Tilbage til liste

Dagrofa-koncernen dækker i alt ca. 25 % af danskerne forbrug af daglig- og fødevarer, hvad enten de køber ind i supermarkeder, går på restaurant eller spiser i kantiner.

Virksomhedsprofil

En af Danmarks største dagligvarekoncerner

Dagrofa er en af Danmarks største dagligvarekoncerner med over 4000 ansatte og en omsætning på over 23 mia. kroner. Dagrofa ejer både Danmarks største dagligvaregrossist SuperGros og landets førende cash & carry-kæde Dagrofa S-Engros. Derudover driver koncernen KIWI minipris, SuperBest og Pisiffik med over 150 butikker tilsammen i Danmark, på Færøerne og Grønland.

Dagrofa-koncernen er opdelt i tre sektorer, der indeholder en række selvstændige datterselskaber, som hver især er specialister inden for deres område. De tre sektorer er henholdsvis Detail, SuperGros og FoodService.

Dagrofa-koncernen dækker i alt ca. 25 % af danskerne forbrug af daglig- og fødevarer, hvad enten de køber ind i supermarkeder, går på restaurant eller spiser i kantiner.

SuperGros
SuperGros er Danmarks største grossist inden for dagligvarer med SuperBest, Spar og KIVI som de største kunder. Herunder leverer SuperGros dagligvarer til en lange række kiosk- og conveniencekunder samt andre supermarkedskæder i Danmark, Grønland, Færøerne og Island. I Danmark har SuperGros’ kunder en markedsandel på ca. 21 % af det danske dagligvaremarked, mens SuperGros leverer ca. 45 % af de varer, som sælges i kiosk-/convenience-markedet. Dagrofa ejer 53 % af SuperGros, medens Samkøb Holding A/S ejer 44 % og Spar Danmark a/s 3 %.

Dagrofas historie

Dagrofa a/s blev etableret i 1983, men virksomhedens historie går over 240 år tilbage i tiden til grossist a/s Sophus Nielsen. A/s Sophus Nielsen blev grundlagt i år 1767, men selskabet blev i 1973 en del af a/s Styhr & Kjær.

Udover i a/s Styhr & Kjær har Dagrofa a/s sin oprindelse i to andre store grossister inden for handel med dagligvarer, henholdsvis Brødr. Justesen a/s og Lund & Rasmussen a/s. De tre selskaber startede som små lokale grossister, men ved opkøb af mindre grossister voksede de sig store og blev til landsdækkende virksomheder.

Brødr. Justesen a/s blev landsdækkende ved at åbne afdelinger rundt omkring i landet, en del af dem under navnet S-Engros. Kæden skiftede senere navn til Dagrofa S-Engros, som i dag driver 29 Cash & Carry butikker og beskæftiger ca. 260 medarbejdere.

Dagrofa a/s bliver skabt
Lund & Rasmussen a/s overtog i 1978 aktiemajoriteten i a/s Styhr & Kjær, som herefter indgik i et interessentskab med Lund & Rasmussen a/s under navnet Dagros i/s, som senere ved en fusion blev ændret til Dagros a/s.

I 1983 vedtog ejerkredsen omkring Dagros a/s og Brødr. Justesen a/s at fusionere under navnet Dagrofa a/s, som er koncernens nuværende navn.

Frivillige købmandskæder
Før fusionen havde selskaberne vokset sig stærke som leverandører af dagligvarer til købmænd. I bestræbelserne på at knytte købmændene endnu tættere til sig, begyndte man i tresserne at etablere frivillige købmandskæder.

Lund & Rasmussen a/s skabte kæderne FAVØR og ELITE. Brødr. Justesen a/s fulgte efter med VIVO og FRIKØB, og a/s Styhr og Kjær med CENTRA og SPAR. De seks kæder blev senere sluttet sammen i kæderne DANKØB, FAVØR og SPAR.
FAVØR blev i 2001 slået sammen med SuperBest, og kædens 185 forretninger blev konverteret til SuperBest butikker.

Pisiffik
Dagrofa-koncernen overtog i 1991 aktiemajoriteten i Grønlands førende detailkæde Pisiffik. Pisiffik-kæden har ca. 484 medarbejder og over 30 butikker på den grønlandske vestkyst.

SuperGros
Den 1. januar 2000 gik Dagrofa a/s og Centralkøb a/s sammen og stiftede SuperGros a/s. Sammenlægningen gjorde SuperGros a/s til den største dagligvaregrossist i Danmark.

Selskabet har i dag fire terminaler fordelt hen over landet, hvor fra kunderne bliver forsynet, og en medarbejderstab på ca. 1.050 ansatte. SuperGros a/s leverer dagligvarer til lang række kunder, herunder SPAR, SuperBest, KIWI minipris, Letkøb, ABC Lavpris, Magasin, Liva, L.I.C. Shell, Statoil, DSB, Nærkøb, samt en del frie købmænd. Hertil kommer levering til dagligvaremarkeder på Grønland, Færøerne og Island. I Danmark har SuperGros’ kunder en markedsandel på ca. 22 % af det danske dagligvaremarked, mens SuperGros leverer ca. 45 % af de varer, som sælges på kiosk- og convenience-markedet.

Catering Engros
I 2001 købte Dagrofa-koncernen Ove Juel Catering a/s, som tre år senere fusionerede med Flensted Catering a/s under navnet Catering Engros a/s. Selskabet har i dag over 3000 kunder og ca. 520 ansatte. Catering Engros a/s primære kunder er kantiner, hoteller, cafe, restauranter og offentlige storkøkkener. 

KIWI minipris
I 2007 købte Dagrofa a/s selskaberne ALTA Discount a/s og Jacodan a/s med de tilhørende 55 ALTA butikker. Året efter indgik Dagrofa a/s samarbejde med norske NorgesGruppen om etablering af en ny discountkæde i Danmark med navnet KIWI minipris, og ALTA butikkerne blev konverteret til KIWI minipris butikker.

Dagrofa SuperBest
SuperBest-kæden blev grundlagt i perioden 1997-1999 og startede som en slags markedsføringsklub for købmænd. Siden har kæden været igennem 15 fusioner, hvor kæder som Jaco, Prima og Favør er blevet optaget i SuperBest-kæden.

Dagrofa købte i 2004 og 2005 kæderne ISO og Dreisler Storkøb og tre år senere blev de to kæders tilsammen 21 supermarkeder konverteret til SuperBest. Dagrofa SuperBest overtog i 2001 KC Storkøb og i 2008 Fog Anlæg a/s samt Fog Fødevarer a/s, og konverterede deres supermarkeder til SuperBest butikker. Dagrofa SuperBest driver i dag ca. 50 SuperBest supermarkeder. De resterende ca. 150 SuperBest butikker er ejet af selvstændige købmænd.

Dagrofa i dag
Frem til slutningen af 1990’erne var Dagrofas forretningsgrundlag hovedsagelig grossistorienteret med enkelte egne supermarkeder og S-Engros-butikker.
Siden har Dagrofa foretaget et radikalt strategiskifte og gennemført en omfattende udvidelse af forretningsområder. Koncernen er i dag et moderne handelshus med fokus på butiksdrift inden for dagligvarehandel, støttet op af grossistvirksomheden SuperGros og engrosvirksomhederne Dagrofa S-Engros og Catering Engros.

Dagrofa er i dag en af Danmarks største dagligvarekoncerner med over 4000 ansatte og en omsætning på over 23 mia. kroner.Dagrofa-koncernen dækker i alt ca. 25 % af danskerne daglig- og fødevarer forbrug, hvad enten de køber ind i supermarkeder, går på restaurant eller spiser i kantiner. 

 


Værdier

Dagrofas værdisæt

Frihed med ansvar

Du udviser frihed med ansvar, når du....

 • lever op til den tillid der bliver vist dig
 • tager ansvar for egne handlinger
 • selv finder balancen mellem sjov og alvor i arbejdet
 • tør tage beslutninger og initiativer, og stå ved dem
 • selv planlægger din dagligdag

Pågående

Du er pågående, når du....

 • siger det du mener - og mener det du siger
 • er direkte og ærlig
 • stiller krav til dig selv
 • positivt involverer dig i enhver opgaveløsning hvor du har noget at bidrage med
 • konstant søger grænser
 • er lidt fræk

Kundefokus

Du har kundefokus, når du....

 • husker at vi er der for kundens skyld
 • effektivt afdækker kundens behov, og derefter imødekommer behovene
 • smiler – og får kunden til at føle sig godt tilpas
 • er i dialog med kunden, og har øjenkontakt

Vinderkultur

Du dyrker vinderkultur, når du....

 • tager initiativer, og prøver at påvirke resultaterne i den rigtige retning.
 • har en sund indbyrdes konkurrence mellem dig selv og kollegerne
 • går efter at blive nr. 1
 • ikke stiller dig tilfreds med det næstbedste
 • udfordrer dig selv og dine omgivelser

Ansvarlig

Du er ansvarlig, når du....

 • indfrier de forventninger der er stillet
 • går et ekstra skridt for at nå virksomhedens mål
 • er troværdig og reel
 • er en god kollega
 • sætter handling bag ordene
 • møder til tiden og overholder aftaler

Samfundsansvar 

I Dagrofa ønsker vi at være og blive opfattet som en ansvarlig virksomhed ved at arbejde på en række områder, der påvirker vores omverden, som for eksempel: 

 • Fødevaresikkerhed
 • Reduktion af energiforbrug
 • Sundhedsprofil både blandt medarbejdere og kunder
 • Engagement i lokalsamfundet


Da Dagrofa er en bredt sammensat og decentralt organiseret virksomhed, opererer vi ikke med samlet sæt af politikker på området, med de forskellige forretningsområder har formuleret politikker på en eller flere af de nævnte områder, ligesom vi har et værdisæt og et sæt af interne spilleregler, som regulerer medarbejdernes adfærd.

Produkter

Bredt sortiment

Alle engrosbutikker har et fuldt og dækkende sortiment inden for følgende varegrupper (alfabetisk ordnet):

 • Cateringvarer
 • Chips og kager
 • Cigaretter og tobak
 • Dagligvarer
 • Fersk kød
 • Frostvarer
 • Frugt & Grønt
 • Konfekture
 • Kølevarer
 • Spiritus
 • Vin
 • Øl & vand

Hvem kan handle hos os?

Dagrofa S-Engros handler kun med professionelle erhvervsdrivende, der enten videresælger madvarer (eksempelvis kiosker) eller videreforarbejder madvarer (eksempelvis restauranter) som hovedbeskæftigelse.

Jobmuligheder hos os

Job i Dagrofa

Dagrofa er en af Danmarks største dagligvarekoncerner, og vi ejer både landets førende cash & carry-kæde Dagrofa S-Engros og SuperGros, Danmarks største grossist inden for dagligvarer. Derudover driver koncernen KIWI minipris, Dagrofa SuperBest og Pisiffik.

Dagrofa har over 4000 ansatte, som primært er beskæftiget i vores butikker, og i deres bagland så som indkøb, kundeservice, salg, administration, økonomi, lager og logistik. Vi søger løbende nye medarbejdere og engagerede, ansvarlige og dygtige folk har gode muligheder for hurtigt at avancere inden for branchen.

Takkede være vore medarbejdere og den værdi, de skaber for vores kunder og samarbejdspartnere, er Dagrofa blevet en af landets største dagligvarekoncerner. Overalt i vores selskaber finder man yderst kompetente medarbejdere, som arbejdere for at nå vores mål, og ikke stiller sig tilfreds med det næstbedste.

Dagrofa-koncernen ønsker at sikre vores fremtidige vækst og position på markedet ved, at vi også i fremtiden tiltrækker landets mest kvalificerede medarbejdere. Derfor vil vi forsat være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi tilbyder vores medarbejdere gode muligheder for kontinuerlig faglig og personlig udvikling.
Er du interesseret i at blive en del af Dagrofa-koncernen og være med til at gøre vores virksomhed endnu bedre, så indtast dit CV, eller søg en af de ledige stillinger.

Læs mere om de mange muligheder her.

FIND VIRKSOMHED

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment