Tilbage til liste

Hvem er vi?

Bankdata blev stiftet i 1966 og er i dag en moderne it-virksomhed med 650 ansatte, som fortrinsvis har en bank- og it-faglig baggrund.

En af de største finans-it huse i Danmark
Virksomheden er placeret centralt i Danmark, med hovedkontor i Fredericia og med udviklingshuse i både Fredericia, Them og Silkeborg, samt en afdeling i Indien. Bankdata er Trekantområdets største it-virksomhed og en af de største it-udviklingshuse inden for den danske finansverden.

Vores ejere er vores kunder
Bankdata ejes af 11 danske pengeinstitutter, der også er vores kunder. Pengeinstitutterne deltager aktivt i planlægning, udvikling og prioritering af Bankdatas aktiviteter.

Totale it-løsninger
Bankdata leverer totale it-løsninger til den finansielle sektor. Dvs. alt det it, som en bank har brug for - herunder udvikling af Net- og mobilbank, kredit- og rådgivningsværktøjer samt support og sikkerhed.

Teknologier og systemer
Vi opfylder kundernes behov for opdaterede, sikre og stabile it-løsninger, både på teknologisk og systemmæssigt niveau. Vi er en del af den danske finansielle infrastruktur.

Udvikling og drift
Vores formål er at sikre udvikling og drift af it-løsninger til kunderne, så de er konkurrencedygtige i forhold til den øvrige finansielle sektor.

Historie

IT med vokseværk

Det hele begyndte torsdag d. 16. juni 1966 kl. 10.00. Her blev der holdt stiftende generalforsamling for Bogføringsforeningen Bankdata.

Data til bankerne
I februar 1967 begyndte fire medarbejdere og firmaets første direktør Arne Birkholm i små lokaler i Fynsgade i Fredericia. Deres mission var at lave smartere bogføring for medlems-bankerne: Et hurtigt overstået projekt – troede de.

Vækst fra starten
Bankdata var startet i tre små ydmyge lokaler, men allerede året efter flyttede man til Erritsø Bygade i et nyopført hus, der rummede alt, hvad en nydannet bogføringscentral kunne have behov for. Omfanget og ideerne til, hvad Bankdata skulle stå for, var vokset betydeligt, og centralen havde vist sit værd.

En moderne virksomhed
I dag, snart 50 år efter opstarten, er Bankdata mere end bare bogføring. Det er blevet en moderne virksomhed med fokus på drift og udvikling af it-løsninger samt sikkerhed for medlemsbankerne og deres kunder. Man kan kalde det it med vokseværk.

Jysk forankring
De ca. 650 medarbejdere, der nu arbejder i Bankdata, er placeret på fire adresser. Flest på hovedadressen Erritsø Bygade, som er udvidet i takt med udviklingen, men i 2009 åbnede Bankdata et nyt og moderne udviklingshus ca. 700 meter fra Erritsø Bygade. Der ud over har Bankdata afdelinger i Silkeborg og Them samt en afdeling i Indien.

Endnu mere vækst
Da Jyske Bank i 2010 besluttede at melde sig ind i Bankdata blev det starten på det, der er kaldet Danmarks største it-konvertering. I to år arbejdede 900 medarbejdere på at få Danmarks tredje største bank over på Bankdatas systemer. Bankdatas medlemskreds består nu af Danmarks 3. og 4. største pengeinstitutter og en solid ejerkreds med mod på fremtiden.

Stadig en forening
Bankdata er en af Danmarks største virksomheder inden for finans-it. Formålet er at levere totale it-løsninger til Bankdatas ejere, der samtidig også er kunder. Driften varetages af JN Data.

Bankdata er stadig en forening med et veludviklet fællesskab, der er helt unikt for branchen. I dette fællesskab skabes synergi mellem bank og it.

Mission og Vision

Mission

Bankdatas kunder skal have de bedste konkurrencevilkår. Derfor vil Bankdata være bedst i Danmark til at fremskaffe, implementere og drifte højkvalitets it-løsninger.

Vision

Visionen er vores ledestjerner - det vi gerne vil opnå: Det er svaret på, hvad vi skal gøre, så Bankdata også eksisterer i fremtiden.

Effektiv og fleksibel
Vi vil matche pengeinstitutternes forretningsbehov og være rustet til at kunne rykke hurtigt, når der er behov for det. Vi vil være effektive og hurtige med vores leverancer, som skal være værdifulde og synlige for vores pengeinstitutter.

Værdiskabende i fællesskab
Vi er et produkt af fællesskabet med pengeinstitutterne og vil værne om det. Men vi vil også understøtte den individualitet, som vores pengeinstitutter har brug for. Vi vil sikre i både vores samarbejdsform og løsninger, at de kan udvikles sammen med os, ved siden af os og på toppen af os.

Holdbar og åben arkitektur
Vi vil levere systemer, der baserer sig på holdbare og åbne arkitekturer. Det betyder, at vi vil udvikle med en kvalitet, der gør vores systemer drifts- og forvaltningsvenlige. Samtidig skal vores systemer kunne integreres med andres systemer og udvikles hurtigt og effektivt.

Attraktiv arbejdsplads
Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med en klar faglig profil og et stærkt fællesskab med engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, som er stolte af Bankdata.

Åben og lydhør samarbejdspartner
Vi vil synliggøre værdien af vores arbejde. Vores kunder, JN Data og andre leverandører skal opleve os som en åben og lydhør samarbejdspartner, der skaber synergi mellem it og forretning.

Værdier

Bankdata er en virksomhed, der er kendt for at være 'et godt sted at arbejde'.
Det positive ry er en refleksion af medarbejdernes omtale af arbejdspladsen
gennem mange år, og det afspejler Bankdata som en værdibaseret virksomhed.

Værdierne er en fælles ramme med plads til individuelle frihedsgrader.

 • Hele mennesker
 • Vi
 • Pålidelighed
 • Engagement

Hele mennesker
- Individuelle og sammen

Vi er hver især unikke og komplekse personer med individuelle færdigheder, evner og behov. Vi lever 'hele' liv med relationer, ansvar og involvering.

Vores arbejdsmæssige udfordringer er en vigtig del – men ikke alt. En god balance i familie-, fritids og arbejdslivet giver overskud og energi til at være
fleksibel, engageret og initiativrig.

Hos Bankdata har jeg frihed til at tage ansvar. Ansvar for mine opgaver, vores resultater, min egen udvikling og motivation samt samarbejdet med mine kolleger og kunderne. Med ansvaret nyder jeg den indflydelse, der følger med.

Den positive og motiverende omgangstone er godt for arbejdsglæden. Så den giver vi videre til vores kolleger.

Vi

- Den gensidige forpligtelse

Vi er sat i verden for at være medlemmernes fælles 'centrale it-afdeling'. Så vi er stærkt forbundet og har en helt særlig forpligtelse, som vi samarbejder om at indfri.

Vi er i samme båd, hvor den største værdi skabes i fællesskab – det handler altid om 'vi'.

Gode resultater opnår vi ved samarbejde, nærhed, indsigt og fælles forståelse for bankforeningen og mulighederne i it-systemerne.

Vi ser tingene i helhed, arbejder på tværs og kender vigtigheden af at være serviceparate
og åbne i den daglige dialog.

Pålidelighed

- Sikker forbindelse
Vores vigtigste opgave er at levere god kvalitet i drift, service og udvikling.

Vi arbejder med it og finans, så stabilitet er en dyd – vi er den sikre forbindelse.

Det er en forudsætning for vores forretning, at vi har en meget høj leverance- og driftssikkerhed.

Derfor arbejder vi målrettet og velovervejet – så der er overskud til at håndtere det uventede.

Vi undersøger tingene ordentligt og kender vore begrænsninger, så vi fokuserer rigtigt.

Så sikkert som solen står op, leverer Bankdata også pålidelig kvalitet i morgen.

Engagement
- En hjertesag

Bankdata er i bevægelse, og vores engagement er drivkraften, for vi involverer os i udfordringerne, kigger ud i omverdenen, indgår samarbejder og opnår indsigt.

Vi møder opgaverne med mod til at udfordre det nye. Vi opbygger kompetence – og med tillid til egen viden og evner, tager vi initiativ og rådgiver aktivt kunderne om udviklingen.

I en finansiel verden med større kompleksitet og øget integration mellem it og produkter, har vi forpligtelsen til at anvise fremtidens optimerings- og forretningsmuligheder.

Når hjertet banker for opgaverne, driver indlevelse og interesse uundgåeligt de gode
resultater frem og skaber arbejdsglæde.

Forretningsområder

Forretningsområder

Bankdata udvikler it-løsninger, der understøtter alle relevante forretningsområder i pengeinstitutterne lige fra netbank og pengeautomater til rådgivernes værktøj og kontoudskrifter. 

Som den eneste bankcentral i Danmark yder vi full-service til vores medlemmer. Dvs. at vi også selv kører driften af vores systemer.

Vores hovedforretningsområder er:

 • Drift af IT systemer
 • Udvikling af forretningsapplikationer
 • Idé- og forretningsudvikling
 • Rådgivning

Ydelser

Drift
Bankdata leverer sikker og stabil drift til vores kunder og deres kunder.

Vi overvåger systemerne døgnet rundt og har en meget høj tilgængelighed på gennemsnitligt 99,9 %. Vi sikrer, at der altid er kopi af kundens data på to lokationer og, at sikkerheden omkring data er ultimativ.

Driftssamarbejde
Bankdata har en driftsaftale med JN Data, der er en stor og central udbyder af it-drift og tekniske infrastruktur til den danske finanssektor. JN Data er et af de allerstørste driftshuse i Danmark og er grundlaget for mere end 200 pengeinstitutter i Danmark og Norden.

Service & Support
Der er ikke noget tilfældigt over Bankdatas Service & Support koncept. Det er bygget tæt op ad Service Management rammeværktøjet ITIL, og er en af branchens mest solide og velfunderede. Vi har faktisk fået en pris for konceptet.

Koncept for alt i drift
Konceptet beskæftiger sig med alt, hvad der er i drift, som ud over Service Desk også omfatter produktvedligehold, produktforbedringer, en Service Shop, driftsinformation og lignende. Og det er ens i hele virksomheden uanset fagområde.

Alt i alt er der ca. 120 medarbejdere beskæftiget med området.

Support til egne medarbejdere
Princippet er, at medlemmerne selv yder support til egne medarbejdere (first level), mens Bankdata tager sig af de opgaver, som bankerne ikke selv kan supportere.

Hotline til netbank-kunder
Herudover yder Bankdata hotline support direkte til netbank-kunderne hos en gruppe banker.

Det indebærer, at brugerne har let tilgang til support og, at Bankdata altid har fuldt overblik over alle sager, uanset hvor og hvornår de er kommet ind. Der arbejdes efter konkrete og let forståelige kvalitetsmål, som giver mulighed for hele tiden at overvåge kvaliteten og justere på den, hvis det vurderes nødvendigt.

Løbende udvikling
Der sker løbende en udvikling af konceptet, så vi hele tiden holder os foran og optimerer vores arbejde.

Udviklingsprojekter
Bankdatas mål er at give vores ejere en merværdi, så de gennem øget konkurrencekraft og effektivitet står godt rustet til markedet. Derfor er det gode og tætte samarbejde mellem pengeinstitutterne og Bankdata særdeles vigtigt.

Alt det it en bank har brug for
Vi udvikler alt det it en bank har brug for: fra tidsbesparende rådgivningsværktøj til en lang række selvbetjeningsløsninger som pengeautomater, Netbank, mobilbank, integrationer til NemID og Swipp samt alle mulighederne i elektronisk underskrift -løsninger, der giver vores kunder de optimale muligheder i højeste kvalitet.

Et meget tæt samarbejde
Udviklingen sker i et særdeles tæt samarbejde med pengeinstitutterne, der sidder med i projekterne, hvor de er med til at stille krav og gennemprøve løsningen.

Fælles løsninger til alle
Fordelen ved at udvikle på en fælles datacentral er, at alt udvikles til alle, så lovgivning og reguleringer håndteres af Bankdata, der følger med i udviklingen, så vi rettidigt kan gøre vores systemer klar.

De bedste muligheder for at drive forretning
Bankdata søger de tekniske udfordringer, skaffer sig viden om nye teknologier og udnytter i højere og højere grad bagved liggende data til at forbedre udviklingen, de i sidste ende giver vores kunder de bedste muligheder for at drive forretning.

Idé og forretningsudvikling
Det er væsentligt for Bankdata at have et godt samarbejde med vores kunder. For det er kun gennem det gode og reelle samarbejde, at vi får udviklet lige netop de it-systemer, der er behov for.
Så i udviklingen af ideer og bankforretning er Bankdata sparringspartner og ikke mindst leverandør af it til pengeinstitutternes kerneydelser.
Bankdata tager sig også af optimering af processer, der kan tænkes ind i nye og eksisterende systemer eller services. Vi inddrager gerne eksterne konsulenter og samarbejdspartnere for at få det optimale resultat.

Kunder

Bankdata er ejet af 11 danske pengeinstitutter. Vores ejere er derfor også vores kunder.
Bankdatas hovedsæde er centralt placeret i Fredericia. Der ud over har vi udviklingsafdelinger i Silkeborg, Them og Gurgaon i Indien.

Bankdatas kunder:

Virksomhedskultur

Virksomhedskultur

I Bankdata lægger vi vægt på engagement og åbenhed. Det smitter af på den måde, vi arbejder, hvor frihed under ansvar er en del af vores arbejdsfilosofi.
Vi lægger vægt på fleksibilitet, forandringsparathed og tryghed i arbejdssituationen. Vi er en rummelig arbejdsplads med plads til mange forskellige typer mennesker og med mange karriereveje.

Medarbejderudvikling
Medarbejderudvikling og -uddannelse er en stærk og væsentlig del af vores virksomhedskultur. Vi afholder MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS) hvert år, hvor der bl.a. tages stilling til uddannelse og udvikling af kompetencer. Vi har medarbejdere på kurser hver eneste dag og udvikler og afholder selv mange interne uddannelser.

Talentudvikling
Vi plejer vores talenter – hvad enten det er spirende ledere eller dygtige specialister. Udviklingen kan f.eks. ske ved, at vi tilbyder talenterne et års specialforløb sammen med andre talenter.

Karrieremuligheder
Der er gode karrieremuligheder i Bankdata – både i retning af at udvikle lederkompetencer og specialviden. Hvert andet år laver vi en MedarbejderTilfredshedsAnalyse (MTA), hvor vi tager pulsen på Bankdata for hele tiden at forbedre os.

Stor loyalitet
Vores medarbejdere er meget loyale. Vi har en af branchens højeste ancienniteter på over 11 år på trods af en stor tilvækst af nye medarbejdere de seneste år. Gennemsnitsalderen hos Bankdata er 44 år.
Vi er en uformel arbejdsplads i den forstand, at tonen er fri og imødekommende, og der er plads til sjov og humør. Vores holdning er, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Karriere

Medarbejderudvikling
Vi betragter medarbejdere som virksomhedens fundament, derfor arbejder vi målrettet med kompetenceudvikling og videndeling.

Vi afvikler MedarbejderUdviklingsSamtaler hvert år, har et omfattende talentudviklings-program og et stort internt uddannelses-system.

Vi lægger vægt på fleksibilitet, forandringsparathed og tryghed i arbejdssituationen. Vi forventer, at alle medarbejdere er engagerede, arbejder for at nå vores fælles mål og at den enkelte tager et selvstændigt ansvar for at løse opgaverne og selv udvikle sig.

Nyt job
Der er gode karrieremuligheder i Bankdata – både i retning af at udvikle lederkompetencer og specialviden. Hvert år er der omkring 70 medarbejdere,. der skifter job - alt fra meget anderledes jobs til jobs, der er nært beslægtede med det, de allerede har.

En uopfordret ansøgning

Er dit drømmejob ikke beskrevet i vores stillingsopslag, så kontakt os og få en uformel snak om, hvordan det er at være ansat i Bankdata, og hvilke jobmuligheder vi kan tilbyde.

Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning, hvor du beskriver dine kompetencer, og hvilke forventninger du har til dit fremtidige job.

Kontakt personaleafdelingen på personale@bankdata.dk, 7924 2233.

Medarbejderfordele

Det er vigtigt for Bankdata at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives.

Derfor tilbyder vi alle ansatte en lang række fordele og ekstra medarbejdertilbud.

 • 36 timers arbejdsuge
 • Forudbetalt løn
 • Attraktiv pensionsordning straks fra ansætttelsen
 • Fem omsorgsdage hvert år (svarer til ferie)
 • Mulighed for tilvalg af ekstra ferieuge
 • Fri Grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag samt fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Attraktiv honorering af vagter og tilkald
 • Fuld løn under de første 26 ugers barsel
 • Honorering af overarbejde på gunstige vilkår
 • Ret til deltid for seniorer og medarbejdere med børn under 12 år
 • Ret til orlov uden løn
 • Mulighed for flekstid
 • Skiftehold er 32½ time ugentlig
 • Fri frugt ordning

De ekstra medarbejderfordele omfatter bl.a.:

 • Forsikring mod kritisk sygdom
 • Behandlingsforsikring
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads
 • Medarbejderudviklingssamtale hvert år
 • Gode muligheder for jobrotation
 • Gruppelivsforsikring med invaliditetsdækning
 • Forsikringsordning med dækning ved ulykke, sygdom og død
 • En fordelagtig kantineordning
 • Diverse rabataftaler
 • Aktive foreninger med flere fordele, herunder billigere medlemsskaber, billetter og tilbud

Foreningsliv i Bankdata
Bankdata har en række aktive foreninger, hvor medarbejderne selv skaber aktiviteterne.

Foreningerne sørger også for, at der er en hel række fordele ved at være ansat i Bankdata og bidrager til sammenholdet blandt medarbejderne.

Personaleforeningen
Bankdatas personaleforening arrangerer bl.a. udflugter og fester - ofte i samarbejde med en af de øvrige foreninger.

Bankdatas Personaleforening ønsker at styrke det kollegiale sammenhold gennem forskellige arrangementer.

Af arrangementer kan nævnes:

 • Firmafest
 • Julefrokost
 • Juletræsfest
 • Julebanko
 • Udflugter
 • Åbent hus i Bankdata

Personaleforeningen afholder også arrangementer i fællesskab med de øvrige foreninger i Bankdata.


Sportsforeningen
Bankdata har en meget aktiv sportsforening, hvor en stor del af Bankdatas medarbejdere deltager i events og arrangementer. Bankdata er fx kendt for at stille med et af de største hold til Lillebælt Halvmarathon og er flere gange blevet kåret som bedste cykelvirksomhed i Fredericia kommune.

I Bankdatas sportsforening, kan du deltage i følgende sportsgrene:

 • Badminton
 • Billiard
 • Bowling
 • Cykling
 • Fodbold
 • Fitness
 • Motionsløb
 • Kortspil
 • Skydning
 • Volleyball
 • Squash
 • Gokart
 • Adventure Sport

Samtidig giver medlemsskab af sportsforeningen dig adgang til en lang række fordele fx i motionscentre og svømmehaller.

Kunstforeningen
Bankdatas kunstforening er meget synlig. Det er fx kunstforeningen, der sørger for, at der hver måned hænger nye kunstværker på gangene i Bankdata.

Kunstforeningen køber efter hver udstilling et værk eller to og udlodder dem blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Kunstforeningen arrangerer også udflugter, teaterforestillinger, besøg på museer, koncerter og galleribesøg.


Vinklubben
Bankdatas vinklub har til formål at udbrede kendskabet til vin og fremme de sociale relationer mellem medarbejderne. Det sker bl.a. ved at afholde vinsmagningsarrangementer og forskellige arrangementer.

I Vinklubben har du mulighed for at deltage i vinsmagningsarrangementer - ofte med gæsteoptræden fra en af vores leverandører. Arrangementerne har forskellige temaer, hvor der fortælles om et emne og smages på vine, der understøtter emnet.
Det kan f.eks. være:

 • Portvin
 • Italienske vine
 • Oversøiske vine
 • Forskellige druesorter
 • Julearrangement
Systemudvikler

Søren Aarøe - systemudvikler

-de ting vi arbejder med kan være kritiske, så når vi fikser ting, giver det rigtig god mening.
Jeg er uddannet datamatiker fra Erhvervsakademi Aarhus og arbejder som systemudvikler (Java og COBOL) i kreditområdets Service & Support og Produktteam. Her arbejder jeg med at løse de problemer, som opstår hos kunderne i pengeinstitutterne i forbindelse med deres daglige brug af systemerne. Derudover laver jeg produktforbedringer og deltager i mindre projekter. 

Dét motiverer mig
Jeg synes, det er fedt, når man udvikler noget, eller løser en fejl, som giver værdi for andre. Den finansielle sektor er et spændende fagområde – de ting vi arbejder med er vigtige og kan være kritiske – så når vi fikser ting, der ikke fungerer, giver det helt automatisk spænding i hverdagen.

Derfor Bankdata
Jeg er såkaldt Jyske Bank-konvertit, hvilket vil sige, at jeg blev overført til Bankdata, da de blev Jyske Banks datacentral. Men hvis jeg skulle søge i dag, ville det være fordi Bankdata er en stor virksomhed med rigtig mange muligheder for at udvikle sig i forskellige retninger.
Jeg kan godt lide den uformelle tone og flade organisation. Der bliver taget rigtig godt hånd om medarbejderne, og der er masser af tilbud i form af arrangementer, udflugter, diverse ting fra Personaleforeningen, Vinklubben osv. osv.

Bente Pedersen - metodekonsulent

- der er et rigtigt godt samspil mellem os og kunderne

Jeg er projektleder i Bankdatas Metodeafdeling, hvor vi vedligeholder og optimerer Bankdatas arbejdsmetoder for projekter og service/support-afdelinger.

Vi skal følge med udviklingen
Jobbet indebærer en tæt kontakt med Bankdatas projekter for at finde best practice og implementere den til alle projekter. Og så betyder det, at jeg skal følge med i nye metoder uden for Bankdata, så vi hele tiden er opdateret med ny viden på området. Jeg er bl.a. lean-konsulent, Lego-Serious-Play-facilitator og voksenunderviser.


Det gode samspil
Det er specielt for Bankdata, at der er et rigtigt godt samspil mellem kunderne, der også er vores ejere. Og så er der et godt arbejdsmiljø med mange gode kolleger.

Hvorfor Bankdata?
Det motiverer mig meget at have afvekslende, udfordrende opgaver og at samarbejde med andre.

Jeg søgte job i Bankdata, fordi værdier og arbejdsmetoder passede mig godt. Samtidig anbefalede et par tidligere kolleger mig at søge.

Mogens Sørensen – Afdelingsleder

- har mine medarbejdere succes har jeg det også

Mogens Sørensen er afdelingsleder for 25 medarbejdere i kreditområdet, der udvikler bl.a. erhvervsløsninger til kredit.

Vil gøre en forskel for andre:
"Jeg brænder for at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg arbejder i høj grad med at lede og udvikle mine medarbejdere, så de får størst mulig succes med deres projekter. Hvis de har succes, har jeg det også, og har jeg succes, har Bankdata det også. Det hele hænger sammen," siger Mogens og fortsætter:

"Jeg synes også, der er meget ære og respekt for faglighed og kvalitet blandt medarbejderne - uanset hvilken afdeling, man arbejder i."

Fik det hele i Bankdata
Mogens Sørensen er oprindeligt bank- og lederuddannet, men har også altid haft stor interesse for it. I Bankdata kombinerer han alle tre områder:

"Jeg er bankuddannet og har arbejdet i Sydbank i mange år, før jeg kom til Bankdata. Sideløbende gennemførte jeg forskellige lederuddannelser. Da jeg så fik muligheden for at kombinere det finansielle med it, tog jeg springet til Bankdata," siger Mogens.

"At filosofien om ”frihed under ansvar” er arbejdsmoralen i Bankdata passer mig også særdeles godt,” konkluderer Mogens.

Helene Knudsen - forretningskonsulent

- man kan mærke den fællesfølelse der gennemsyrer Bankdata med det samme gode humør, samarbejdet og servicen

Jeg er uddannet cand. merc. i økonomisk styring fra Syddansk Universitet i Odense. Jeg arbejder som forretningskonsulent i Likviditets- og marketsområdet, der har ansvar for administration af produkterne indenfor fonds og valutaprodukter.

Dét motiverer mig
Det gode samarbejde, der er gældende både i projekterne og på tværs i organisationen motiverer mig meget. Det gjorde det let for mig at træde ind i dagligdagen på Bankdata og jeg følte mig meget velkommen. Bankdata lægger stor vægt på det hele mennesket og muligheden for at få arbejdet og privatlivet til at hænge sammen – noget der bliver udført til fulde.

Hvorfor Bankdata?
Jeg valgte at søge job ved Bankdata, da jeg synes kombinationen af IT og Finans er interessant. Jeg kommer fra den teoretiske verden og så mange muligheder i at blive udfordret på det praktiske.

Bankdata er en stor virksomhed, der spænder over mange forskellige afdelinger, og der er gode muligheder for medarbejderudvikling.

Man kan mærke den fællesfølelse der gennemsyrer Bankdata og hvad enten man befinder sig i Silkeborg eller i Fredericia vil man altid opnå samme gode humør, samarbejde og service – det synes jeg er specielt for en organisation af denne størrelse spredt ud over flere lokaliteter.

FIND VIRKSOMHED

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment