Tilbage til liste

Kan du sætte retning for kommunikationen i en kommune med 61.000 borgere og 5.000 ansatte? Er du en inspirerende leder, der tænker strategisk og tør udfordre? Forstår du at navigere i en politisk styret organisation? Har du næse for de gode historier – og kan du få Guldborgsund Kommune på landkortet?

Så er du måske vores nye kommunikationschef.

Sådan ser opgaven ud

Du kommer til at stå i spidsen for kommunikationsafdelingen, byråds- & direktionssekretariatet samt vores juridiske afdeling. I alt 14 engagerede medarbejdere, der alle løser opgaver tæt på det politiske niveau og den øverste ledelse.

Du vil allerede fra første dag få en meget konkret og afgørende opgave som kommunikationschef. Vores nye kommunikationsstrategi skal ud og leve i organisationen, hvor den skal danne grundlag for kommunikationsindsatsen i Guldborgsund Kommune. Den har et stærkt fokus på at modne organisationen internt til kommunikationsopgaven og samtidig målrette og skærpe den eksterne kommunikation. Det bliver din opgave sammen med dine medarbejdere og ledelsen at få strategien gjort levende, tilgængelig og letforståelig.

Vi har et klart mål om, at vi skal ud over kommunegrænsen med vores gode historier, som vi i disse år heldigvis får stadigt flere af. Vi oplever befolkningstilvækst, vores erhvervsliv er i vækst, og vi får nye statslige arbejdspladser. Samtidig skaber store infrastrukturprojekter perspektiver for yderligere udvikling. Alt det vil vi gerne fortælle omverdenen, så endnu flere kigger mod Guldborgsund for at finde det gode sted at bo og leve. Derfor skal du forstå og kunne agere strategisk i medielandskabet anno 2017 – også de gange hvor historien måske ikke er så god.

Som kommunikationschef får du et tæt samarbejde med det politiske niveau, direktion og chefgruppe. Du skal yde kommunikationsstrategisk rådgivning samtidig med, at du har ansvar for dine afdelingers betjening af det politiske niveau og topledelsen. Det er derfor helt nødvendigt, at du forstår at navigere i en politisk styret organisation, at du kan forudse næste skridt, før det er taget, og at du - kort sagt - besidder en god portion politisk tæft.

Du skal være i stand til at understøtte og udvikle rammerne for dine medarbejderes faglige opgaveløsning. Det gælder eksempelvis i forhold til borgerhenvendelser, udvalgs- og nævnsbetjening samt håndtering af politiske beslutningsgrundlag.

Det er vigtigt for os, at du med udvikling for øje tør udfordre status quo og kigge konstruktivt på vores opgaveløsning, så vi hele tiden udvikler os.

De kommende måneder vil i øvrigt byde på en af de helt store opgaver for en kommune – og ikke mindst for de medarbejdere, du vil blive leder for. Når vi går til stemmeurnerne til kommunalvalget den 21. november skal alt klappe. Der har byråds- & direktionssekretariatet, juridisk afdeling og kommunikation de helt afgørende roller, og et tæt samarbejde i organisationen er afgørende for at lykkes.

Dine kompetencer

Vi forventer, at du har en solid kommunikationsfaglig baggrund, som du tør bringe i spil. Du skal turde være kritisk og udfordre ”plejer”, og så skal du kunne tænke strategisk og oversætte mål og strategier i ord og handling.

Du skal have ledelseserfaring, og det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling i en privat eller offentlig virksomhed eller organisation. 

Du skal være i stand til at sætte retning og vise, at du kan lede og inspirere flere forskellige fagligheder, så dine medarbejdere kan udfolde sig og udvikle deres faglighed.

Du skal kunne skabe gode relationer både internt i Center for Politik og Personale, men også til resten af organisationen. Det er vigtigt, at du er i stand til at tænke på tværs i organisationen og har øje for, hvor og hvordan dine fagområder kan bringes i spil ude i organisationen. Og så skal du være en stærk kulturbærer for dine medarbejdere.

Vi tilbyder

Du får et udfordrende og fleksibelt job i en organisation med 5.000 ansatte, hvor ledere på alle niveauer bidrager til at løse vores kerneopgave gennem fælles styrings- og ledelsesværktøjer. 

Du får ansvar for udviklingen af 14 dygtige og engagerede medarbejdere, der alle løser opgaver på et højt fagligt niveau og med stor dedikation til deres arbejde.

Du får gode lederkolleger at sparre med i Center for Politik & Personale, som også omfatter Erhverv & Udvikling, HR & Arbejdsmiljø samt Løn & Personale. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde og nært samspil i den ledergruppe, som du bliver en del af.

Du refererer til centerchef for Politik & Personale Martin Weis Holm, som også kan fortælle mere om centrets konkrete arbejdsopgaver og medarbejdersammensætning.

Hvis du ikke er fra lokalområdet og ønsker at flytte hertil, så tilbyder Business Lolland-Falster hjælp til at finde job til din ægtefælle eller partner. Det kan du læse mere om på businesslf.dk

Og så kan du også hver dag drikke vores gode kaffe og spise lækker frokost i vores kantine.

Strategier

Udover vores fælles kerneopgave arbejder vi ud fra Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategier for hvert enkelt fagudvalg.

Ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst. 37 timer pr. uge.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2017.

Vil du vide mere?

Centerchef for Politik & Personale Martin Weis Holm 2518 0320.

Du kan læse mere om os på www.guldborgsund.dk og www.voresguldborgsund.dk

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 4. april 2017

Samtaler

1. samtale holdes tirsdag den 18. april 2017

2. samtale afholdes mandag den 24. april 2017

Ansøgningsprocedure

Send din ansøgning ved at klikke på ”Søg jobbet her” og vedhæft din ansøgning og dit CV.

Vi tager kun imod elektroniske ansøgninger.

Jobannoncen leveres i samarbejde med StepStone.

Søg stillingen  
Fortæl venligst i din ansøgning at du så jobbet på Børsen Karrierelink

Bankdata
JKS a/s
DLG
Danfoss
DEDIKATION ApS
SDC
Sydbank
HOFOR
Solar
House of Prince (BAT)
People & Performance
Moment