Tilbage til liste

Kunne du tænke dig at arbejde med at sikre den rette balance mellem et godt havmiljø, erhvervets interesser og behovet for menneskelige aktiviteter? Vil du være med til at etablere Miljøstyrelsen i Odense?

Miljøstyrelsen arbejder for at sikre rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion. Vi er i fuld gang med at etablere styrelsen i Odense som en hovedindgang for viden om miljø og natur og som en af statens bedste arbejdspladser.  

I enheden Erhverv arbejder vi for at sikre balancen imellem erhvervets vækstmuligheder og hensynet til natur og miljø. Det gør vi både til lands, til vands og i luften, i forhold til alle erhvervssektorer og med alle tænkelige virkemidler, hvad enten det er regler, konceptudvikling, vejledning, sagsbehandling, digitalisering eller fremme af forskning og teknologiudvikling.

Stillingen er placeret i Erhvervs Hav-team, som bl.a. har ansvaret for administration af havmiljølovens regler om klapning af havbundssediment og råstoflovens regler om indvinding af råstoffer på havet. En væsentlig del af dette arbejde er at udarbejde tilladelser til klapning og tilladelser til at efterforske og indvinde råstoffer og føre tilsyn med at vilkårene i tilladelserne overholdes.

Stillingen  

Afhængig af dine kompetencer og erfaring kan du bl.a. komme til at arbejde med følgende opgaver:  

 • Udarbejde tilladelser til klapning af havbundsediment
 • Udarbejde tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer på havet
 • Foretage miljøvurderinger af ansøgninger
 • Deltage i projekter, der har til formål at optimere vores sagsbehandling
 • Deltage i projekter, som giver os ny viden om effekterne af råstofindvindingen og klapning på havet

Du kommer til at arbejde sammen med kollegaer med både juridisk, IT- eller miljøfaglig baggrund og vil være i tæt dialog med branchen, andre enheder i Miljø- og Fødevareministeriet og andre relevante myndigheder.  

Din profil  

Vi forventer, at du:

 • Har en miljøfaglig baggrund, som fx Cand. Scient., ingeniør eller lignende
 • Gerne har kendskab til regelsættet vedrørende klapning eller indvinding af marine råstoffer
 • Har lyst til at arbejde med GIS (f.eks. MapInfo) og Excel
 • Kommunikerer klart både i skrift og tale
 • Har lyst til konstruktiv dialog med branchen og øvrige samarbejdspartnere
 • Er udadvendt med et positivt sind og har lyst til at bidrage til vores fællesskab
 • Er innovativ og med en god forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
 • Tager ansvar for opgaverne, har humor og gode samarbejdsevner

Løn- og ansættelsesvilkår  

I henhold til overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  

Ansættelsesstedet er Miljøstyrelsen i Odense. Afhængig af dine kompetencer og erfaring skal du i starten være indstillet på en del rejseaktivitet til København mhp. oplæring. I april 2019 samles hele den centrale Miljøstyrelse i Odense på adresserne Tolderlundsvej 5 og Englandsgade 25, Odense C.  

Yderligere oplysninger  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Bettine Aundrup på tlf. 2284 4675 eller funktionsleder Lone Kielberg på tlf. 4061 3881.  

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest den 23. januar 2019.

Vi forventer at holde samtaler den 30. januar 2019 i Odense.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.


Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Jobannoncen leveres i samarbejde med StepStone.

Søg stillingen  
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

People & Performance
Moment
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
Microsoft