Tilbage til liste

Tør du tage livtag med en af Danmarkshistoriens største svindelsager? Vil du være med til at løse opgaver i forhold til sagens daglige drift og prøve kræfter med alt fra pressestrategiske til procesretlige overvejelser i udbyttesagen? Drives du af at levere produkter af høj juridisk kvalitet og af at arbejde med store sagskomplekser og højt profilerede sager? Så er du måske den erfarne jurist, vi søger til ledelsessekretariatet i Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

En central funktion i sekretariatet med fokus på den daglige opgavevaretagelse

Særlig Kontrol har det overordnede ansvar for, at organiseret og grænseoverskridende skattesvindel opdages og forebygges. Området omfatter særligt komplekse sager, der ofte involverer en større kreds af skattesubjekter, særegne forretningsmetoder og komplekse juridiske forhold. Der er ofte tale om sager af international karakter, som kræver samarbejde med udenlandske myndigheder. Ledelsessekretariatet har – udover ansvaret for koordinering af den daglige opgavevaretagelse – også en væsentlig rolle i at drive og understøtte ledelsens arbejde med udbyttesagen.

Stærk strateg med kyndigt overblik over proces og kommunikation

Som vores nye juridiske konsulent vil du blive fagligt ansvarlig for den daglige opgavevaretagelse i udbyttesagen i samarbejde med to kolleger. Du har overblikket over sagens fremdrift, de nødvendige sagsskridt og udarbejder beslutningsoplæg i tæt dialog med underdirektøren for Kompleks Svig. Du refererer direkte til underdirektøren i faglige spørgsmål, men vil personalemæssigt henhøre under sekretariatschefen for ledelsessekretariatet. Når tiden tillader det, vil du indgå i de juridiske opgaver i ledelsessekretariatet sammen med dine kolleger.

Vi tilbyder dig udfordrende arbejdsopgaver, som giver dig mulighed for at bruge og udbygge din faglighed, herunder kommer du til at:

 • understøtte den politiske og mediemæssige bevågenhed vedr. udbyttesagen gennem sparring og udarbejdelse af bidrag til ledelsens håndtering af sagen, 
 • indgå i de strategiske overvejelser om sagens håndtering i forhold til sagernes førelse ved udenlandske jurisdiktioner samt koordinering af sagskomplekser på tværs af Skattestyrelsen, Skattestyrelsens repræsentanter og andre myndigheder,
 • sparring og understøttelse i dag-til-dag processkridt og mere langsigtede strategiske overvejelser – også af pressemæssig karakter,
 • indgå i en stabsfunktion, der på daglig basis betjener en ledelse bestående af en fagdirektør og 3 underdirektører med juridisk kvalitetssikring, rådgivning og strategisk ledelsesunderstøttelse.
   

Samarbejdsorienteret juridisk profil med solide formidlingskompetencer 

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund – som fx cand.jur., cand.merc.jur. eller tilsvarende relevant uddannelse. Derudover ser vi gerne, at du har solid og nyere erfaring fra fx departement, styrelse eller anden offentlig organisation og gerne flere års erfaring med departementsbetjening og myndighedssamarbejde.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med faglig ledelse. Det er endvidere en fordel, hvis du har konkret erfaring med udarbejdelse af presseberedskaber og ledelsesbetjening i større sagskomplekser med mediemæssigt fokus samt erfaring i procesret.

For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du:

 • har erfaring med at drive større sagskomplekser, processuelt såvel som materielt, under konstant politisk og offentlig bevågenhed, motiveres af at skabe solide produkter og af at succes med det lange, seje træk i et større sagskompleks i sidste ende er med til at sikre borgernes tillid til Skatteforvaltningen,
 • tager ansvar for de leverancer, der udarbejdes i ledelsessekretariatet og sikrer, at de er af høj kvalitet,
 • mestrer at bevare overblikket og roen i en organisation, der er under forandring. Du bliver derfor heller ikke skræmt af komplekse problemstillinger eller af at arbejde under tidspres.
   

Ledelsessekretariatet i Særlig Kontrol

Ledelsessekretariatet i Særlig Kontrol blev oprettet i forbindelse med omorganiseringen af SKAT, og det er derfor et forholdsvis nyt kontor i fagområdet. Kontoret har p.t. 12 medarbejdere. Vores arbejdsdag er præget af et højt tempo med mange samarbejdspartnere både i fagområdet, på tværs af hele Skatteforvaltningen og eksternt. Kontoret er præget af et udstrakt samarbejde om opgaverne og en uformel omgangstone.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV, eksamensbevis med karakterer og eventuel yderligere dokumentation for dine kompetencer senest torsdag den 5. marts 2020 via linket ”Søg stillingen”. Samtaler vil blive afholdt løbende, og tiltrædelse ønskes snarest muligt.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Gry Ahlefeld-Engel på telefon 72 37 36 62 eller kontorchef Marlene Wiese Svanberg på telefon 72 38 93 72.

Vi forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest ligesom det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver indtil videre Helgeshøj Alle 9, 2630 Høje Taastrup.

Om Skattestyrelsen

’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  


Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef