Tilbage til liste

Brænder du for moderne ledelse? 

 


For vores kunde Holbæk Kommune søger vi 3 dedikerede teamledere indenfor Drift og Vedligehold under kerneområdet Vækst og Bæredygtighed. Stillingerne er på det tekniske område med i alt 5 teamledere og ca. 130 medarbejdere. Indsigt i FM og digitalisering, håndtering af ejendomme, arealer, service- og håndværksmæssige opgaver er en fordel og fokus på værdibaseret ledelse er et must. 

Drift og Vedligehold dannes den 1. januar 2019 efter en sammenlægning af Vej & Park (entreprenørdelen) og Teknisk Service (ejendomsdelen), og et målrettet projekt med medarbejder involvering i udviklingen på området. De nye teamledere skal konkret bidrage til implementering af sammenlægningen som det første, og evner indenfor det anerkendende og involverende lederskab er derfor afgørende ved besættelse af stillingerne.  

Stillingerne har opgaver i hver sit geografiske område – øst, midt og vest, men fordelingen af opgaver er ikke endelig på plads. Opgaverne er koordinerende indenfor både entreprenør- og ejendomsfeltet, hvor medarbejderne skal have klare ledelsesmæssige referencer. De forventes samtidig at samarbejde på tværs, når arbejdet kræver det.  

De nye teamledere vil naturligt skulle bidrage ved implementeringen af en tværgående ny struktur, ny kultur og de værdier, der er bærende for kommunens borgere og samarbejdspartnere. Forventningen er, at det sker ved dialog og medinddragelse af alle interessenter. Stillingerne som teamleder referer til lederen af Kommunal Drift. 

Arbejdsopgaverne i stillingen vil blive: 

 • Overordnet ansvar for, at der produceres/leveres jf. de lagte planer 
 • Personaleledelse af et team på ca. 20-25 medarbejdere 
 • Økonomisk ansvar for eget budget 
 • Yde service til og deltage i dialog med samarbejdspartnerne på området 
 • Indgå i konstruktivt samspil/dialog med medarbejdere og samarbejdspartnere omkring både udvikling og løsning af de daglige opgaver 

   

Faglige kvalifikationer 

 • Lederuddannelse som gerne må være på diplom niveau eller tilsvarende 
 • Forudgående erfaring med personaleledelse foretrækkes 
 • Erfaring med involvering af brugere og medarbejdere i opgaveløsningen vil være et plus 
 • Besidder et godt kendskab til IT værktøjer og er erfaren bruger af disse 
 • Erfaring med eget budget- og opgaveansvar foretrækkes 

   

Personlige kvalifikationer 

 • Du forstår, og har demonstreret, hvad god motivation er, og hvordan man skaber et stærkt team 
 • Du har et personligt drive, og er i stand til selv at prioritere og tilrettelægge din arbejdsdag, samt få opgaverne afsluttet 
 • Du vægter og har demonstreret evnen til at kommunikere med alle i en organisation uanset niveau 
 • Du har en positiv tilgang til arbejdet, både når det gælder udfordrende opgaver, og de lidt mere rutineprægede 
 • Du forstår og respekterer løsninger i en politisk styret organisation 

   

Yderligere oplysninger: 

Der medvirker ekstern konsulent ved besættelse af stillingerne. Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte konsulent Jens Peter Kristensen på telefon 4117 7868. Hvis du vil vide mere om Holbæk Kommune kan du læse mere på nettet. 

Du tilskyndes til at ansøge snarest muligt, da stillingsopslaget lukkes når vi har modtaget et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.  

 

JP Kristensen ApS er et konsulentfirma som blandt andet beskæftiger sig med rekruttering af de rigtige medarbejdere. Vi har valgt konceptet "One stop - One Shop HR" - så virksomhederne kun behøver et konsulenthus til at løse alle HR opgaver. For os er kvalitet og hastighed i processen vigtigt - det er det som bringer værdi hos vores kunder.

Læs om JP Kristensen her

Jobannoncen leveres i samarbejde med StepStone.

Søg stillingen  
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment