Tilbage til liste

Fonden Mødrehjælpen søger en dygtig og visionær direktør, der kan fortsætte, udvikle og styrke Mødrehjælpens samlede indsats for udsatte gravide, mødre, fædre og børnefamilier. 


Din profil
Som Mødrehjælpens direktør drives du af at skabe forandring til fordel for udsatte gravide, mødre, fædre og familier. Du er visionær, dygtig til at kommunikere og lægger vægt på synlighed som et middel til at skabe en bred folkelig og politisk opbakning til Mødrehjælpens sag.  Din tilgang til opgaverne er strategisk, og du arbejder alsidigt og helhedsorienteret. Du formår at samarbejde og skabe alliancer i Mødrehjælpens omverden, samtidig med at du bidrager til selvstændig positionering af Mødrehjælpen.  

Du opnår konkrete og varige resultater ved at inddrage organisationens erfaringer og perspektiver og koble dem til de strategiske udfordringer og muligheder. Dit kendskab til frivillige sociale organisationers rammevilkår er dybtgående, og du har et stærkt blik for udviklings- og konsolideringsmuligheder på kort og på lang sigt.  

Du har selv en betydelig arbejdskapacitet men har først og fremmest en involverende ledelsesstil, hvor Mødrehjælpens samlede chefgruppe inddrages og holdes ansvarlig for organisationens præstationer. 

Du er uhøjtidelig i din samarbejdsform, troværdig og tillidsskabende. Du kan begå dig i genbrugsbutikken, i en socialfaglig drøftelse såvel i kommunen som på de bonede gulve. Du skal samtidig være indstillet på, at din succes i jobbet i høj grad afhænger af dit personlige engagement i Mødrehjælpens sag.   


Dine opgaver og ansvarsområder
Som direktør får du ansvaret for den overordnede ledelse af Mødrehjælpen, herunder udvikling og implementering af Mødrehjælpens strategi og daglige drift i et tæt samarbejde med vicedirektøren. Gennem dine forhandlingsevner og politiske tæft skal du sikre forbedrede rammevilkår for Mødrehjælpens målgrupper og for Mødrehjælpen som organisation med et særligt fokus på generering af indtægter til Mødrehjælpens rådgivnings- og behandlingsindsatser, politisk interessevaretagelse samt folkelig og politisk engagement omkring Mødrehjælpen sag og strategiske indsatsområder. 

Du leder ved dit eget eksempel og har et særligt ansvar for kulturen og udlevelsen af værdierne i hele Mødrehjælpen.   
 

Konkret løses følgende opgaver i dag af direktionen:

  • Tæt samarbejde med formand og hovedbestyrelse.
  • Være en tydelig og saglig fortaler for Mødrehjælpens sag i både medierne, kommunerne og på Christiansborg mv.  
  • Bidrage til videreudvikling af kvaliteten af Mødrehjælpens rådgivning, herunder koblingen til Mødrehjælpens fortalerarbejde og målingen af effekterne af indsatsen.
  • Stå i spidsen for fortsættelsen af Mødrehjælpens ambitiøse udbygning af den frivillige indsats.
  • Sætte høje standarder og bidrage til udviklingen af Mødrehjælpens analyse- og fortalerarbejde.    
  • Sikring af udbygning af Mødrehjælpens indtjeningsprogrammer samt en fortsat effektiv økonomistyring.  
  • Bidrage til løbende tilpasning og implementering af Mødrehjælpens strategi.  
  • Bidrage til udvikling af Mødrehjælpens projektindsatser samt partnerskabskoncepter og etablere nye partnerskaber med både offentlige og private aktører.Dine erfaringer og kompetencer
Du kommer med en solid erfaring med topledelse fra en politisk ledet organisation og betydeligt indblik i velfærdssektoren, herunder også den frivillige verden. Desuden har du erfaring med ansvar for økonomistyring og generering af indtægter fra både private og offentlige kilder. 

Du er medievant og har erfaring med kommunikation i et bredt felt af interessenter, herunder frivillige, beslutningstagere, fonde, virksomheder og offentlige myndigheder. 

Som leder har du evne til at skabe overblik, struktur, inddragelse og eksekvering i en mangfoldig organisation funderet i en dynamisk ledelsesstil, hvor resultatfokus går hånd i hånd med et empatisk perspektiv på din omverden.  

 
Praktiske oplysninger
Frist for ansøgning er fredag den 19. januar 2018 kl. 12.00. Ansøgningen skal indsendes via Mødrehjælpens elektroniske rekrutteringssystem via linket her på siden.

Første runde ansættelsessamtaler forventes gennemført den 23. januar. Der vil være test mellem første og anden runde samtaler. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Elin Schmidt tlf. 24 28 96 22 eller konstitueret direktør Trine Schaldemose på tlf. 31 18 42 15.  

Mødrehjælpen følger som organisation statens overenskomster, og løn og ansættelsesvilkår forhandles efter kompetencer.  


Om Mødrehjælpen
Fonden Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, som har til formål at hjælpe gravide og forældre i sårbare situationer samt at bidrage til at udvikle dansk socialpolitik. Vi er en organisation i vækst, der gennem en lang årrække har været i stand til at hjælpe og rådgive stadig flere børnefamilier. Vi arbejder professionelt og vedvarende med at udvikle og forbedre vores rådgivningstilbud blandt andet gennem effektmålinger.


Vi er 150 lønnede medarbejdere og 1.400 frivillige ildsjæle landet over. Vi er ambitiøse og er samtidig en arbejdsplads, der vægter rum til forskellighed og respektfuld omgangsform højt.


Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment