Tilbage til liste

Trives du i en politisk styret organisation, og har du lyst til at være en del af den daglige drift på en af Naturstyrelsens enheder? Så har vi måske jobbet til dig.

Opgaver og organisering: 

Hos Naturstyrelsen Fyn søger vi en barselsvikar for vores forstfuldmægtig. Vi har kontor i Sollerup ved Arreskov Sø nord for Faaborg. Vi er i alt ca. 20 medarbejdere, som arbejder med arealdrift, skovrejsning, projekter inden for friluftsliv, miljø og natur samt jagt- og vildtforvaltning.  

Vi har kontormæssigt fælleskab med en lokal enhed under Miljøstyrelsen, så der på arbejdspladsen samlet er omkring 50 kollegaer. 

Kerneopgaver: 

Du bliver en del af enhedens driftsteam, hvor du skal arbejde med: 

 • Opgaver vedr. køb, salg og magelæg 
 • Administration af forskellige lejemål inden for friluftsliv  
 • Projekter inden for friluftsliv og naturpleje 
 • Fortidsminder 
 • Formidling og kontakt med organiserede brugere 
 • Information og hjemmeside 

Du skal være indstillet på, at du kan få nye ansvarsområder, ligesom du skal bistå kolleger med løsning af en bred vifte af opgaver inden for arealdrift i forhold til naturpleje, friluftsliv og skovdrift. 

Samarbejde med kolleger i Naturstyrelsens centrale enhed i Randbøl ved Vejle vil være en naturlig del af hverdagen, ligesom du i relevant omfang vil indgå i Naturstyrelsens landsdækkende netværksgrupper. Eksternt vil du skulle samarbejde med andre statslige styrelser, kommuner, lodsejere og andre brugergrupper.  

Din profil: 

Vi lægger vægt på, at du: 

 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund inden for forvaltning af naturressourcer, som f.eks. skov- og landskabsingeniør eller forstkandidat 
 • Arbejder struktureret og selvstændigt, og løser opgaver på højt fagligt niveau med hurtigt aftræk 
 • Udtrykker dig klart og præcist både på skrift og i tale 
 • Er en teamspiller med lyst og vilje til at finde løsninger på tværs af interesser 
 • Er serviceminded, omstillingsparat, energisk og har mod på at lære nyt 

Det vil desuden være ønskeligt, hvis du har: 

 • Et godt kendskab til ministeriets arbejdsområde 
 • Praksis erfaring med areal- og ejendomsadministration  
 • Erfaring med inddragende processer, der omfatter interesseorganisationer og lodsejere 

Vi tilbyder:

Vi har kontor i naturskønne omgivelser, og du får et selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver. Du bliver en del af et tværfagligt miljø og vil sammen med dine kolleger på enheden komme til at løse opgaver i et arbejdsmiljø med en fri og uhøjtidelig omgangstone. 

Vikariatet er på 6 måneder med mulighed for forlængelse. 

Løn og ansættelsesvilkår:  

I henhold til gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg. 

Yderligere oplysninger:

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte skovrider Jakob Harrekilde Jensen, tlf. 41 78 20 43. 

Sådan søger du stillingen:  

Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg jobbet her”. Dine oplysninger vedlagt ansøgning og CV skal vi have senest den 4. september 2017.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Jobannoncen leveres i samarbejde med StepStone.

Søg stillingen  
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment