Tilbage til liste

Rambøll Danmark er førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed.

Virksomhedsprofil

Vidensbaserede helhedsløsninger

Rambøll Danmark er førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for: byggeri og design, trafik og infrastruktur, miljø og vand, energi og klima og industri.

Rambøll Danmark indgår i Rambøll Gruppen, der er en førende videnvirksomhed med aktiviteter inden for engineering, management og it. Rambøll Gruppen beskæftiger mere end 10.000 medarbejdere, der medvirker i projekter over hele verden fra næsten 200 kontorer i 23 lande. Vi har en markant tilstedeværelse i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten.

Historie
Rambølls historie går mere end 60 år tilbage. Det er historien om to dygtige ingeniører, som gennem deres engagement opbyggede en virksomhed, der siden begyndelse har været med til at præge samfundets udvikling.

Den tekniske rådgivervirksomhed, vi i dag kender som Rambøll, blev grundlagt den 14. oktober 1945 af Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann. De to unge ingeniører med doktorgrader fra Danmark Tekniske Højskole (i dag DTU) arbejdede sammen på professor Anker Engelunds tegnestue. Deres samarbejde udviklede sig, og en dag blev de enige om at etablere deres egen tegnestue. Virksomheden Rambøll & Hannemann var født. Det blev begyndelsen til en rådgivende ingeniørvirksomhed, som over de næste 60 år voksede og blev en af Nordeuropas førende rådgivere.

De første opgaver

Rambøll & Hannemanns første opgaver var stabilitetsberegning af en skorsten, beregning af en tagkonstruktion til en klædefabrik og Ballongyngen i Tivoli. Opgaverne blev flere og i april 1946 ansatte de deres første medarbejder, Knud Lauridsen, og i 1947 åbnede Rambøll & Hannemann kontor i Århus. Nærhedsprincippet har altid kendetegnet virksomheden også ude i verden og er i dag en del af virksomhedens vision. Local partner – Global Knowledge er centralt i Rambøll.

Engagement
Både Børge Rambøll og Johan Hannemann var meget involverede i samfundet og i medarbejdernes tilfredshed. Derfor er der hos Rambøll stor fokus på den enkelte medarbejders udvikling og velbefindende. Rambøll har en etisk, ansvars- og samfundsbevidst indstilling, som skal skabe respekt og tillid hos kunder og tilfredshed blandt medarbejdere. Hele Rambøll Gruppen har i dag en holistisk filosofi, som er grundlaget for alt, hvad vi laver.

Opkøb og fusioner
I efterkrigstiden blev det de videnskabeligt orienterede ingeniører, der kom til at præge udviklingen. Og her stod Rambøll & Hanneman stærkt. Den stigende efterspørgsel på rådgivende ingeniørydelser krævede et højt videnniveau, og at virksomheden fik tilført nye kompetencer. Det skete ved naturlig vækst og udvikling samt via fusioner og opkøb. I 1981 købte Rambøll & Hannemann managementvirksomheden Gert Hansen A/S, som blev til Rambøll Management, og i 1982 trafikplanlægningsvirksomheden Anders Nyvig A/S. I 1991 fusionerede Rambøll & Hannemann med B. Højlund Rasmussen. Rambøll & Hannemann blev til Rambøll, Hannemann & Højlund. Den største ændring i virksomhedens størrelse og organisation kom i 2003, hvor Scandiaconsult blev købt, og Rambøll Gruppen så dagens lys kort efter. Rambøll var blevet den største tekniske rådgiver i Norden. I 2007 købte Rambøll Gruppen britiske Whitbybird og det samlede medarbejderantal steg til 6.500. I 2009 er over 8000 medarbejdere ansat i Rambøll Gruppen.


Rambøll i dag

Rambøll Danmark er en del af Rambøll Gruppen, som består af følgende forretningsenheder:

 • Ramboll Finland
 • Rambøll Management 
 • Rambøll Norge
 • Ramboll Oil & Gas
 • Ramboll Telecom
 • Ramböll Sverige
 • Ramboll UK (tidligere Whitbybird)


I 1971 blev Rambøll Fonden stiftet.

Organisation
Hos Rambøll har vi en udviklingsorienteret og markedsrettet organisation. Den styrker samarbejdet på tværs af organisationen både geografisk og fagligt samt giver korte beslutningsveje.

Organisationsdiagram

 

Bestyrelsen i Rambøll Danmark
Hos Rambøll tror vi på, at vejen til en sund og bæredygtig forretning går gennem tilfredse, loyale medarbejdere og kunder samt gennem ansvarlighed og omsorg for det samfund, vi er en del af.

Rambøll Dannmarks bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf to er medarbejderrepræsentanter.

Samfundsengagement

Corporate Social Responsibility

Rambøll har gennem mange år påtaget sig ansvar, der matcher vores rolle som international videnvirksomhed. Med tiltrædelsen af FNs Global Compact har vi forpligtet os til løbende at imlementere Global Compacts ti principper i vores virksomhed.

Vores ansvar gælder over for medarbejdere, kunder, aktionærer og andre forretningspartnere. Men det betyder også, at vi skal stræbe efter at sikre, at vores ydelser bidrager til en bæredygtig udvikling, som gavner mennesker og samfund verden rundt.

FNs Global Compact
Ramboll tiltrådte FNs Global Compact i januar 2007. Tiltrædelsen lå i naturlig forlængelse af vores værdier, vores forpligtelse til at levere bæredygtige løsninger til mennesker og samfund og det tiltagende behov for fælles Corporate Social Responsibility (CSR) mål og procedurer i Rambøll.

FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar Global Compact giver retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen. Med tilslutningen til FNs Global Compact forpligter vi os som virksomhed til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det giver os mulighed for at tage en etableret og globalt anerkendt policy ramme i brug, så vi kan udvikle, implementere og fremlægge målsætninger og praksisser til gavn for miljø, sociale forhold og samfund.

Vedvarende og omfattende fokus på CSR
Vores deltagelse i FNs Global Compact giver os mulighed for at øge vores CSR aktiviteter og styrke fokus på og information om alle igangværende CSR aktiviteter til gavn for vores interessenter. Hvert år afrapporterer vi de fremskridt, vi har gjort, med hensyn til CSR og opsætter mål for forbedring i de kommende år. Som deltager i FNs Global Compact bestræber vi os kontinuerligt og på omfattende vis på at fremme Global Compact principperne gennem vores virke.

Code of Conduct
Den fundamentale vilje til at opføre sig ordentligt over for kunder, medarbejdere og samfundet er en del af Rambølls arv. For at sikre at vi altid udviser en etisk adfærd har vi gjort etiske retningslinjer til en integreret del af vores organisation.

Vores Code of Conduct angiver standarder for etisk forretningsadfærd for at forebygge korrupt eller uredelig adfærd. Det fastlægger de generelle retningslinjer, der skal overholdes for at kunne leve op til vores etiske standarder for god forretningsskik.

Code of Conduct er baseret på internationale retningslinjer udarbejdet af International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) og FNs Global Compact. Code of Conduct gælder for alle forretningsenheder i Rambøll og også for underleverandører og partnere i forbindelse med projekter, der udføres i samarbejde med os. Code of Conduct udgør rygraden i vores Business Integrity Management System (BIMS). Vores BIMS er baseret på FIDICs BIMS retningslinjer.

Whistleblower
For at give alle medarbejdere mulighed for at informere om mulig ulovlig adfærd og uetiske hændelser i virksomhedens forretningsudøvelse har vi etableret en fælles whistleblower funktion. I dag er whistleblower funktionen et direkte link til vores koncernchef.

Code of Practice
Vi har oversat vores Code of Conduct til praktiske termer i vores Code of Practice. Selvom det ikke kan beskrive enhver situation vores medarbejdere måtte komme i, angiver det en ramme for, hvad vi anser som ansvarlig adfærd.

Værdigrundlag
Fondens bestyrelse skal til stadighed arbejde for, at selskabet lever op til sit værdigrundlag: 

 • En etisk, ansvars- og samfundsbevidst indstilling, som skaber respekt og tillid hos kunder og tilfredshed blandt medarbejdere.

 

Forretningsområder

Forretningsområder
Rambøll Danmark er toneangivende inden for teknisk rådgivning. Vores rådgivende ingeniører og andre eksperter leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for:

 • Byggeri
 • Transport
 • Energi
 • Miljø

Sektorer
Rambøll er involveret i banebrydende projekter inden for mange forskellige sektorer i samfundet. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser fra både vores rådgivende ingeniører og andre fagspecialer.

Dette er en lister over de sektorer, som vi tilbyder vores ydelser til:

 • Erhvervsbyggeri
 • Kultur
 • Uddannelse
 • Energi
 • Sundhed
 • Industri
 • Natur- og vandressourcer
 • Offentlig planlægning
 • Boligbyggeri
 • Transport


Ydelser
Vores viden sikrer, at kunden får optimale løsninger, hvor nogle af nøgleordene er økonomi, æstetik, funktionalitet, miljø, energibevidsthed, driftsikkerhed og vedligeholdelsesvenlighed.

 • Byggeri
 • Transport
 • Miljø
 • Energi
 • Olie & Gas
 • Telekommunikation
 • Management Consulting


Læs mere om vores ydelser her

 

Karriere

Muligheder i Rambøll

Karriere i Rambøll omfatter alle medarbejdere uanset alder, anciennitet, uddannelse og erfaring. Hvad enten du arbejder i projekt-, basis-, eller stabsorganisation, vil du være omfattet af Rambølls karrierestier.

Rambøll ønsker at være den uomtvisteligt førende rådgivervirksomhed i Danmark i år 2015, hvilket kræver de bedste medarbejdere og ledere. Kompetenceudvikling er derfor særligt i højsædet.

Vi sætter derfor en ære i at kunne tilbyde en bred vifte af attraktive kurser og udviklingsforløb, så den enkelte medarbejder kan styrke sin profil i takt med forretningens udvikling.

Vi tror på, at løbende udvikling og læring skaber arbejdsglæde og et spændende karriereforløb. Arbejdsglæde skaber bedre resultater og samarbejde, gør medarbejderne mere åbne for forandringer og mere kreative og innovative. Har vi glade ansatte, skaber vi endnu bedre resultater og en endnu bedre arbejdsplads.

Kompetenceudvikling
Hos Rambøll sætter vi faglig og personlig udvikling i højsædet. Vi mener, at udviklingen af medarbejdernes kompetencer er grundlæggende for en videnvirksomhed som Rambøll, hvor det er nødvendigt, at den enkelte medarbejders profil hele tiden udvikles i takt med forretningen.

Læs mere her

Rambøll Academy
Rambøll Academy handler om udviklingen af vores kompetencer og potentiale inden for god ledelse og omfatter udviklingsforløb for projektledere og projektmedarbejdere samt kontinuerlige forløb for ledere til udvikling af ledelseskompetencerne. Vi kalder det for ledelse i bevægelse.

Læs mere her

Karrierestier
Det er centralt for Rambølls målsætning om at være den førende rådgiver inden for branchen, at alle medarbejdere har de bedste muligheder og forudsætninger for at udvikle deres kompetencer. Som et led i denne proces har Rambøll skabt karrierestierne for at give den enkelte medarbejder et overblik over det, der kendetegner vores forretning, og de muligheder det giver for den enkelte medarbejder.

Kontinuerlig kompetenceudvikling
Karriere i Rambøll omfatter alle medarbejdere uanset alder, anciennitet, uddannelse og erfaring. Hos Rambøll definerer vi karriere som et godt og velfungerende arbejdsliv, der rummer løbende faglig og personlig udvikling, og hvor du konstant udvikler dine kompetencer. Derfor forventer vi, at alle medarbejdere har lyst til og interesse for at anvende deres evner bedst muligt og udvikle sig igennem arbejdet.

Rambøll tilbyder fire forskellige karrierestier:

 • Kunde & Marked
 • Projekt
 • Fag
 • Linieledelse

For hver karrieresti er der defineret en række trin med beskrivelser af de personlige og faglige kompetencer og det ansvar, som kræves for at kunne varetage rollen. Rollebeskrivelserne indgår desuden som en vigtig del af grundlaget for den årlige MUS samtale.

De fire forskellige karrierestier indeholder hver 4-6 trin, hvilket giver et hav af karrieremuligheder. Du kan starte i et spor og senere skifte til et andet niveau i samme karrieresti – eller skifte til en anden sti. Dette kan ske flere gange i et karriereforløb på baggrund af resultater, udvikling, ønsker, kompetencer, interesser og din aktuelle livssituation.

Jobmuligheder
Rambøll har med sine mere end 10.000 engagerede medarbejdere en betydelig tilstedeværelse i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten. Vi er altid på udkig efter flere innovative, engagerede og professionelle kolleger og har brug for både rådgivende ingeniører og andre eksperter og dygtige medarbejdere.

Ansøgning
En ansøgning præsenterer dig og dine kompetencer i forhold til den stilling, du søger hos os. Ansøgningen er din mulighed for at vække vores interesse og dermed tage første skridt for at komme til samtale. Din ansøgning skal derfor være så spændende og interessant, at du skiller dig ud fra de øvrige ansøgninger og kommer i bunken med de ansøgere, der bliver kaldt til samtale.

Hver dag modtager vi mange opfordrede og uopfordrede ansøgninger, – noget vi er rigtig glade for!

Sender du en ansøgning til os, har vi nogle forventninger til dig, nemlig at du har sat dig ind i, hvad Rambøll er for en virksomhed og hvilke værdier, der ligger til grund for vores kultur.

Opfordret ansøgning

Søger du en ledig stilling hos Rambøll forventer vi, at:

- Din ansøgning er målrettet, præcis og fylder max 1 A4 side
- Du har læst stillingsopslaget grundigt igennem
- Du argumenterer for, hvordan du matcher kravene i stillingen
- Det fremgår, hvem du er som person
- Du fortæller, hvad der er vigtigt i dit arbejdsliv

Du skal desuden vedhæfte et CV, der indeholder personalia, arbejdserfaring, uddannelse, sprog- og it-kompetencer.

Uopfordret ansøgning

Søger du uopfordret hos Rambøll, bør din ansøgning max fylde 1 A4 side og indeholde:

- En begrundelse for, hvorfor du ønsker at arbejde hos Rambøll
- Hvad du kan tilbyde Rambøll, herunder dine kompetencer
- Hvilke områder du gerne vil arbejde inden for

Det er vigtigt, at vi også modtager dit CV med personalia, arbejdserfaring, uddannelse, sprog- og it-kompetencer.

Er du nyuddannet skal du vedlægge en kopi af dit eksamensbevis.

Søg uopfordret her.

Studerende
Projekter i verdensklasse kræver andet end talent. Du skal også have fagligheden i orden og mod på en fremtid som rådgiver.

En vigtig del af vores virksomhed
Når vi løser opgaver for vores kunder, fokuserer vi på innovation og nyskabelse og her indgår studentermedhjælpere og praktikanter som en vigtig del af vores virksomhed.

Som studentermedhjælp eller praktikant får du mulighed for at arbejde med konkrete og spændende opgaver i et professionelt miljø. Du bliver en del af et team bestående af kompetente og engagerede medarbejdere, hvor dine personlige og faglige kompetencer bliver udfordret – og styrket.

Vi forventer, at du har:

 • Et højt fagligt niveau på studiet
 • Personlig gennemslagskraft
 • Mundtlige og skriftlige formidlingsevner på både dansk og engelsk
 • Bestået første del af studiet
 • Et stort engagement og drive og er i stand til at levere resultater


Eksamensprojekt

Ønsker du at skrive eksamensprojekt eller speciale i samarbejde med Rambøll, skal du oprette dig i vores CV-base, hvor du vedlægger en ansøgning med forslag til projekt, dine interesser og dine kompetencer, samt hvad du forventer af os.

Opret dig i vores CV-base her.

Arbejdsliv i Rambøll
I Rambøll arbejder vi tværfagligt og projektorienteret. Ansvar er uddelegeret til den enkelte medarbejder, som har afvekslende roller og opgaver. Vores organisationsstruktur er flad, hvilket giver den enkelte store muligheder for initiativ og udfoldelse.

Vi forventer vi, at den enkelte skaber netværk blandt kolleger og håndterer meget ansvar og frihed i form af vidstrakt selvledelse. Ledelse hos os handler først og fremmest om strategisk fokus og om at skabe de bedst mulige rammer for projekternes afvikling og medarbejdernes trivsel.

Balance mellem arbejde og privatliv
Hos Rambøll lægger vi vægt på det hele menneske. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever, at de har en god balance mellem deres arbejde og privatliv.

Vores visionære grundlægger, Børge J. Rambøll, skrev i 1986 vores virksomhedsfilosofi, der i dag stadig gældende og vejledende for os:

"Dit daglige arbejde udgør en betydelig del af dit liv. Der er ingen grund til at benægte, at tilfredsstillelse - eller skal vi kalde det en følelse af glæde - er ethvert menneskes mål. Med dette i baghovedet må Rambølls øvrige mål ses som havende kun dette ene mål for øje - tilfredse medarbejdere. Alle medarbejdere skal arbejde så selvstændigt som muligt, have den frihed til at udtrykke sig, som giver en rigdom af ideer, og de skal gives alle de kompetencer, som de kan udøve. Samtidig skal de hjælpe hinanden både professionelt og personligt. Rambøll familien skal bygge på en ånd af tillid og fortrolighed. Virksomheden vil altid få udbytte - både internt og eksternt - hvis det kunstneriske strejf og opmærksomheden på den menneskelige dimension skinner igennem i alle aktiviteter, produkter og services."

Fuld flex
For at give vores medarbejdere de bedste muligheder for at skabe en god balance i deres liv har vi indført 'fuld flex', der gør det muligt for os at tilrettelægge vores arbejde fleksibelt og i overensstemmelse med individuelle behov.

Hvor og hvornår man arbejder afhænger af opgaverne, kunderne, kollegerne og individuelle forhold. Arbejdstid og –sted er noget, man aftaler med sin nærmeste leder. Vi synes, at der skal lægges stor vægt på den løbende dialog mellem leder, kolleger og medarbejder, og vi tror, at der er god mulighed for en varierende og fleksibel tilrettelæggelse af vores arbejdstid og –sted.

Desuden er alle medarbejdere i deres dagligdag understøttet af værktøjer, der sikrer fleksibiliteten i arbejdet.

Afdelingsleder

Susanne Pedersen
Susanne Pedersen er leder af afdelingen for International Project Management i Rambøll. Hun har en tværfaglig cand.mag. i humaniora og statskundskab og en HD i udenrigshandel.

"Når jeg skal beskrive Rambøll, så lægger jeg vægt på, at vi er gode til de store internationale projekter," siger Susanne Pedersen, der er leder af afdelingen for International Project Management i Rambøll.

Et ingeniørfirma var ikke umiddelbart oplagt
Og det var også ønsket om at arbejde internationalt, der ledte Susanne til Rambøll for 10 år siden. Efter at have arbejdet indenfor EU i Bruxelles, hvor hun havde stiftet bekendtskab med de store danske rådgivningsvirksomheder, var det disse, hun søgte imod, da hun skulle tilbage til Danmark.

"Jeg gik efter at arbejde med store internationale projekter, og så var det jo i rådgivningsbranchen, det skete. Jeg er jo ikke ingeniør, så det var ikke umiddelbart oplagt, at jeg skulle søge i et ingeniørfirma," siger Susanne.

Susanne har en tværfaglig cand.mag. i humaniora og statskundskab og en HD i udenrigshandel. Derudover har hun læst i USA.

Direktør i Rumænien
Susannes afdeling arbejder med multidisciplinære projekter. Afdelingens kunder er fra hele verden og dækker en række vidt forskellige sektorer.

Det seneste store projekt Susanne har været ansvarlig for, var opstarten af et datterselskab i Rumænien. I den periode brugte hun halvdelen af sin tid i Rumænien.

"Det var en stor udfordring, og det var både sjovt og besværligt. Jeg tog mig af alt fra ansættelser og skatteforhold til at finde kontor og indkøbe møbler. Og oveni skulle vi jo også have projekter i hus. Det var absolut ikke uden problemer, men det lykkedes."

I dag har Rambøll Romania fået en lokal direktør, men Susanne sidder stadigvæk i selskabets advisory board, så hun har ikke sluppet Rumænien helt.

"Det er altid en smule nostalgisk at afslutte et projekt. Man bliver som en lille familie, når man arbejder så tæt sammen om noget i lang tid. Hvis det er i udlandet, så er det et farvel til folk, man har tilbragt meget tid sammen med," siger Susanne.

Man keder sig aldrig

Men det internationale arbejde med et miljøprojekt i Østeuropa den ene dag og et transportprojekt på en øgruppe ud for Afrika dagen efter, er samtidig det, der udfordrer Susanne.

"I Rambøll får jeg mulighed for at forfølge det, jeg brænder for. Og det er kendetegnende for virksomheden. Der er plads til individernes egne initiativer, og der er hele tiden nye ting at gå i gang med. Man keder sig aldrig."

Jesper Sundahl
Jesper Sundahl er chefkonsulent i Rambøll. Efter et kort vikariat i Vejdirektoratet efter DTU, gik turen til Rambøll for 12 år siden. Jesper sidder i afdelingen for lufthavne, men er også chefkonsulent på vej- og havneprojekter

"Rambøll er en stor virksomhed med masser af muligheder for den enkelte medarbejder. Det er derfor, jeg er her stadigvæk," siger Jesper Sundahl.

Lufthavne er jo internationale
"Jeg får set rigtig mange lufthavne om året," fortæller Jesper.

I øjeblikket arbejder han på lufthavnsprojekter i Dublin, Newcastle, København og Mocambique.

"Jeg rejser mellem 100 og 120 dage om året. Lufthavne er jo internationale," siger Jesper.

"I foråret 2007 havde jeg min familie med i Dublin i to og en halv måned. Før jeg stiftede familie, var rejselivet ikke noget, jeg tænkte så meget over, men i dag kan det i perioder godt være hårdt med så mange dage i udlandet. Derfor var det rart at have dem med i Dublin."

Karriereskift
Rambølls personalepolitik lægger vægt på udvikling af den enkelte medarbejder, og det passer godt sammen med Jespers ønske om at lære nyt hele tiden.

"For en fem-seks år siden besluttede jeg mig for at blive chefkonsulent, og det har jeg nu været i tre år. Jeg har beskæftiget mig meget med teknik, og nu vil jeg gerne prøve noget andet," fortæller Jesper. Derfor er han i gang med at udvikle sin stilling fra chefkonsulentens specialiserede stilling til projektlederens mere generelle rolle. Fly der letter - lufthavh i Indien

"Jeg ville også gerne beskæftige mig med salg og kundekontakt, og det har jeg fået lov til. Og sådan er det generelt. Man får lov at prøve de ting af, man gerne vil prøve af."

Mange muligheder
"Man har frihed og indflydelse, når man arbejder her. Du har mulighed for at vælge dig ind på de opgaver, der interesserer dig, og du er med til at påvirke udviklingen af det, du arbejder med stort set fra første dag. Der er en rigtig stor vilje til at lytte til medarbejderne," siger Jesper.

 

Sanne Vammen
Sanne Vammen er Ph.d.-studerende og er tilknyttet Afdelingen for Miljø og Plan hos Rambøll. Det var især udsigten til at kombinere forskning med arbejdsliv, kurser og konferencer, der tiltrak hende.

"Jeg havde aldrig forestillet mig at læse en Ph.d. Min vejleder sagde, jeg skulle søge stillingen, men jeg ville ikke."

Sådan sagde Sanne Vammen Larsen for et halvt år siden, men da dette års sommer gik på held, rejste hun alligevel fra Aalborg til København for at tage hul på tre år som Ph.d.-studerende. Hun mødte beredvilligt op i Rambølls Virum-afdeling, fandt frem til Afdelingen for Miljø og Plan og trykkede sin nye vejleder i hånden.

"Jeg ville slet ikke læse Ph.d., men da jeg fandt ud af, at jeg kunne blive tilknyttet Rambøll, blev jeg alligevel nysgerrig. Udsigten til at kombinere forskning med arbejdsliv, kurser og konferencer var tiltrækkende. Men skulle jeg have siddet på universitetet, havde jeg sagt nej," siger Sanne, der er uddannet civilingeniør i Plan og Miljø.

Det handler om miljø
Sanne Vammen Larsen forsker i strategisk miljøvurdering og vil gerne påvirke de nationale vandplaner, der netop nu bliver udarbejdet.

"Jeg vil gøre opmærksom på, at vandplanerne hænger uløseligt sammen med klima", forklarer Sanne.

Det er med disse klimatilpasninger, vandplaner og miljøvurderinger i baghovedet, at Sanne til maj måned rejser til Australien for at præsentere sit projekt på en stor international miljøkonference:

"Det bliver spændende at skulle tale foran en så stor forsamling. Og det oplæg, jeg skal holde, bliver jo også til min første publikation", siger hun.

Gode sparringspartnere
Det gode er kombinationen af forskning og virkelighed
Selvom Sanne kun har to måneder at se tilbage på som Ph.d.-studerende, er hun ikke i tvivl om, at hun traf det rigtige valg:

"Det er fantastisk at arbejde her. Der er så meget viden og ressourcer, jeg kan trække på. Og i modsætning til de Ph.d.-studerende, der sidder på universitetet, kommer jeg til at være med i projekter i afdelingen. Det er en rigtig god kombination af virkelighed og forskning," forklarer Sanne Vammen Larsen.

Flemming Damgaard Christensen
Flemming har været hos Rambøll i tre år. Han er uddannet civilingeniør og har en ph.d. i saltvands-indtrængning i kystnære grundvandsmagasiner. Han arbejder i øjeblikket på et projekt i Halland, og det betyder, at han to dage om ugen arbejder i Sverige.

"Jeg vil gerne udvikle mig fagligt i Rambøll. Blive fagligt bredere og udvide min ekspertise," siger Flemming Damgaard Christensen.

Både planlægning og udførelse
Kendskabet til Rambøll kom blandt andet fra et andet job, hvor Flemming arbejdede med grundvandsmodellering i forbindelse med et tunnelprojekt.

"Her havde Rambøll lavet det indledende, men meget grundige arbejde, som jeg havde den glæde at arbejdede videre på," siger Flemming.

"Jeg programmerede software til grundvandsmodellering, men ville gerne arbejde mere bredt med grundvandsproblemstillingerne. Da jeg så et opslag fra Rambøll om en stilling inden for grundvandsmodellering herunder i forbindelse med anlægsprojekter, så jeg chancen for at være med i både planlægning og udførelse af projekterne," siger Flemming.

To dage om ugen i Sverige
Flemming arbejder i øjeblikket på Projekt Hallandsåsen i Halland i Sverige. Han har to arbejdsdage om ugen i Sverige.

Projekt Hallandsåsen er et kompliceret tunnelprojekt, der kræver en del forsigtighed under tunnelarbejdet, fordi der er fare for sænkning af grundvandsstanden i Åsen. Et sådant scenarie vil give store miljøpåvirkninger og besværliggøre tunnelborearbejdet, hvis man ikke har forberedt boringen grundigt nok.

Rambøll står for udarbejdelsen af grundvandsmodellen, der bruges til at beregne grundvandstanden i Åsen, så borearbejdet kan planlægges rigtigt.

"Det er en kæmpe fordel at arbejde på selve projektsitet. Det er både spændende, og samtidig lærer jeg folk at kende på en helt anden måde, end jeg ville have gjort, hvis jeg skulle have arbejdet fra Danmark. Det giver en helt anderledes fornemmelse af projektet," siger Flemming.

God dynamik
"En af de ting, jeg godt kan lide ved Rambøll, det er, at man som ingeniør er i berøring med en masse andre faggrupper. Mange af de områder, som jeg kun lige berørte overfladisk i mit tidligere job, dem er der folk, der er uddannede i her. Og vi har som regel en ret forskellig indgangsvinkel til en problemstilling. Det giver god dynamik," siger Flemming.

Mulighed for at påvirke sit arbejde
Jeg synes, Rambøll er en virksomhed med mange muligheder. Selvfølgelig er man til en vis grad bundet af, at man har erfaring i en bestemt retning, men man kan sagtens være med til at påvirke de opgaver, man får," siger han.

"Og samtidig er opgaverne meget varierede. Selvom de kan se ens ud udefra, så er det forskellige problemstillinger hver gang. Den faglige udfordring i det kan jeg godt lide," siger Flemming.

Lars Thorbek
Lars Thorbek startede som ingeniør i Rambølls broafdeling i København for syv år siden. I dag er han senior projektchef og arbejder bl.a. som projektleder på et banebrydende projekt i Bahrain, hvor tre vindmøller integreres i skyskraberen World Trade Center.

Projektet i Bahrain er et pionerprojekt i uanede højder. De tre vindmøller skal supplere energiforsyningen i byggeriet, som består af mere end 50.000 kvm kontor og butikker. Møllerne placeres på tre broer, der forbinder de to 240 m høje tårne. Hver mølle har en diameter på 29 meter og monteres i hhv. 60, 96 og 132 meters højde.

"Det er første gang, vindmøller integreres i et byggeri af den kaliber," fortæller Lars.

Med hvor beslutningerne træffes
Lars trives som projektleder og med det ansvar, der følger med rollen.

"Jeg tror, jeg har en god og naturlig evne til at koordinere og projektstyre. Hvis jeg er med i et projekt, er jeg ikke den, der sidder henne i et hjørne. Så vil jeg være med, hvor beslutningerne træffes," fortæller han.

Fagligt forbillede
Rent fagligt har projektet i Bahrain budt på mange spændende udfordringer for Lars og hans team.

"Projektet rummer rigtig mange facetter, og der har været mange ting at tage stilling til, fordi det er første gang, man gennemfører et projekt som dette. Men det, der driver mig, er netop at være med til at opstarte og udvikle noget nyt, som senere kan bruges som forbillede på andre projekter," siger Lars.

"Vi arbejder fx på et tilsvarende projekt i Dubai, hvor vi står foran at skulle integrere tre vindmøller i en af verdens ti højeste skyskrabere – og her vil vores erfaringer fra projektet i Bahrain blive bragt i spil."

Fagligt forbilled
Rent fagligt har projektet i Bahrain budt på mange spændende udfordringer for Lars og hans team.

"Projektet rummer rigtig mange facetter, og der har været mange ting at tage stilling til, fordi det er første gang, man gennemfører et projekt som dette. Men det, der driver mig, er netop at være med til at opstarte og udvikle noget nyt, som senere kan bruges som forbillede på andre projekter," siger Lars.

"Vi arbejder fx på et tilsvarende projekt i Dubai, hvor vi står foran at skulle integrere tre vindmøller i en af verdens ti højeste skyskrabere – og her vil vores erfaringer fra projektet i Bahrain blive bragt i spil."

Smag for projektledelse
Lars har ikke haft en egentlig karriereplan, men mener selv, at han har gennemgået en naturlig udvikling.

"De første år af min karriere var jeg i en lille virksomhed, hvor der ikke var de samme muligheder som i Rambøll. Her har jeg fået mulighed for at vise, at jeg kan påtage mig ansvar for et projekt – og har fået smag for det," siger han.

FIND VIRKSOMHED

People & Performance
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft