Tilbage til liste

I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger inden for rent vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas, fjernkøling og vindenergi. Rigtig mange mennesker er hver dag afhængige af HOFOR. Derfor er det også vigtigt, at vi tænker langsigtet, når vi former fremtidens forsyning.

Specialist inden for varmeforsyning og regulering af fjernvarmesektoren

Som vores nye energiplanlægger vil du udnytte din viden inden for varmeforsyning, økonomi, forretning og regulering i dit daglige arbejde. Du bliver en del af Planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme, hvor du får 30 engagerede kolleger. Vi arbejder sammen om planlægning og optimering af Københavns samlede fjernvarmesystem, der sikrer vores ca. 600.000 kunder i København klimavenlig varme. I afdelingen er det vores fornemmeste opgave at sikre klimavenlig varmeforsyning af høj kvalitet og til den rigtige pris til vores fjernvarmekunder. Du bliver en del af sektion Varmenet, hvor vi bl.a. arbejder med planlægning og optimering af fjernvarmenettet, herunder etablering af fjernvarmeudbygning i nye bydele. Vi arbejder projektorienteret med analyser af fjernvarmens omkostningselementer og vurderer forskellige forretningsmodeller for mere incitamentsskabende opkrævning hos kunderne. Du vil bidrage til det regulatoriske arbejde på energiområdet, som er omfattet af varmeforsyningsloven og elforsyningsloven. Du vil også beskæftige dig med afgifter og tilskud generelt. I de kommende år er det særligt ændringer i varmereguleringen (med fokus på økonomiske konsekvenser) og effektiviseringer af vores varmeforsyning, der vil spille en stor rolle i dit arbejde. Dine primære arbejdsopgaver bliver:

   • Arbejde med ny og eksisterende regulering af fjernvarmesektoren, både internt i HOFOR og med andre aktører i sektoren, herunder myndigheder, brancheorganisationer og forsyningsselskaber 
   • Vurdere betydningen af regulatorisk benchmarking og effektiviseringskrav for HOFOR og på den baggrund give indspil til udarbejdelse af reguleringen 
   • Kortlægning og analyse af omkostningselementer i varmeprisen og efterfølgende implementering med henblik på modernisering af opkrævning hos kunderne.
   • Indgå i ét eller flere projekter, der har relation til helhedsplanlægningen, hvor konkurrence mellem individuel forsyning og kollektiv fjernvarme er i fokus 
   • Deltage i udarbejdelsen af projektansøgninger jf. varmeforsyningslovgivningen 
   Du får en todelt funktion. Den ene del omfatter kortlægning og analyse af omkostningselementer af varmeprisen i HOFOR og vil bl.a. give dig en god ballast til at arbejde med benchmark modeller. Den anden del er af mere regulatorisk karakter på energiområdet i bred forstand og vil foregå direkte i samarbejde med afdelingschefen. Den præcise vægtning af de forskellige arbejdsopgaver vil afhænge af dine kvalifikationer og hidtidige erfaring inden for området. Du vil få mulighed for at videreudvikle dine allerede stærke kompetencer inden for økonomi, lovgivning og regulering af fjernvarmesektoren, dels gennem arbejdet internt i HOFOR og dels gennem berøringsflader med andre dele af sektoren. Gennem jobbet vil du være med til at præge udviklingen på området generelt, ligesom din indsats kan komme til at påvirke afgørelser af stor økonomisk betydning for HOFOR og fjernvarmekunderne.

Erfaring med regulering

   Vi forventer, at du har en uddannelse som økonom, ingeniør eller tilsvarende og har stærke kompetencer og interesser inden for økonomi og regulering. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for fjernvarmesektoren, herunder kender til lovgivningen inden for fjernvarmeområdet og el-området og den kommende regulering i varmeforsyningen. Alternativt har du muligvis erfaring med reguleringsarbejde fra andre, lignende sektorer. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har specifik erfaring med benchmarking, indtægtsrammeregulering, effektiviseringskrav eller energiafgifter. Vi forestiller os desuden, at du har generel viden om energisystemer og fjernvarme. Da Planafdelingen arbejder på tværs af fagligheder, er det vigtigt, at du formår at skabe gode relationer til mange forskellige kolleger og kan kommunikere svære problemstillinger til andre faggrupper. Vi forventer, at du har politisk tæft og at strategi ligger dit hjerte nær. Da koncernsproget i HOFOR er dansk, skal du beherske dansk i skrift og tale.

Ansøgning og kontakt

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Erna Nyvang på telefon 2795 2762 eller afdelingschef Charlotte Søndergren på telefon 2795 2724. Ansøgningsfristen er mandag den 7. januar 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i januar (uge 4) 2019. Ansættelse snarest muligt eller pr. 1. marts 2019. Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger kun modtages gennem vores online rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på ”søg stillingen”.

Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment