sådan at vi billigst og mest effektivt kan lede vandet uden om boliger og erhvervsbygninger.

 • At levere en CO²-neutral energiforsyning. Uanset om vi taler fjernvarme, bygas eller fjernkøling, er vores mål, at den skal være 100 % CO²-neutral i 2025. Desuden bygger vi vindmøller og sætter solceller op.

Det gør vi

Vi vil skabe bæredygtige byer
I HOFOR deler vi en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger. Alt det, vores fælles virksomhed gør hver dag – ud i det alleryderste led – handler om at skabe bæredygtige byer. Samarbejde er en af grundstenene i vores nye selskab. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og vores kunder. Gennem samarbejde på tværs af kommunegrænser kan vi skabe såvel økonomisk som miljømæssigt robuste forsyningsløsninger. Det er til gavn for vores kunder, samfundet og vores børn.

Vi er gået sammen for at samarbejde om et fælles mål
Vi står stærkere i et fælles selskab, hvor vi har sikret, at der er dybtgående viden om de lokale forhold. Og hvor vi samler dygtige specialister inden for mange områder i et fælles selskab.  Vi er gået sammen, fordi vi deler det samme mål: At skabe bæredygtig forsyning til borgerne. Samtidig får vi og vores kunder glæde af de mange fordele, der er ved at stå sammen i et stærkt og professionelt fællesskab. Kresløbende i Hovedstadsområdet hænger sammen. Derfor gør forsyningen det også, og derfor har vi skabt HOFOR.

Derfor arbejder vi på at bruge mere og mere vedvarende energi, når vi producerer varme, vand og gas. Og derfor sætter vi gang i projekter, der hjælper miljøet.

Her er eksempler på nogle af de projekter, vi har gennemført indtil videre:

 • Etableret bassiner, der forhindrer spildevand i at løbe ud i havnen til gavn for badevandskvaliteten
 • Rejst skov, der er med til at sikre grundvandet
 • Sat partikelfiltre på alle HOFORs lastbiler til gavn for luftkvaliteten i byen
 • Genanvendt overskudsjord fra HOFORs mange tusinde anlægsarbejder
 • Udført miljørigtig projektering af anlægsarbejder, fx den nye varmetunnel i København
 • Indført økologiske fødevarer for HOFORs medarbejdere
 • Rådgivet familier om, hvordan de kan spare på deres forbrug
 • Rådgivet virksomheder om, hvordan de kan spare på deres forbrug
 • Sparet på HOFORs eget forbrug.

Læs mere

Forretning

Forretning

HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og er en fusion af Københavns Energi samt vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk kommuner.
Fusionen gælder også drift af spildevandsforsyningerne i alle kommunerne på nær Brøndby og Vallensbæk.

HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder:

Hvem er vi?

Hvem er vi?

I HOFOR er vi ca. 800 medarbejdere. Halvdelen arbejder på pumpestationer, vandværker og varmecentraler rundt om i København og omegn, resten i Ørestaden – Vejlandshuset – i København. Vejlandshuset er en bygning med åbent plan indrettet med stillerum, caféområde, motionsrum med mere.

Mange forskellige baggrunde
En stor gruppe af HOFORs medarbejdere er ingeniører, teknikere og håndværkere. Deres opgaver er hovedsageligt relateret til driften af følgende forsyninger: Bygas, varme, vand og afløb, vindmøller og fjernkøling. En anden stor gruppe er administrativt personale bl.a. kontorassistenter, økonomer, cand.mag’er og jurister.

Udvikling i jobbet

I HOFOR lægger vi vægt på faglig og personlig udvikling. Vi synes, det er vigtigt, at vores medarbejdere løbende udvikler sig og at vi har kompetente medarbejdere. Vi støtter aktivt op om kompetenceudvikling. Bl.a. holder vi årligt en udviklingssamtale, hvor du som medarbejder sammen med din nærmeste leder bliver enige om en udviklingsplan for, hvad du skal arbejde med det kommende år, samt hvad det vil kræve af nye færdigheder og viden. Du får løbende mulighed for at tilegne dig nye færdigheder i et fagligt spændende og udviklende miljø.

Karriereudvikling og talentprogram
Der er flere forskellige muligheder for udvikling i jobbet. I HOFOR har vi udviklet en karriereudviklingsmodel, som lægger op til, at du kan gøre karriere inden for:

 • Ledervejen
 • Projektledervejen
 • Specialistvejen.

Derudover har vi udviklet et talentprogram, hvor vi hvert år udvælger et antal talentfulde medarbejdere, som deltager i et målrettet udviklingsforløb.

God ledelse
Vi har fokus på god ledelse. Det betyder, at vi løbende følger op på ledernes adfærd og faglige udvikling gennem forskellige lederforløb, tilfredshedsundersøgelser af medarbejderne, coaching og mentorordninger.
Bliver du ansat som leder, får du mulighed for at deltage i et særligt lederudviklingsprogram.

Vores arbejdsklima

I HOFOR lægger vi vægt på at bevare og udvikle et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø hvor der er fokus på åbenhed og dialog, og hvor du som medarbejder løbende bliver involveret og orienteret.

Fleksibilitet
Et godt arbejdsmiljø hænger sammen med, at der er en gensidig fleksibilitet fra virksomheden og din side i forhold til løsningen af opgaver. Det betyder, at når der kræves en ekstra indsats af dig i en periode, så skal du også have mulighed for at holde mere fri på et andet tidspunkt. Der er også mulighed for at aftale fleksible arbejdstider i en periode, hvis f.eks. dit privatliv kræver det.

Et sundt arbejdsmiljø
Vi vægter et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har det godt fysisk så vel som psykisk. Det betyder, at vi har forskellige medarbejdertilbud som bl.a. motionscenter, massageordning, fritidsaktiviteter og sundhedsforsikring. For hele tiden at kunne forbedre arbejdspladsen gennemfører vi jævnligt tilfredshedsundersøgelser hos medarbejderne, hvor de kan give udtryk for, hvordan de oplever det at være ansat.

FIND VIRKSOMHED

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment