Tilbage til liste

I Planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme arbejder vi sammen om varmekøb, planlægning og optimering af Københavns samlede fjernvarmesystem, herunder vores varmeproduktion og kraftvarmeværk. Vi arbejder med udvikling af byen, innovative løsninger, CO2-neutral omstilling og meget mere. Det er vores fornemmeste opgave at sikre varmeforsyning af høj kvalitet og til den rigtige pris til vores fjernvarmekunder – også på lang sigt. Varmeaftaler sikrer, at fjernvarmeforbrugerne får den rigtige varme til den rigtige pris, og derfor er det en meget vigtig opgave for HOFOR, som du i jobbet vil få stor indflydelse på.

Økonom til forhandling af varmeaftaler

I arbejdet omkring varmeaftaler bliver du en del af sektionen Varmeproduktion i Planafdelingen, hvor vi blandt andet arbejder med køb af varme, daglig planlægning af varmeproduktion og nye varmeproduktionsteknologier. Du bliver en del af en sektion med 10 engagerede medarbejdere, der har ansvar for de langsigtede varmeaftaler og indkøb af varme, som i dag hovedsagligt leveres fra kraftvarmeværker og varmeproducerende kedler. Det er forventningen, at der i den kommende tid vil komme flere mindre og decentrale varmeproducerende teknologier i fjernvarmesystemet. Vi er særligt aktive med hensyn til, hvilke produktionsteknologier der fremover skal levere den CO2-neutrale varme. Behovet for teknisk udvikling og økonomiske forhold suppleret med regulatoriske rammevilkår er omdrejningspunkt for arbejdet. Dine primære arbejdsopgaver vil være:

  • Sikre billig og effektiv varmeproduktion og varmekøb 
  • Lede og deltage i forhandlingsforløb for varmeaftaler for kraftvarmeanlæg, varmekedler og andre varmeproducerende enheder, særligt med fokus på de kommercielle forhold i varmeaftalerne 
  • Økonomiske analyser af forskellige varmeaftaletyper for varmeproducerende teknologier, så varmeaftalerne sikrer, at nytten af investeringer ender hos investoren og varmekunden
  • Udvikle varmeaftaler for nye teknologier på baggrund af økonomiske analyser 
  • Indgå i og lede analyseprojekter, hvor du er med til at definere den bedste økonomiske løsning for tekniske anlæg
  • Sikre korrekte betalinger for de indkøbte varmemængder
  • Deltage i at vurdere de regulatoriske rammevilkår for fremtidens fjernvarme, herunder afgifts- og tilskudsforhold mv. 
  Stillingen kan udvikles mht. at kunne udnytte dine særlige kompetencer samt at tilbyde dig de arbejdsopgaver, der netop udvikler dig.

  Økonom med viden om energisystemer og erfaring med projektarbejde

  Vi forventer, at du har en uddannelse som økonom eller tilsvarende. Det vil desuden være en fordel, hvis du har viden om energisystemer og eventuelt varmeaftaler. Jobbet kræver, at du selvstændigt kan lede og deltage i projekter og forhandlinger samt udarbejde analyser og beslutningsnotater. Da Planafdelingen arbejder på tværs af fagligheder og har mange eksterne kontakter i arbejdet, skal du kunne skabe gode relationer til mange forskellige kollegaer og kunne kommunikere svære problemstillinger til andre faggrupper. Vi tilbyder et arbejde i et stærkt fagligt miljø i en sektor i rivende udvikling, hvor du videreudvikler dine allerede stærke kompetencer inden for økonomi, varmeaftaler og energisystemer, dels gennem arbejdet internt i HOFOR og dels gennem berøringsflader med andre dele af fjernvarmesektoren. For den rette kandidat vil oplæring og videreuddannelse være en naturlig del af jobbet. Vær opmærksom på, at arbejdssproget i HOFOR er dansk.

  Ansøgning og kontakt

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Catarina Marcus-Møller på telefon 2795 2760 eller afdelingschef Charlotte Søndergren på telefon 2795 2724. Ansøgningsfristen er den 12. maj 2017. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i maj 2017 Ansættelse pr. 1. august 2017. Vær opmærksom på, at ansøgninger kun modtages elektronisk gennem vores elektroniske rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på "søg stillingen".


  Søg stillingen   Se virksomhedsprofil
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment