Tilbage til liste

Danfoss Distribution Services A/S søger en arbejdsleder til skiftehold, som skal være med til at sikre, at vi hver dag får leveret vores varer til tiden. Som arbejdsleder skal du sørge for, at produktionsapparatet udnyttes effektivt, at medarbejderne trives, og at forbedringer indenfor sikkerhed, levering, kvalitet og produktivitet kontinuerligt finder sted. Det er naturligt for dig at gå i front og sikre, at dine medarbejdere har klare mål at arbejde efter. Samtidigt har du fokus på at udvikle kompetenceniveauet, så medarbejdere og afdelingen som helhed er gearet til at præstere på højeste niveau. Du bliver en nøglespiller, som sikrer, at Danfoss hver dag får leveret varer til vore kunder i Europa til tiden. Dine primære ansvarsområder vil være: 

  • Daglig ledelse af skiftehold bestående af 35 fastansatte samt vikarer efter behov.
  • Deltagelse i daglige tavlemøder samt ugentlige status- og opfølgningsmøder med fabriksledelsen og andre interessenter.
  • Sikring af at bemandingen modsvarer vores daglige workload.
  • Sikring af fokus på højt sikkerhedsniveau på lageret.
  • Udvikling og forbedring af kvalitetsværktøjer.
  • Uddannelse og udvikling af medarbejderne i forhold til behov.
  • Gennemførelse af medarbejderudviklingssamtaler.
  • Sikring af stabilitet i produktionen samt sørge for at produktionsmål overholdes.
  • Medvirken til at øge fleksibiliteten og omstillingsevnen på hele fabrikken. 

Danfoss Distribution Services A/S lagerfører og leverer varer for vores køle- og varmeforretning til kunder i hele Europa. Vi er sidste led før kunderne får deres varer, så vi har stort fokus på dagligt at få afsendt alle ordrer til tiden. Udover at være leder for dit eget team, kommer du til at indgå i et Central Distribution Center (CDC) Operations ledelsesteam på 7 personer, der sammen sikrer, at ordrerne hver dag kommer ud til tiden. CDC Operations udgør ialt ca. 16 funktionærer og 150 medarbejdere i produktionen. CDC leverer dagligt omkring 6.000 ordrelinier ud af huset svarende til 100 tons/dag i gennemsnit. Din arbejdstid vil i ulige uger være 6:00-14:00 og i lige uger være 14:00-21:20.

Baggrund og kompetencer

Vi forestiller os, at du har en uddannelsesbaggrund som ingeniør, maskinmester, tekniker el.lign. Dog er det vigtigste, at du har en god tilgang til medarbejdere, hvilket er karakteriseret ved at være lyttende og involverende. Du forstår at inddrage og motivere medarbejdere i en travl hverdag. Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra en lignende stilling, meget gerne ledererfaring fra logistik- eller produktionsindustrien. Du er vant til at arbejde med lean-værktøjer, og kan dokumentere solide resultater fra dit tidligere arbejde med produktionsteams. Du har en naturlig gennemslagskraft, og er i kraft af din tillidsvækkende og professionelle tilgang i stand til at etablere gode samarbejdsrelationer, såvel internt som eksternt. Du er system- og procesorienteret, og du har et ufravigeligt fokus på resultater. Sidst men ikke mindst beherker du dansk og engelsk, både skriftligt og mundtligt.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Production Director, Peter Jensen Petersen, på +45 2949 5158. For spørgsmål til rekrutteringsprocessen kontakt Recruiter, Lisa Gabrielsen Tveen, på tlf. +45 2859 4039.Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, og vi gennemgår derfor løbende ansøgninger. Stillingen tages ned, når rette kandidat er fundet. Vi gør opmærksom på, at ansættelse sker indenfor Known Consignor område med adgang til luftfragt/luftpost. Der gælder særlige sikkerhedskrav, som blandt andet betyder, at der skal indhentes en straffeattest og foretages en baggrundskontrol.

Engineering Tomorrow 

Vi lever i en verden med et voksende befolkningstal, stigende urbanisering og markante klimaændringer. I Danfoss udvikler vi effektive løsninger til at tage hånd om disse udfordringer. Vi skaber energieffektive løsninger, der reducerer madspild og forbedrer byernes luftkvalitet, ved at bruge digital teknologi til at gøre systemer smartere og mere forbundne - og vi udvikler nye måder at spare energi på til gavn for vores klima.  Bliv en del af Danfoss Danfoss giver dig en unik mulighed for at udnytte dine kompetencer, få indflydelse og skabe en spændende karriere. Vi motiverer medarbejderne til at tage ansvar, gøre ekstraordinære ting og til at drive virksomheden, som var det ens egen forretning. Danfoss er en førende teknologivirksomhed, hvor du vil samarbejde med, og lære af kollegaer, der er eksperter indenfor en bred vifte af fagområder og har vidt forskellige kulturelle baggrunde. Bliv en del af Danfoss’ verdensklassesteam på over 27.000 ansatte i 56 lande, der ’Engineer Tomorrow’ og skaber en bedre fremtid. 


Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

People & Performance
Unicef
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft