Tilbage til liste

Odense ZOO er Fyns største attraktion med 365.000 gæster årligt. ZOO er en grøn oase i byen fuld af dyreliv, aktiviteter, tradition og fornyelse. Et stort antal besøgende og høj gæstetilfredshed vidner om havens succes med at leve op til sit formål om en aktiv formidling af viden om dyr og natur. Alle Odense ZOOs medarbejdere arbejder altid med stort engagement og faglig stolthed for at give gæsteoplevelser, der begejstrer og skaber gode minder.


Til at fastholde og udvikle Odense ZOOs unikke position søger vi en direktør, der kan sikre retning og fortsat udvikling af haven ud fra visionen om at skabe de bedste og mest eventyrlige oplevelser med udgangspunkt i dyr. Opgaven bliver at kombinere en sund drift og et godt arbejdsmiljø med ambitiøse mål for vækst, anlægsinvesteringer og positionen på markedet.

JOBBET
Med reference til bestyrelsen får du ansvar for den daglige ledelse af ZOOs samlede aktiviteter, økonomi og personale. Med udgangspunkt i ZOOs formål, vision og strategiplan får du til opgave sammen med den øvrige ledelse og inden for de givne rammer at sikre de bedste vilkår for dyrene, gode oplevelser til gæsterne og en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne.


Du skal tilrettelægge og drive strategiprocessen og kunne identificere potentialer for ZOOs strategiske udvikling, ligesom du overfor bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse og opfølgning på handlingsplaner.


Du er ZOOs frontfigur og står derfor i spidsen for at etablere gode samarbejdsrelationer internt og eksternt, herunder til sponsorer, fonde, tilskudsydere o.a.

PERSONPROFILEN
Det er afgørende, at du har relevant ledelseserfaring og er visionær og strategisk tænkende. Du er initiativrig og ambitiøs og motiveres af stort ansvar og indflydelse i en engageret samarbejdskultur.


Det er vigtigt at have ledelseserfaring fra en lignende virksomhed med oplevelser, attraktioner og service som kerneopgave, mens et indgående kendskab til dyr ikke er en forudsætning.


Du leder med naturlig autoritet men er samtidig empatisk og tillidsvækkende. Du har en motiverende ledelsesstil, som er tydelig og rammesættende baseret på dialog og samarbejde.


Du er en dygtig kommunikator og har nemt ved at skabe kontakt og gode relationer, både i og udenfor ZOO. Du trives med at være udadvendt og stå i spidsen for en virksomhed med stor lokal bevågenhed, og det falder dig nemt at pleje eller skabe nyt netværk. Du har lyst til at være aktiv og synlig lokalt, og derfor har vi en forventning om, at du bosætter dig i rimelig afstand til Odense ZOO.

VILKÅR
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles på et niveau, der modsvarer stillingens krav og ansøgerens kvalifikationer.

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningsfrist d. 4. juni kl. 12.00.
Vi forventer at afholde første samtale d. 20. juni med ansættelsesudvalget og anden samtale d. 28. juni med bestyrelsen.

ANSØGNING
Send din ansøgning og dit CV via PeopleLink – (direkte link til ansøgningsformular).
For yderligere oplysning eller spørgsmål kan du kontakte Odense ZOO, bestyrelsesformand Carsten Hansen på tlf. 22933047 eller mail carstenhansen831@gmail.com eller PeopleLink, partner Lene Mølholm på tlf. 42363975 eller mail lhm@peoplelink.dk

Om Odense ZOO

 • Odense ZOO har 35 fastansatte medarbejdere og i højsæsonen ca. 110 timelønnede og frivillige
 • Odense ZOO er kåret som Europas bedste ZOO i perioderne 2013-2015 og 2015-2017 i kategorien op til 500.000 gæster om året i "What Zoos Can Do - The Leading Zoological Gardens of Europe 2010-2020"
 • Årsberetning 2017 kan læses her (åbner PDF i nyt vindue)


Find mere information om Odense ZOO her.

Odense ZOOs formål:

 • Virker til fremme af interessen for og kendskabet til naturen og de vilde dyr i almenheden
 • Præsenterer en dyresamling, der er udstillet på en tidssvarende måde i forhold til dyrevelfærd, forskning og udstillingsteknik
 • Medvirker aktivt til den internationale indsats for at bevare truede dyrearter, og er en rekreativ, kulturel institution, der via sit virke og i samspil med omverdenen – lokalt, regionalt og nationalt – medvirker til at fremme kvalitet i turismen

Strategiske målområder:

 • Økonomiske pejlemærker
 • Gæstetal og gæstetilfredshed
 • Investeringer
 • Den moderne ZOO
 • En have for alle hele året

 


Søg stillingen  
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment