Tilbage til liste

… med fokus på især forretningsmæssig risiko

Landbrug & Fødevarer er Danmarks største erhvervsorganisation, som varetager politiske og faglige interesser og opgaver for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien. Organisationen har 400 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 22.000 landmænd som medlemmer. Vores ca. 1.100 ansatte arbejder med eksportfremme og interessevaretagelse nationalt og internationalt, skaber ny viden gennem forskning og innovation, og rådgiver medlemmerne. Den årlige omsætning er på ca. 1,4 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, tilskud, ejendomsafkast, konsulentopgaver og annoncer. Til gavn for medlemmerne skal Landbrug & Fødevarer optimere et risikovægtet afkast gennem risk controlling, som kan omsættes til politisk interessevaretagelse, vidensopbygning og faglig rådgivning.

Landbrug & Fødevarer søger derfor en forretningsorienteret Risk Controller, der både har evner og lyst til et arbejde, der spænder bredt inden for Enterprice Risk Management. Formålet er at skabe overblik over koncernens risikobillede og kunne fastlægge strategi for imødegåelse af risici og foreslå og implementere forretningsgange og kontroller som sikrer at koncernes værdi og omdømme ikke forringes. .

Ansvar og opgaver
Som Risk Controller vil du med stor selvstændighed varetage organisering af risikostyring i et stærkt samspil med kompetente og engagerede kollegaer rundt om i hele koncernen. Der er derfor tale om en både bred og forretningsorienteret stilling med en bred kontaktflade primært til områdeansvarlige og direktion.

Dine primære opgaver vil være at arbejde med ERM inden for blandt andet områderne forvaltning, forretning, regnskab, politik, omdømme og finansiering. Du kommer til at:

 • Udarbejde risikobillede med tilhørende risikostrategi
 • Identificere begivenheder og trusler som har indflydelse på koncernens målopfyldelse ved gennemgang og samarbejde omkring aftalerelationer, tjenesteydelser mellem parter, køb og salg af enheder, opstart af nye forretnings- og projektområder mv.
 • Foretage risikoanalyser og –vurderinger
 • Udarbejde relevante politiker og procedurer og udføre kontrolaktiviteter der imødegår risici
 • Overvåge og rapportere risikobilledet generelt.

Din profil 
Du er cand.merc. eller har en tilsvarende relevant kandidatuddannelse. Desuden forventer vi, at du:

 • Har mindst 3 års erfaring inden for arbejde med risikostyring. Det kan fx være fra en kommerciel større virksomhed, et konsulenthus, finanssektoren eller fra et ministerium
 • Har god forståelse for balancen mellem politik og forretning
 • Har erfaring med erhvervsret og gerne kontraktstyring
 • Har god kommerciel forståelse
 • Er skarp til at identificere problemer
 • Besidder gode økonomikundskaber og evner godt købmandskab
 • Kommunikerer godt og har erfaring med præsentationer – både skriftligt og mundtligt

Som person er du udadvendt, har drive, vilje og gå-på-mod i forhold til opbygning og strukturering af risikostyring i Landbrug & Fødevarer. Du har en selvstændig resultatorienteret arbejdsstil. Beslutsomhed og politisk flair er vigtige forudsætninger for at sparre med og udfordre forretningen. Du ikke blot udfordrer, men er også pragmatisk og løsningsorienteret samt dygtig til at skabe relationer, præsentere og kommunikere. Samtidig er du analytisk med blik for detaljen.

Landbrug & Fødevarer tilbyder 
En stilling med ansvar for egne områder, der er blandt de mest komplekse og eksponerede i Landbrug & Fødevarer. Der er en væsentlig bredde i stillingen, hvor du arbejder med både risikostyring, forretningsanalyse, kontraktstyring, compliance mm. Derudover får du mulighed for at præge koncernens risikostyring gennem et unikt indblik i kernen af Danmarks største erhvervsorganisation.

Landbrug & Fødevarers KoncernØkonomi-område har knapt 50 medarbejdere, der håndterer bogholderi, lønadministration, budgettering, controlling og rapportering, økonomi- og forretningssparring, fondsadministration samt risikostyring og compliance. Vi er placeret på koncernens to hovedlokationer på Axelborg i København og Agro Food Park ved Århus.

KoncernØkonomi betjener en bred vifte af interne og eksterne kunder; alt fra branche- og sektorchefer, områdedirektører, direktionen samt Formandskabet i Landbrug & Fødevarer til ca. 60 fonde og foreninger med egen bestyrelse, der på forskellig måde er knyttet til Landbrug & Fødevarer eller til landbrugs- og fødevareerhvervet i øvrigt. For de fonde udarbejdes regnskaber, budgetter, estimater mm. På systemsiden anvendes bl.a. Microsoft Dynamics NAV, Schilling, Jet Reports og Targit.

 

Søg stillingen  
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment