Tilbage til liste

Har du erfaringen og lysten til at være byggechef på det mest attraktive og innovative kontorbyggeri i København?

I denne nyoprettede stilling hos KLP Ejendomme A/S kommer du til at stå i spidsen for byggeprocessen af et unikt kontorbyggeri i Ørestaden.

KLP Ejendomme A/S skal forestå opførelsen af et 'one-of-a-kind' flerbruger kontorejendom i det skandinaviske udlejningsmarked. Et projekt på ca. 65.000m2.

Sammen med KLP Ejendomme A/S´ direktion udgør du projektets 'Bygherrefunktion'.

Du vil som Byggechef få det overliggende ansvar for at sikre en veltilrettelagt proces, der holder tidsplanen, budgettet og den forventede kvalitet. Til dette bidrager du med din store faglige indsigt og viden.

Opgaven er stor og udfordrende og vil bl.a. omfatte følgende ansvarsområder og arbejdsopgaver :

  • At sikre, at projektet lever op til alle forudsætninger, herunder pris, tid og kvalitet, indenfor de godkendte rammer.
  • At samarbejde med totalentreprenøren om projektets udførelse.
  • At agere som KLP Ejendomme A/S' repræsentant i alle møder med entreprenør, myndigheder, rådgivere, leverandører og fagentreprenører.
  • At projektet udføres i overensstemmelse med KLP Eiendoms ISO 9.001 og ISO 14.001 rutiner.
  • At udføre kontrol med alle vigtige styringsparametre i projektet og udarbejde alle nødvendige rapporter.
  • At sikre al dokumentation i projektet.
  • At planlægge, koordinere og udføre alle leverancer og arbejder der defineres som bygherreleverancer i projektet.
  • At deltage i såvel projektets som KLP Ejendomme A/S' styregruppemøder og udarbejde alle nødvendige notater og indstillinger til møderne, herunder rapportere om afvigelser og foreslå eventuelle korrigerende tiltag.
  • At samarbejde med markedschefen ved forhandlinger med potentielle lejere og afklare lejerindretninger i forhold til omfang, pris og tid.
  • Hvor der under byggeriet indgås en aftale med en lejer, sikre, at alle bygningsmæssige vilkår der indgår i aftalen koordineres og udføres i totalentreprisen og være projektets repræsentant overfor lejerens projektledelse og rådgivere.

Du har således den daglige ledelse af projektet og refererer til KLP Ejendomme A/S' adm. direktør. Der vil være en ekstern bygherrerådgiver tilknyttet projektet, som støtte for KLP´s egne kompetencer og ressourcer.

Du er professionel, engageret og meget erfaren??

Med en byggefaglig ingeniørmæssig baggrund har du været mindst 15 år i byggebranchen, og kan tilføre dette job stor erfaring med byggeriets planlægning, organisering og processer.

Ideelt set har du været en årrække hos en ledende entreprenørvirksomhed, og har herfra erfaring med kontorbyggeri og teknik-entrepriser.

Du kan sagtens arbejde selvstændigt, og gør det systematisk og vedholdende. Samtidig erkender du værdien af godt teamwork - internt med dine kolleger og eksternt sammen med rådgivere, entreprenører, leverandører etc.

Du er robust, fremstår tillidsvækkende og er i god balance med dig selv. Du er kendt for at have en positiv gennemslagskraft via din direkte og positive kommunikation, men også ved at vise handlekraft når det er påkrævet.

Du udviser god talforståelse og har udprægede analytiske evner, og bruger IT-teknologi som en del af din værktøjskasse, og har gode færdigheder i MS Office-pakken.

Stort ansvar og selvstændighed i et inspirerende miljø.

Virksomheden er en kendt og anerkendt virksomhed i sin branche og vil tilbyde dig et indflydelsesrigt og meget selvstændigt job i et miljø præget af motiverede kolleger med en udpræget team-spirit og hvor tonen er frisk og direkte.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group A/S. Ønsker du flere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Niels Lorenzen på 70 20 12 75 fra d. 7. august eller Marie Hvidt fra d. 31. juli. Alle henvendelser behandles fortroligt. Er du interesseret, så søg snarest muligt og gerne senest d. 14. august via vores hjemmeside www.compass.dk og vedhæft dit CV, helst som en word-fil.

Virksomhed

KLP Ejendomme A/S (www.klpejendomme.dk) blev etableret i Danmark i 2000 og er datterselskab af det norske KLP Eiendom AS, et af Norges større ejendomsselskaber, med investeringer indenfor erhvervsbyggeri der overstiger NOK 60 mia. KLP Ejendomme A/S har siden sin start bestræbt sig på - med succés - at opnå en stærk markedsposition på det københavnske kontorlejemarked. Virksomheden har til huse i Ørestaden og beskæftiger i dag 8 medarbejdere.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: København
Reference: 1706.229
Virksomhed: KLP Ejendomme

Jobannoncen leveres i samarbejde med StepStone.

Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment