Tilbage til liste

Kan du sætte retning, motivere og skabe holdbare resultater igennem andre? Har du erfaring med interessevaretagelse på nationalt og internationalt plan? Har du erfaring fra forsikringsbranchen og blik for, hvordan forsikringsområdet udvikler sig? Så er det dig, vi mangler på holdet.

 

Et marked under forandring

Nye digitale muligheder afføder nye forsikringsbehov hos forbrugere og erhvervsliv samtidig med, at klimaforandringerne kalder på nye forebyggelsesløsninger. Du kender forsikringsbranchen, du ved, hvilke udfordringer branchen står over for, og du kan også finde løsningerne. Samtidig er du god til at aflæse de politiske vinde og handle derefter. Som underdirektør får du ansvaret for at sætte nye mål for Forsikring & Pensions interessevaretagelse på forsikringsområdet.

 

Afdelingen – Forsikring og Forebyggelse

Som underdirektør for Forsikring og Forebyggelse vil du blive leder for 11 erfarne medarbejdere med vidt forskellige baggrunde og kompetencer. Afdelingen har ansvaret for at varetage forsikringsbranchens interesser og sikre, at regulering på forsikringsområdet tilgodeser både branchen og forbrugerne. Inden for forebyggelse samarbejder vi med offentlige myndigheder om at forebygge skader særligt i forbindelse med brand, kriminalitet, vejrskader og bygningsskader.

 

Forsikring & Pension

Som underdirektør bliver du en del af vores chefgruppe. Vi er engagerede, sætter faglighed højt, sparrer med hinanden, og vores afdelinger samarbejder om løsninger. Vi har et tæt samarbejde med vores medlemmer og god kontakt til det politiske miljø. Forsikring & Pension er kendetegnet ved nogle dygtige og engagerede medarbejdere, der både kan skabe resultater og samtidig har et godt sammenhold.

 

Dine vigtigste opgaver bliver at:

 • sætte nye mål for forsikringsområdet i Forsikring & Pension
 • påvirke forsikringslovgivning i krydsfeltet mellem vores medlemmer, politikere og øvrige interessenter
 • udvikle medarbejderne i afdelingen, så afdelingen bevarer sit høje faglige niveau
 • bidrage til et godt samarbejde på tværs af organisationen, så vi får løftet opgaverne i en høj kvalitet
 • kommunikere klart og tydeligt til medlemmer og medier.
 • har ledelseserfaring og kan dokumentere gode ledelsesresultater
 • bliver motiveret af at skabe velfungerende teams og gode rammer for udvikling
 • kan balancere mellem uddelegering og faglig støtte i den daglige ledelse
 • har flere års erfaring, fx fra forsikringsbranchen, en interesseorganisation eller centraladministrationen
 • har erfaring med interessevaretagelse både i dansk og internationalt regi
 • kan lide at forene tværgående interesser og er god til at lede møder i vores udvalg og arbejdsgrupper
 • er udadvendt, god til at skabe relationer og dyrke netværk.

Vi forestiller os, at du:

 

Du vil referere til vicedirektør Thomas Brenøe, som du er velkommen til at kontakte, hvis du vil vide mere om stillingen.

 

Læs mere om Forsikring & Pension som arbejdsplads.

 

Sådan ansøger du

Send din ansøgning med relevante bilag, så vi har den senest den 16. februar 2020. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde i uge 8 og 2. samtalerunde i uge 9. Vi anvender personlighedstesten Neo PI-R.

 

 

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Vi varetager branchens interesser og arbejder for, at branchen bliver kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og internationale samfund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den enkelte dansker, og det drejer sig om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling.


Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Microsoft
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
People Executive
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Unicef