Tilbage til liste

Om SEAS-NVE

SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab. Vores kernekompetence er at levere energi- og kommunikationsydelser til vores kunder. Vi leverer elforsyning og fibernetløsninger til 400.000 private forbrugere og virksomheder i hele Danmark. Med fokus på energioptimering og -minimering arbejder vi med innovation og rådgivning inden for energisektoren.

SEAS-NVE's forsyningsområde dækker Vestsjælland, Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Kunder i disse områder er automatisk også andelshavere - og dermed medejere. Det at være et andelsselskab betyder, at vi som virksomhed har stor fokus på kunderne og deres behov. Efter liberaliseringen af elmarkedet er det dog muligt frit at vælge elselskab, lige meget hvor i landet du bor.

I hele regionen kabellægger vi elnettet for at opnå en endnu mere sikker og stabil elforsyning. Samtidig med kabellægningen graver vi fibernet ned, så vi også kan tilbyde fibernetforbindelser i større dele af området. Fibernet er fremtidens kommunikationsmotorvej og åbner op for en ny og mere effektiv brug af tv, internet og telefoni.

Gennem de senere år har SEAS-NVE overtaget ansvaret for drift, vedligeholdelse og udbygning af udendørs lysanlæg i mange byer på Sjælland. Fornyelse af vejbelysningen medfører øget trafiksikkerhed og forskønnelse af bybilledet.

Vores mere end 680 kompetente medarbejdere er tilknyttet hovedkontoret i Svinninge eller vores tekniske afdeling i Haslev.

 

 

 

 

 

Historie

Historie

SEAS-NVE blev oprettet gennem en fusion mellem energiselskaberne SEAS og NVE i 2005.

SEAS og NVE blev oprindeligt etableret i 1912 og 1913. Begge selskaber blev oven i købet startet af en Andersen, der som ægte pionerer brændte for at udbrede elektriciteten også til landområderne. På det tidspunkt havde det meget stor betydning for landområdernes udvikling. Pludselig kunne mange af de virkelig tunge opgaver i landbruget udføres maskinelt.

Pionerånden fra dengang præger den dag i dag virksomheden og bevirker blandt andet, at SEAS-NVE konstant er med i innovative projekter som fx Instant Innovation Camp.

SEAS-NVE har rødder i andelstanken og er den dag i dag et moderne andelsselskab. Andelsformens styrke ligger i, at fundamentet er bygget på at tjene kunderne - der samtidig er ejerne. I modsætning til aktieselskaber har andelsselskaber ikke til formål at skabe et stort overskud til glæde for aktionærerne. Andelsselskabernes fornemmeste opgave er derimod at skabe værdi for andelshaverne.

Alle, der er tilsluttet ledningsnettet, er medejere og kan få indflydelse. Som andelshaver kan du stille op til valg til repræsentantskabet, der er virksomhedens øverste myndighed.  

 

SEAS-NVE er et andelsselskab, hvor den øverste organisatoriske enhed er SEAS-NVE A.m.b.A.

Koncernen er i øvrigt organiseret med et holdingselskab, som ejer en række datterselskaber, som det fremgår af nedenstående koncernstruktur.

Se koncernstruktur her

Værdier

Værdier

SEAS-NVE's værdier er et udtryk for vores livssyn og den helt særlige ånd, der hersker i SEAS-NVE.

Balance
Med balance i tingene tør vi både tage lovende chancer og undgå unødvendige risici. Vi siger fra, når vi skal. Og vi går altid til opgaven med et åbent sind. Vi er både pionerer og ansvarlige.

Loyalitet
Vi er loyale over for vores andelshavere, kolleger, samarbejdspartnere og ikke mindst over for os selv. Vi springer ikke over hvor gærdet er lavest.

Ærlighed
Og det kan kun lade sig gøre, når vi er hudløst ærlige. Ærlige i kontakten med alle vores interessenter.

Kampgejst
Trangen til at gå foran og udforske nye veje er drevet af vores kampgejst; vi vil altid være foran de andre.

Med balance, loyalitet, ærlighed og kampgejst opfylder vi vores mission og gør vores vision til virkelighed. 

Samfundsengagement

Klima

Som energiselskab sælger og leverer SEAS-NVE strøm til knap 400.000 kunder. Elektricitet er en livsnødvendighed i vores moderne samfund, men er på den anden side en af hovedårsagerne til det stigende CO2-udslip. Som forbruger er vi alle med til at forurene miljøet, når vi tænder vaskemaskinen, lyset, pc'en osv.

SEAS-NVE tager ansvar og går ind i kampen mod unødvendigt energiforbrug og dermed CO2-udledning. Det gør vi for det første ved at tilbyde både private og erhvervskunder professionel energirådgivning, der skal få forbrugerne til at bruge energien med omtanke. Vi har opbygget mange års erfaring inden for området og forsøger naturligvis som virksomhed at gå forrest med et godt eksempel.

Dernæst er SEAS-NVE aktivt med i innovative projekter, der skal fremme alternative energiformer. Vi deltager i projekter som Brintbyen Vestenskov på Lolland. Her demonstreres i fuldskala, hvordan brint kan lagre vindeenergi til opvarmning og elforsyning af private hjem.

Indirekte er vi også med til at støtte udviklingen af miljøvenlige energiformer. Vi understøtter fx udbygningen af vindenergi ved at udvide ledningsnettet til at kunne aftage stadig større mængder energi fra de store havvindmølleparker blandt andet på Rødsand syd for Lolland-Falster.

Regionen
SEAS-NVE har tradition for at engagere sig i regionen. Således sponserer vi indtil flere  aktiviteter i regionen, hvorved vi bidrager til udviklingen af kultur og sport mv. 

Forretningsområder

Forretningsområder

SEAS-NVE's kernekompetence er at levere energi- og kommunikationsydelser til private og erhvervskunder.

Energinet
SEAS-NVE ejer elnettet i forsyningsområdet og er ansvarlig for transmission og distribution af el til kunden.

Energihandel
SEAS-NVE fungerer som en slags mægler, der køber el på det åbne marked for el. Herefter sælges energien videre til private og erhvervskunder på forskellige kontrakter.

Energirådgivning
For at leve op til vores samfundsansvar varetager vi energirådgivning af både private og erhvervskunder for at opnå energibesparelser hele vejen rundt.

Fibernet
SEAS-NVE tilbyder kunderne højhastigheds fiberbredbånd, som giver muligheder for lynhurtigt internet, billig telefoni og personligt sammensatte tv- pakker.  

Energi

Energi

Alle kunder hos SEAS-NVE kan trygt stole på, at vi leverer el året rundt 24 timer i døgnet. Vores leveringssikkerhed er på 99,99 pct.

Privat
Som privat kunde hos SEAS-NVE kan du finde det elprodukt, der passer til dig. Vil du låse elprisen fast eller måske betale lidt ekstra og få klimavenlig strøm? Hvis du ikke foretager et valg, modtager du basisEnergi.

Erhverv  
Hos SEAS-NVE kan din virksomhed købe meget mere end el. Vi har et bredt produktsortiment inden for energianvendelse og anlægs- og driftopgaver.

 • El-produkter
 • El-net
 • Kraftvarmeværker
 • Udelys
 • Elbiler
 • Vindmølleteknologi
 • Webbaseret energistyring
 • Energirådgivning
 • Vindmølleteknologi og -rådgivning

Offentlige
Til kommuner og andre offentlige virksomheder sammensætter vi en indivuduelt tilpasset og samlet pakke af de nedenstående ydelser. Det er samarbejde, der er nøgleordet.

 • Elprodukter
 • El-net
 • Udelys 
 • Elbiler
 • Energirådgivning
 • Webbaseret energistyring  
 • Outsourcing af elforsyning   
Kunder

Kunder

SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab og er blandt de største el-leverandører i Danmark.

SEAS-NVE har mere end 400.000 kunder, hvoraf hovedparten er andelshavere og dermed medejere af selskabet. Som andelshaver kan man stille op til valg til repræsentantskabet, som er virksomhedens øverste myndighed. Det betyder, at vores kunder også er vores ejere. Det gør, at vi som virksomhed har stor fokus på kunderne og deres behov.

Fibernet

Fibernet

SEAS-NVE har i flere år gravet fibernet ned i forbindelse med kabellægningen af elnettet. I 2010 etablerede SEAS-NVE sammen med en række andre eelselskaber indholdsselskabet Waoo! som tilbyder kunderne fiberbredbånd til en yderst konkurrencedygtig pris. SEAS-NVE er dermed leverandør af både forbindelse og indhold af den garanteret hurtigste bredbåndsforbbindelse på markedet. 

Fibernet er lynhurtigt internet, billig telefoni og attraktive tv-pakker.

Se mere på Waoo!'s hjemmeside.

Karriere

Karriere

SEAS-NVE ønsker at tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Det sker via et seriøst rekrutterings- og personaleudviklingsprogram, kombineret med attraktive løn- og ansættelsesvilkår. 

Rekruttering
Generelt står SEAS-NVE selv for rekruttering af nye medarbejdere. Ved rekruttering af chefer og enkelte teamleder- eller specialiststillinger kan eksterne samarbejdspartnere inddrages. I mange rekrutteringer anvendes personlighedstests.

Ved rekruttering af ledere tilstræber SEAS-NVE en tilpas blanding af tilførsel af ”nyt blod” udefra og karriereudvikling fra egne rækker. Generelt gælder det om at sikre såvel innovation som kontinuitet.

Jobrotation er også en ting som medarbejderne opfordres til at gøre brug af. Erfaringerne viser, at såvel virksomhed med medarbejderne har stor fordel af, at medarbejderne bevæger sig rundt i virksomheden og på den måde opbygger brede, tværfaglige kompetencer.

Medarbejderudvikling
Årlige medarbejderudviklingssamtaler er en integreret proces i virksomheden, efterfulgt af diverse, individuelle som kollektive, uddannelsesaktiviteter. Det handler om faglig udvikling, men i ligeså høj grad om udvikling af samarbejde og teamkultur.

Lederudvikling
I SEAS-NVE afholdes løbende lederudviklingskurser. Grundelementet i vores ledelsesstil, og dermed også lederudviklingen, er Pathfinder-konceptet. Se www.pathfinder.dk. Alle ledere (chefer og teamledere) i SEAS-NVE har gennemført stifinderuddannelsen. Dertil gennemføres løbende kurser i f.eks. situationsbestemt ledelse.

Stifinderkultur
Stifindertanken er ikke noget det alene er forbeholdt lederne. Stifinder-konceptet er bredt ud i hele virksomheden. I løbet af 2008 deltog samtlige medarbejdere i såkaldte ”kampgejstkurser”, med elementer fra stifinderuddannelsen – f.eks. proaktiv tænkning og handling, toppræstationsmønstre, Highperformens Teamudvikling, anvendelse af diverse analyseværktøjer samt grafic gameplaner.  

Medarbejdertilfredshed
I SEAS-NVE lægger vi stor vægt på medarbejdernes arbejdsglæde og generelle tilfredshed. Derfor tager vi med mellemrum temperaturen på tilfredsheden. Målingerne sker via Dansk Medarbejder Index og ifølge målingerne i 2005 og 2007 er medarbejdertilfredsheden helt i top i SEAS-NVE.

Medarbejdertilfredsheden ligger ved måling i 2011 helt i top.

Ansættelsesvilkår
SEAS-NVE tilbyder ud over lønnen mange supplerende løndele som:

 • 14 % virksomhedsbidrag til pension. Dertil 1 % eget bidrag.
 • 2% særlig feriegodtgørelse.
 • Der forventes indført generel bonusordning fra 2012.
 • Vi har bruttoløntræksordninger vedr. massage, PC-udstyr, telefoni, aviser/tidsskrifter og brobizz.
 • Forsikringsordninger:
  • Gruppeliv 300.000 kr.
  • Kritisk sygdom 100.000 kr.
  • Helbredssikring
  • Heltidsulykkesforsikring


Lønfastsættelse

Lønnen i SEAS-NVE er individuelt bestemt. Ledelsen og medarbejdergrupperne forhandler periodisk en lønstigningsramme, hvor lønstigningspuljen fordeles efter ledelsens vurdering. Alle medarbejdere lønvurderes i forbindelse med lønreguleringsprocessen. I den forbindelse har medarbejderne mulighed for en lønsamtale med nærmeste foresatte. Lønregulering sker med virkning fra 1. marts det pågældende år, uansat om perioden dækker ét eller flere år.

Personalegoder
Sammen med ovennævnte løndele tilbydes medarbejderne i SEAS-NVE mange personalegoder som:

 • Fleksible arbejdstider
 • Hjemme-pc med betalt ADSL
 • Mobiltelefon i jobbet
 • Attraktiv frokost-ordning
 • Frugtordning
 • Benzin-kort/bilvask
 • Sommerhuse
 • Motions-/fittnes-rom
 • 5 feriefridage
 • Kunstforening
 • Personaleforening

Bliv elev i SEAS-NVE
SEAS-NVE blev i 2008 kåret som Danmarks næstbedste arbejdsplads. Derfor mener vi, at vi har nogle rigtige gode rammer for en god uddannelse til dig.

Samtidig er SEAS-NVE et moderne firma, som har pligt og lyst til at uddanne unge mennesker. Vi ønsker at holde firmaet i konstant udvikling og det kan du hjælpe med. Som elev hos SEAS-NVE vil dine forslag og idéer til fornyelse og forbedringer vægte lige så højt som alle andres. 

Administrationselev
Praktikperioden løber over 2 år

Uddannelsesforløbet 
Som administrationselev kan du komme rundt i mange af koncernens afdelinger.  

 • Kundeservice, herunder reception, postsortering og afregning  
 • Marketing   
 • Personaleafdeling    
 • Kommunikation    
 • Økonomi, herunder likviditet & betalinger, finans, løn og inkasso    
 • Energi & rådgivning, erhverv  
 • IT    
 • Indkøb

Kontorserviceelev
Praktik- og skoleperiode løber over to år

Økonomielev
Praktikperioden løber over to år inklusiv skoleophold. 

Uddannelsesforløbet
Som økonomielev vil du primært være tilknyttet vores økonomiafdeling i Svinninge, hvor du kommer igennem disse afdelinger: løn, inkasso, finans, likviditet & betaling samt indkøb.

Kultur

Vores værdier – balance, loyalitet, ærlighed og kampgejst – er et udtryk for vores syn på livet og samtidig også det fundament, som vi ønsker at drive SEAS-NVE på.

Værdierne skaber den helt særlige kultur og de holdninger, der hersker i SEAS-NVE. De er med til at sikre, at vi har de rette kompetencer i organisationen.

Ståsted
Kernen i SEAS-NVE's ståsted er Den anvarlige Pioner. Hvis vi er den ansvarlige pioner og opfører som ansvarlige pionerer over alle vores interessenter, så lykkes vi også. Så bliver vi den bedste forbindelse over for alle dem vi er i kontakt med.

Personaleforeningen
Personaleforeningen sørger for forskellige sociale arrangementer. Det kan f.eks. være koncerter, inspirerende foredrag, besøg hos forskellige virksomheder, juletræsfest og mange andre spændende arrangementer. Det er ofte arrangementer, hvor du har mulighed for at deltage sammen med din familie.

Kunstforeningen 
Kunstforeningens formål er at fremme interessen for kunst og kultur hos SEAS-NVEs medarbejdere. Der afholdes rullende kunstudstillinger på gangene i Svinninge og Haslev. Nogle af kunstværkerne udloddes til medlemmerne.

Sommerhuse
Alle medarbejdere kan leje sommerhuse af Personalefonden, som ejer 2 sommerhuse i Odsherred. Der er sovepladser til 4 personer i sommerhusene, og begge huse ligger tæt på badestrand.

Motionsrum
En sund sjæl i en sund krop. Vi har motionsrum på afdelingerne i Svinninge og Haslev. Motionsrummene er udstyret med moderne motionsredskaber og solarium. Motionsrummet kan benyttes gratis.

Kost og sundhed
Vi har en kantineordning som sikrer, at du hver dag får et sundt måltid mad. På buffeten er det grønne og sunde i fokus, så du får energi til dine opgaver. Du kan ligeledes tanke kaffe/the og frugt hele dagen i vores cafémiljøer.

Kursussted
SEAS-NVE har sit helt eget kursussted, Pionergården, direkte ned til Storebælt med egen strand og badebro. Her kan alle afdelinger frit booke sig ind til seminarer, møder og andre arrangementer, der kræver fordybelse og ro fra hverdagens opgaver.

FIND VIRKSOMHED

Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef