Tilbage til liste

Virksomheden

H. Dam Kærgaard A/S er en innovativ dansk handelsvirksomhed, der gør tingene på en logisk, moralsk, ordentlig, effektiv, intelligent, hjertevarm og egen måde. Virksomheden er grundlagt i 1962 og beskæftiger i dag 9 medarbejdere. Virksomheden rummer en lige blanding af stabilitet, erfaring og tryghed kombineret med udvikling, kreativitet og innovation. Virksomheden er en handelsvirksomhed, der laver kundetilpassede og skræddersyede løsninger baseret på engangsartikler til sundhedssektoren. Løsningerne medfører en omkostningsreduktion for kunderne/samfundet og søger samtidig at forbedre forholdene for personalet/brugerne, patienterne/borgerne samt for miljøet – i forhold til nuværende løsninger.

Produkter og projekter udvælges i tæt samarbejde med kunderne, og der vælges projekter, der giver økonomisk fordel for begge parter, og som ikke dækkes tilsvarende godt og økonomisk af standardløsninger.

Virksomheden og medarbejderne er glade for og stolte af deres virke og formål, og den betydning, de har for samfundet og hinanden. Det er meget vigtigt for virksomheden og medarbejderne, at sikre, at du passer til dem og at de passer til dig. Dette sikres gennem en professionel rekrutteringsproces og grundige jobsamtaler inden ansættelsen, hvor begge parter får muligheden for et fuldt indblik i hinanden.

Du kan læse mere om virksomheden på www.damkaergaard.dk

Salgschef primærsektor, industri og eksport


Ny stilling - nye forretningsområder – ny afdeling
Engangsartikler til sundhedssektoren

  • Ansvar for etablering og udvikling af eget salgsområde
  • Salg til primærsektoren, industrien, samt øvrige kundegrupper og eksport
  • Fokus på innovation og forretning, der gør en forskel i samfundet.

Virksomheden har længe været inde i en positiv udvikling med fokus på innovation og forretningsudvikling baseret på stærke produkter, der reelt er en fordel for samfundet. Til at udvikle forretningen yderligere, søges nu en Salgschef til at varetage salget til en ny segmentgruppe. På denne måde udnyttes de strategiske fordele, som H. Dam Kærgaard A/S har skabt i hospitalssektoren, til at skabe vækst i markedets øvrige segmenter.

Til at løse denne opgave, søges nu en resultatorienteret Salgschef til en nyoprettet stilling.

Udfordring

Som virksomhedens Salgschef for nye forretningsområder, bliver du ansvarlig for et betydeligt budget, det eksekverende salg og den fremtidige salgsstrategi til segmenterne Life Science i ind/-og udland, primærsektoren, relevante myndigheder som militær, beredskab mv.

En stilling med fokus på salg af kvalitetsprodukter, løsninger og innovation, der gør en forskel for den enkelte kunde og samfundet samt i form af grøn omstilling og miljørigtige produkter.

Du bidrager derudover på følgende områder:

  • Markeds- og kundestrategi
  • Strategi på udbudsområdet
  • Interne procesbeskrivelser samt kravspecifikationer
  • Målsætninger, herunder salg og omkostninger i forhold til budget
  • Research og mulig etablering af distributørnetværk på udvalgte markeder
  • Indsigt i og overholdelse af krav i forhold til Direktiv for medicinsk udstyr, ISO 14001 og ISO 13485
  • Deltagelse i relevante uddannelser, møder og seminarer i ind-/og udland.

Du bidrager med engagement, erfaring og viden i forhold til udarbejdelse af strategi og forretningsplan, som du også selv fører ud i livet. Du leverer en kundefokuseret indsats i samklang med strategien samt de forretningsgange og salg til de segmenter, som du er ansvarlig for.

I din strategi og prioritering, udvælger du nøje de projekter, der ud over at være en god forretning for virksomheden, er en økonomisk fordel for kunden/samfundet og samtidig en forbedring i forhold til nuværende løsning set fra brugernes, borgernes/patienternes og miljøets synspunkt.

Du foretrækker logiske og simple projekter, der lader sig gennemføre og implementere på kort sigt.

Du arbejder sammen med den øvrige ledergruppe om at nå dine resultater i forhold til produkter og den innovative udvikling.

Talent

Engagement, ansvar og målrettet fokus på salg, er for dig velkendte egenskaber, der samtidig motiverer og kendetegner din tilgang til, at nå dine mål.  Du har ambitioner på virksomhedens vegne og derfor er salgsresultater en vigtig motivationsfaktor for dig. Du sikrer, at I når målet, og du bidrager aktivt til virksomhedens innovative tankegang, kultur og værdier. Kulturen understøtter og opmuntrer til levering af individuelle totalløsninger med udgangspunkt i dybe og langvarige kunderelationer.

Du har et godt overblik over sammenhængen i det marked, som du skal udvikle. Du ser muligheder og potentialer i sammenhæng med løbende produktudvikling og kvalitativ rådgivning af kunderne, som en af de absolutte grundsten i udviklingen af forretningen.  Du tror på, at det gennemførende salg sikres bedst gennem et grundigt analytisk forarbejde. Det gør dig i stand til at sætte dit præg på metode, retning og eksekvering. Du tager mod viden og læring fra dine kollegaer, så du bliver i stand til at yde dit bedste. 

Du har med succes opnået stærke resultater inden for salg. Du har gerne en sundhedsfaglig baggrund kombineret med en videregående kommerciel uddannelse.  Du er stærk inden for IT i forhold til din opgaveløsning. Du har et godt energiniveau, både når det gælder salg, analyse og samarbejde med dine kollegaer. Det vil sige, at du altid har fokus på det, der er vigtigt i forhold til målet.

Du forstår kulturen i Life Sciences, Healthcare – primærsektoren samt på grossistmarkedet og du er i stand til at agere og skabe salg under de mekanismer og beslutningsprocesser, der findes på området.

Du har et godt humør, er fleksibel og har en positiv og vindende personlighed. Det er et krav, at du både er resultatorienteret og samtidig ser fordelen i et team, hvor man løfter i flok. Du trives i et dedikeret og resultatorienteret miljø i en organisation, der både er kommercielt drevet og med hjertet på rette sted. Du har desuden stærke dansk- og engelskkundskaber, såvel i skrift samt tale.

Du tilbydes et attraktivt job med en konkurrencedygtig lønpakke. Der vil være en grundig introduktion og træning for at sikre succes i rollen. Virksomheden ser dig udvikle dig over tid og sammen med organisationen. Du indtræder i ledergruppen og refererer direkte til virksomhedens ejer og CEO. 

De første 6 måneder kører du tæt parløb med virksomhedens Salgschef for hospitaler og sygehuse.

Ansøgning

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte Best Talent, som varetager opgaven på vegne af H. Dam Kærgaard A/S. Send din ansøgning med CV mrk. ”1646/Salgschef” via e-mail til job@besttalent.dk. Du kan finde mere om Best Talent på www.besttalent.dk.

Jobannoncen leveres i samarbejde med StepStone.

Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

People & Performance
Moment
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft