Tilbage til liste

HOFOR købte i 2014 Amagerværket og udvikler løbende sin vindportefølje, hvorfor vi i stigende omfang producerer og sælger el og varme. Som en del af Økonomiområdet står teamet Risk Management & Treasury for værdikæden fra kontrol af energihandel, løbende risikostyring af energihandelsaktiviteterne til afregning af el- og varmeproduktion. I Risk Management & Treasury får du således mulighed for at blive en del af et team, der understøtter HOFORs energihandelsaktiviteter, udvikler værktøjer og effektive procedurer samt sikrer høj kvalitet i vores kontrol og overvågning af energihandelsaktiviteterne.

Ansvar for afregning af el- og varmeproduktion

Risk Management & Treasury har ansvaret for den løbende kontrol og overvågning af energihandelsaktiviteterne og som led heri, skal vi sikre, at afregning af el- og varmeproduktion sker på et korrekt grundlag. Som Back Office Specialist vil du få ansvaret for løbende at følge op på HOFORs afregning af såvel varme som el mellem HOFORs selskaber og eksternt. Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

  • Sikre korrekt afregning af el- og varmeproduktion for HOFORs selskaber og herunder at kontrollere omkostninger, energiafgifter mv.
  • Anvende, kvalitetssikre og videreudvikle modeller til brug for afregningen
  • Udarbejde fakturaer og kontere fakturaer fra eksterne modparter
  • Udarbejde indberetningsgrundlag for energiafgifter
  • Forestå årsafregning med modparter samt kontrollere energiafgifter og reguleringer
  • Bistå organisationen ved revision – herunder udarbejde og vedligeholde forretningsgangsbeskrivelser mv.
  • Medvirke til både den løbende drift og til udviklingsopgaver i Middle Office som eksempelvis at opgøre risiko og sikre, at energihandelsaktiviteterne lever op til HOFORs risikopolitik

Høj kvalitetsbevidsthed, gode analytiske egenskaber og kendskab til el- og varmesystemet

Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse som cand.merc. eller lignende. Du har erfaring med back office-opgaver, og det er en fordel, hvis du har viden om og interesse for energisektoren – gerne fra en tilsvarende virksomhed. Du har flair for tal og kan forholde dig kritisk til komplicerede beregninger og modeller. Det er en væsentlig forudsætning, at du kan sætte dig ind i komplicerede kontrakter, at du har eller får en stærk forståelse af alle elementer i el- og varmeproduktionen, som påvirker afregning internt og eksternt, at du har et godt overblik over energiafgifter mv., og at du sikrer høj kvalitet i din kontrol af afregning. I HOFOR arbejder vi målrettet med at optimere og forbedre arbejdsgange og processer, og du skal derfor have sans for detaljerne og blik for forbedringsmuligheder. Det er derfor vigtigt, at du har god forretningsforståelse og er udviklingsorienteret. Samtidig er du kvalitetsbevidst, så du sikrer grundighed og høj kvalitet i dit arbejde. Du er ansvarsbevidst, viser initiativ og sætter pris på det gode samarbejde. Din rolle involverer at arbejde på tværs af organisationen, så det er vigtigt, at du kan skabe gode relationer til forskellige afdelinger og kollegaer. Vi forventer, at du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk.

Ansøgning og kontakt

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Risk Manager Kenneth Topgaard Chmura på telefon 2795 2190. Ansøgningsfristen er fredag den 4. august 2017. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt. Forventet ansættelse snarest muligt eller 1. oktober 2017. Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger kun modtages gennem vores elektroniske rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på ”søg stillingen”.


Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment