Tilbage til liste

Vil du lede Københavns Kommunes indsats med at styrke beskæftigelses- og integrationsindsatsen? Skaffe job og integrere? Lede en stor og kompetent medarbejdergruppe? Og agere strategisk medspiller for et politisk niveau? 

Som administrerende direktør har du det overordnede ansvar for, at forvaltningen opnår de resultater, som er fastsat politisk af borgmesteren, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Borgerrepræsentationen på såvel beskæftigelsesområdet som på integrationsområdet.  

 

Konkret arbejder udvalget med at definere de fremtidige strategiske fokusområder – med udgangspunkt i følgende udfordringer:  

  1. Udsatte ledige er på kontanthjælp i for lang tid
  1. Virksomheder mangler arbejdskraft samtidig med, at der er mange ledige dagpengemodtagere 
  1. For svag servicekultur og varierende medarbejdertrivsel 
  1. For mange københavnere med ikke-vestlig baggrund er uden job 

 

Skal vi lykkes med disse fokusområder, skal vi fortsætte den igangværende omlægning af vores beskæftigelsesindsats. Vi skal tilrettelægge vores indsats, så flest muligt får en tilknytning til en virksomhed i bestræbelsen på at få et job. Som ledig skal man opleve, at kommunen er en stærk støtte i denne indsats, og som virksomhed skal man opleve, at kommunen er en seriøs samarbejdspartner, der kan bidrage til at skaffe den rigtige arbejdskraft.  

 

Din opgave er at sætte den overordnede retning og ramme for forvaltningen og sikre implementering af de politisk vedtagne strategier, ligesom du har det overordnede ansvar for en ansvarlig drift og administration i forvaltningen. Du skal med andre ord have en stærk faglighed og samtidig kunne udvise et lederskab, som viser vejen og får andre til at følge dig. Det betyder, at du både skal have blik for at sørge for en stabil og balanceret daglig opgaveløsning i en stor driftsorganisation og samtidig kunne lede den nødvendige udvikling på et område med mange samarbejdspartnere og interessenter.  

 

Endelig skal du være parat til at gribe bolden fra det igangværende strategi-arbejde, som bl.a. indebærer implementering af en ny og mere inddragende arbejdsform i udvalget, og af en ny styrings- og ledelsespraksis, som i højere grad fokuserer på ønskede politiske effektmål, og hvordan disse ”oversættes” til konkret adfærd i forvaltningens udførende led.

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er en af syv forvaltninger i Københavns Kommune. Du kan læse mere om forvaltningen på www.kk.dk

 

Vi forventer 

Du har flere års topleder-erfaring fra offentlig eller privat virksomhed, og er dermed vant til at ”stå på ølkassen”. Du har en relevant, akademisk uddannelse – og kommer helst også med en vis arbejdsmarkedspolitisk faglighed.  

 

Vi forventer, at du kan sætte den strategiske retning i direktionen og sikre en klar kommunikation i forvaltningen og i ledelsen. Du kan lede, understøtte, kommunikere og motivere, så det gør en positiv forskel for alle vores engagerede chefer og medarbejdere og for vores borgere og virksomheder.  

 

Endelig skal du være en stærk og god samarbejdspartner for borgmesteren og udvalget, de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere i såvel staten, arbejdsmarkedsorganisationer, andre kommuner mv.  

 

Dine personlige kompetencer 

  • Stort overblik, politisk forståelse og stærkt lederskab på topchefniveau  

 

  • Evne til at sætte retning og tænke kreative løsninger i komplekse problemstillinger  

 

  • Sans for både at skabe udvikling og have fokus på ansvarlig drift  

 

  • Klar og tydelig kommunikator – både eksternt og internt  

 

  • Personlig power og drive – og glimt i øjet  

 

Ansættelsesbetingelser  

Stillingen forventes besat på kontraktvilkår. Lønnen vil herefter udgøre 1,61 mio. kr. årligt. Hertil kommer pension på 19,55 %.  

 

Nærmere information 

Du er velkommen til at kontakte Eva Zeuthen Bentsen fra Odgers Berndtson A/S på tlf. +45 2086 0325 eller administrerende direktør Peter Stensgaard Mørch fra Økonomiforvaltningen på tlf. +45 2533 0807.  

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 5. august 2018.  

 

 


Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment